ประกาศ เรื่อง ขอเชิญประชาพิจารณ์ (ร่าง) คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
 ประเภท : งานพัสดุ    อ่าน : 27 ครั้ง
  ประกาศ : 12 พฤศจิกายน 2563 16:42:23    
 รายละเอียด : ประกาศ เรื่อง ขอเชิญประชาพิจารณ์ (ร่าง) คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

สามารถดูรายละเอียดได้ที่นี่ครับ