มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญสิ่งของพระราชทาน มอบแก่ประชาชนผู้ประสบวาตภัย
 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์    อ่าน : 300 ครั้ง
  ประกาศ : 15 พฤษภาคม 2562 13:46:04    
 รายละเอียด : พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเรือเอก พงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญสิ่งของพระราชทาน มอบแก่ประชาชนผู้ประสบวาตภัย โดยมีหัวหน้าภาคส่วนราชการจังหวัดสุโขทัยได้ร่วมมอบแก่ประชาชนผู้ประสบวาตภัยด้วย ณ วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัยวันที่ ๑๕ พฤษภาคม พ. ศ. ๒๕๖๒

สามารถดูภาพได้ที่นี่ครับ