เชิญร่วมประชาพิจารณ์ (ร่าง) คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
 ประเภท : งานพัสดุ    อ่าน : 68 ครั้ง
  ประกาศ : 06 ตุลาคม 2561 10:33:46    
 รายละเอียด : เชิญร่วมประชาพิจารณ์ (ร่าง) คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  

สามารถดูรายละเอียดได้ที่นี่ครับ