รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง
 ประเภท : งานพัสดุ    อ่าน : 11 ครั้ง
  ประกาศ : 20 มีนาคม 2563 10:45:08    
 รายละเอียด : รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง 

สามารถดูรายละเอียดได้ที่นี่ครับ   
https://drive.google.com/open?id=185ww-ne9f2vrKkAXYAPYojiHWCmRpNO2