Breaking News |  ร่วมกิจกรรมอัญเชิญเทียนพรรษาพระราชทานถวายแก่วัดพระศรีรัตนมหาธาตุราชวรวิหาร ณ (วัดพระปรางค์)     
เมนูหลัก
หน้าหลัก
ประวัติวิทยาลัย
ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ
ข้อมูลบุคลากร
สาขาที่เปิดสอน
ข้อมูลนักเรียนนักศึกษา
ข้อมูลพื้นฐาน 9 ประการ
ปฏิทินกิจกรรม
ติดต่อวิทยาลัย
ฝ่ายวิจัย
สำหรับผู้ขอรับทุนวิจัย
ระบบจัดการข้อมูลวิจัย
ข้อมูลนักวิจัย
บทความวิจัย / วิชาการ / ตีพิมพ์
ดาวน์โหลดเอกสาร
รายงานประเมินตนเอง
รายงานประเมินตนเองปี 2561
รายงานประเมินตนเองปี 2560
รายงานประเมินตนเองปี 2559
รายงานประเมินตนเองปี 2558
รายงานประเมินตนเองปี 2557
แผนปฏิบัติราชการ
ปีงบประมาณ 2562
ปีงบประมาณ 2561
ปีงบประมาณ 2560
ปีงบประมาณ 2559
ปีงบประมาณ 2558
อศจ.สุโขทัย
วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
วิทยาลัยการพัดช่างสุโขทัย
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย
วิทยาลัยการอาชีพศรีสําโรง
เผยแพร่ผลงานวิชาการ
วิจัย การศึกษาความพึงพอใจของบุคลากรในสถานศึกษา
นายสมปอง พรมตรุษ
อาจารย์ปราศรัย ขุนเพ็ชร
งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
แบบฟอร์มsarรายแผนกวิชา
แบบฟอร์มsarรายบุคคล
รายชื่อนักศึกษา
รายชื่อนักศึกษา 2/2559
สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 1  
เข้าชมวันนี้ : 30  
เข้าชมเดือนนี้ : 295  
เข้าชมปีนี้ : 7,576  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 67,237  
  วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย ได้รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ระดับประเทศ ซึ่งสถิติประหยัดนำ้มัน 1 ลิตร
  หมวด  ข่าวประชาสัมพันธ์   วันที่  14-11-2562
การแข่งขันฮอนด้ารถประหยัดเชื้อเพลิง (ระดับประเทศ)ปีที่ 22 พศ 2562 ณ สนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิต จังหวัดบุรีรัมย์ ระหว่างวันที่ 11 และ 12 พฤศจิกายน 2562 ผลการแข่งขันประเภทรถตลาด วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัยจังหวัดสุโขทัย ได้รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ระดับประเทศ ซึ่งสถิติประหยัดนำ้มัน 1 ลิตร วิ่งได้248.234 กิโลเมตรต่อลิตร จากจำนวนวิทยาลัยที่เข้าร่วมแข่งขันทั้งหมด 195 วิทยาลัยฯ 

สามารถดูภาพได้ที่นี่ครับ

  ภาพกิจกรรมประกอบข่าว