วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัยนำสิ่งประดิษฐ์ที่ผ่านการคัดเลือกการแข่งสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษาระดับภาค
 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์    อ่าน : 205 ครั้ง
  ประกาศ : 09 มกราคม 2561 14:35:04    
 รายละเอียด : วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัยนำสิ่งประดิษฐ์ที่ผ่านการคัดเลือกการแข่งสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษาระดับภาคเหนือเข้าร่วมประกวดจำนวน 7 ประเภท 7 ผลงาน และได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 "สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา"ระดับภาค ภาคเหนือ ประจำปีการศึกษา 2560 ณ วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี และได้เข้ารอบการประกวด ”สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” ระดับประเทศ ประจำปีการศึกษา2560-2561 ณ ศูนย์การค้าเซียร์รังสิต กรุงเทพมหานครฯ ในผลงาน TUK TUK THAILAND 4.0 จากสิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 11 สิ่งประดิษฐ์ประเภทกำหนดโจทย์ ด้านยานพาหนะไฟฟ้า โดยนักเรียน ปวช.1 แผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์ และ นายไพลรัตน์ สำลี ครูแผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์ นายสราวุธ นิมานะ ครูแผนกช่างไฟฟ้า เป็นที่ครูปรึกษา อำนวยการสร้างผลงานสิ่งประดิษฐ์ โดย นายสุชาติ ชาติวรรณผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย วันที่ 3 - 7 มกราคม 2560 ณ วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี

สามารถดูภาพได้ที่นี่ครับ