โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบโคกหนองนาโมเดล  
 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์    อ่าน : 4 ครั้ง
  ประกาศ : 15 กันยายน 2564 14:13:22    
 รายละเอียด : 15 กันยายน 2564 นายสนทยา ฉัตรสุวรรณ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัยพร้อมนายสมปอง พรมตรุษ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร นายนพดล พิมพ์พอน รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ นายสราวุธ นิมานะ ทำหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ ร่วมโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่โคกหนองนาโมเดล จังหวัดสุโขทัย โดยมีนายวิรุฬ พรรณเทวี ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยเป็นประธานในพิธี และร่วมปลูกต้นไม้เพื่อพัฒนาภายในพื้นที่บริเวณโครงการโคกหนองนาโมเดล ณ แปลง CLM นางทรรศวรรณ ลิสวน หมู่ 1 ตำบลสารจิตร อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย

รูปภาพเพิ่มเติม