คำสั่งที่ 008/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดกิจกรรวันเด็ก ประจำปีการศึกษา 2560
 ประเภท : คำสั่งภายในวิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย    อ่าน : 165 ครั้ง
  ประกาศ : 11 มีนาคม 2561 23:13:35    
 รายละเอียด : คำสั่งที่ 008/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดกิจกรรวันเด็ก ประจำปีการศึกษา 2560