Breaking News |  โครงการอบรมต่อต้านยาเสพติดในสถานศึกษา ประจำปี 2563     
เมนูหลัก
หน้าหลัก
ประวัติวิทยาลัย
ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ
ข้อมูลบุคลากร
สาขาที่เปิดสอน
ข้อมูลนักเรียนนักศึกษา
ข้อมูลพื้นฐาน 9 ประการ
ปฏิทินกิจกรรม
ติดต่อวิทยาลัย
ฝ่ายวิจัย
สำหรับผู้ขอรับทุนวิจัย
ระบบจัดการข้อมูลวิจัย
ข้อมูลนักวิจัย
บทความวิจัย / วิชาการ / ตีพิมพ์
ดาวน์โหลดเอกสาร
รายงานประเมินตนเอง
รายงานประเมินตนเองปี 2562
รายงานประเมินตนเองปี 2561
รายงานประเมินตนเองปี 2560
รายงานประเมินตนเองปี 2559
รายงานประเมินตนเองปี 2558
รายงานประเมินตนเองปี 2557
แผนปฏิบัติราชการ
ปีงบประมาณ 2563
ปีงบประมาณ 2562
ปีงบประมาณ 2561
ปีงบประมาณ 2560
ปีงบประมาณ 2559
ปีงบประมาณ 2558
อศจ.สุโขทัย
วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
วิทยาลัยการพัดช่างสุโขทัย
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย
วิทยาลัยการอาชีพศรีสําโรง
เผยแพร่ผลงานวิชาการ
วิจัย การศึกษาความพึงพอใจของบุคลากรในสถานศึกษา
นายสมปอง พรมตรุษ
อาจารย์ปราศรัย ขุนเพ็ชร
งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
แบบฟอร์มsarรายแผนกวิชา
แบบฟอร์มsarรายบุคคล
รายชื่อนักศึกษา
รายชื่อนักศึกษา 2/2559
สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 2  
เข้าชมวันนี้ : 22  
เข้าชมเดือนนี้ : 1,234  
เข้าชมปีนี้ : 11,346  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 71,007  
  ร่วมกิจกรรมอัญเชิญเทียนพรรษาพระราชทานถวายแก่วัดพระศรีรัตนมหาธาตุราชวรวิหาร ณ (วัดพระปรางค์)
  หมวด  ข่าวประชาสัมพันธ์   วันที่  02-07-2563
วันที่ 2 กรกฎาคม 2563 นายสนทยา ฉัตรสุวรรณ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัยได้มอบหมายให้ นายสมปอง พรมตรุษ นายสยาม โต๊ะทองและนายนพดล พิมพ์พอน รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย ร่วมกิจกรรมอัญเชิญเทียนพรรษาพระราชทาน เวียนรอบอุโบสถ 3 รอบ จากนั้นอัญเชิญเทียนพรรษาพระราชทาน เข้าพระอุโบสถ ถวายแก่วัดพระศรีรัตนมหาธาตุราชวรวิหาร (พระปรางค์) โดยมีท่านผู้ว่าไมตรี ไตรติลานันท์ เป็นประธานในพิธี

สามารถดูภาพได้ที่นี่ครับ

  ภาพกิจกรรมประกอบข่าว