ประชุมผู้ปกครองติดตามผู้เรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์    อ่าน : 6 ครั้ง
  ประกาศ : 23 กุมภาพันธ์ 2564 15:18:04    
 รายละเอียด : 22 กุมภาพันธ์ 2564 นายสนทยา ฉัตรสุวรรณ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย มอบหมายหน้าที่ให้นายนพดล พิมพ์พอน รองผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ เชิญผู้ปกครองเพื่อประชุมรับทราบรายวิชาและเวลาเรียนของนักเรียน นักศึกษาที่ขาดเรียนตั้งแต่ 2ครั้งขึ้นไป รับฟังและหาแนวทางการแก้ไขปัญหาร่วมกัน ณ ห้องประชุมไอยรา วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย

ดูรูปภาพ