เปลี่ยนแปลงกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2564
 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์    อ่าน : 18 ครั้ง
  ประกาศ : 03 พฤษภาคม 2564 09:55:28    
 รายละเอียด :
ประกาศจากวิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย
เรื่อง เปลี่ยนแปลงกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2564
---------------------------------------------------------
กำหนดการ
ปวช.1 วันที่ 1 มิถุนายน 2564 ช่วงเช้าหลังเคารพธงชาติ
ปวส.1 วันที่ 2 มิถุนายน 2564 เวลา 10.00 น.
สถานที่จัดกิจกรรม ณ โดมข้างตึกพานิชยการ วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย
---------------------------------------------------------
หมายเหตุ :
- ให้นักเรียน นักศึกษาเตรียมเงิน ชำระค่าประกันอุบัติเหตุ คนละ 200.-
- ให้นักเรียน นักศึกษานำหลักฐานสำเนาใบ รบ. มาส่งที่งานทะเบียน