ปฐมนิเทศ 2565 ระดับ ปวส.
 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์    อ่าน : 10 ครั้ง
  ประกาศ : 12 พฤษภาคม 2565 16:33:30    
 รายละเอียด :
ปฐมนิเทศ 2565 ระดับ ปวส.
 
12 พฤษภาคม 2565
----------------------------
นายสนทยา ฉัตรสุวรรณ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัยกล่าวให้โอวาทนักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรขั้นสูง(ปวส) ในโครงการปฐมนิเทศสมาชิกใหม่องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ประจำปี 2565 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 11-12 พฤษภาคม 2565 ณ หอประชุมอาคารยอำนวยการ วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย

รูปภาพเพิ่มเติม