Breaking News |  ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ระดับชั้น ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 3 ปีการศึกษา 2562     
เมนูหลัก
หน้าหลัก
ประวัติวิทยาลัย
ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ
ข้อมูลบุคลากร
สาขาที่เปิดสอน
ข้อมูลนักเรียนนักศึกษา
ข้อมูลพื้นฐาน 9 ประการ
ปฏิทินกิจกรรม
ติดต่อวิทยาลัย
ฝ่ายวิจัย
สำหรับผู้ขอรับทุนวิจัย
ระบบจัดการข้อมูลวิจัย
ข้อมูลนักวิจัย
บทความวิจัย / วิชาการ / ตีพิมพ์
ดาวน์โหลดเอกสาร
รายงานประเมินตนเอง
รายงานประเมินตนเองปี 2561
รายงานประเมินตนเองปี 2560
รายงานประเมินตนเองปี 2559
รายงานประเมินตนเองปี 2558
รายงานประเมินตนเองปี 2557
แผนปฏิบัติราชการ
ปีงบประมาณ 2562
ปีงบประมาณ 2561
ปีงบประมาณ 2560
ปีงบประมาณ 2559
ปีงบประมาณ 2558
อศจ.สุโขทัย
วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
วิทยาลัยการพัดช่างสุโขทัย
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย
วิทยาลัยการอาชีพศรีสําโรง
เผยแพร่ผลงานวิชาการ
นางอนงค์นาถ เจริญศรี
นายสมปอง พรมตรุษ
อาจารย์ปราศรัย ขุนเพ็ชร
รายชื่อนักศึกษา
รายชื่อนักศึกษา 2/2559
สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 1  
เข้าชมวันนี้ : 27  
เข้าชมเดือนนี้ : 867  
เข้าชมปีนี้ : 867  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 60,528  
  อบรมการขับขี่ปลอดภัยและการเตรียมความพร้อมก่อนการเดินทาง ภายใต้ชื่อ“ Honda Dream Road
  หมวด  ข่าวประชาสัมพันธ์   วันที่  06-09-2562
วันที่ 4 กันยายน 2562 เวลา 13.00 น นางอนงค์นาถ เจริญศรีพร้อมนายสยาม โต๊ะทองรองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย กล่าวต้อนรับบริษัทสุโขทัยฮอนด้าคาร์ส์จำกัดและบริษัทสุโขทัยฮอนด้าคาร์ส์สาขาสวรรคโลกได้จัดกิจกรรมเพื่อสนับสนุนภาครัฐในการสร้างสรรค์ทศวรรษแห่งความปลอดภัยบนท้องถนนภายใต้ชื่อ“ Honda Dream Road ฮอนด้าถนนในฝัน.. ถนนปลอดอุบัติเหตุ” เพื่อเปิดอบรมเสริมความรู้ในการขับขี่ปลอดภัยและการเตรียมความพร้อมก่อนการเดินทางให้กับทางนิสิตนักศึกษา ณ ห้องประชุมไอยรา

สามารถดูภาพได้ที่นี่ครับ

  ภาพกิจกรรมประกอบข่าว