Breaking News |  โครงการ fix it center ประจำปีการศึกษา 2564 สรุปผล     
เมนูหลัก
หน้าหลัก
ประวัติวิทยาลัย
ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ
ข้อมูลบุคลากร
สาขาที่เปิดสอน
ข้อมูลนักเรียนนักศึกษา
ข้อมูลพื้นฐาน 9 ประการ
ปฏิทินกิจกรรม
ติดต่อวิทยาลัย
ฝ่ายวิจัย
แบบฟอร์มเสนอโครงการวิจัย
สำหรับผู้ขอรับทุนวิจัย
ระบบจัดการข้อมูลวิจัย
ข้อมูลนักวิจัย
บทความวิจัย / วิชาการ / ตีพิมพ์
ดาวน์โหลดเอกสาร
รายงานประเมินตนเอง
รายงานประเมินตนเองปี 2562
รายงานประเมินตนเองปี 2561
รายงานประเมินตนเองปี 2560
รายงานประเมินตนเองปี 2559
รายงานประเมินตนเองปี 2558
รายงานประเมินตนเองปี 2557
ศูนย์บ่มเพาะวิทยาลัยฯ
การดำเนินธุรกิจศูนย์บ่มเพาะฯ
มอบทุน โครงการฯศูนย์บ่มเพาะ ประจำปี 2563
โครงการอบรมศูนย์บ่มเพาะ 2563
ธุระกิจงานศูนย์บ่มเพาะ 2562
โครงการศูนย์บ่มเพาะ
แผนปฏิบัติราชการ
ปีงบประมาณ 2564
ปีงบประมาณ 2563
ปีงบประมาณ 2562
ปีงบประมาณ 2561
ปีงบประมาณ 2560
ปีงบประมาณ 2559
ปีงบประมาณ 2558
งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
รายงานผลการประเมินตนเองระดับสาขาวิชา SAR
รายงานการประเมินตนเองระดับบุคคล SAR
รายชื่อนักศึกษา
รายชื่อนักศึกษา 1/2563
รายชื่อนักศึกษา 2/2559
งานประชาสัมพันธ์
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 2558
สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 2  
เข้าชมวันนี้ : 4  
เข้าชมเดือนนี้ : 143  
เข้าชมปีนี้ : 9,719  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 85,070  
  ศึกษาดูงานการซ่อมบำรุงหม้อแปลงไฟฟ้าและการใช้เครื่องวัดไฟฟ้า ณ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคศรีสัชนาลัย
  หมวด  ข่าวประชาสัมพันธ์   วันที่  06-09-2562
วันที่ 5 กันยายน 2562 ช่างไฟฟ้า ระดับชั้น ปวส.1 วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย นำโดยนายสราวุธ นิมานะ ศึกษาดูงานการซ่อมบำรุงหม้อแปลงไฟฟ้าและการใช้เครื่องวัดไฟฟ้าวัดกราวด์ระบบไฟฟ้า ณ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคศรีสัชนาลัย

สามารถดูภาพได้ที่นี่ครับ

  ภาพกิจกรรมประกอบข่าว