Breaking News |  ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ระดับชั้น ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 3 ปีการศึกษา 2562     
เมนูหลัก
หน้าหลัก
ประวัติวิทยาลัย
ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ
ข้อมูลบุคลากร
สาขาที่เปิดสอน
ข้อมูลนักเรียนนักศึกษา
ข้อมูลพื้นฐาน 9 ประการ
ปฏิทินกิจกรรม
ติดต่อวิทยาลัย
ฝ่ายวิจัย
สำหรับผู้ขอรับทุนวิจัย
ระบบจัดการข้อมูลวิจัย
ข้อมูลนักวิจัย
บทความวิจัย / วิชาการ / ตีพิมพ์
ดาวน์โหลดเอกสาร
รายงานประเมินตนเอง
รายงานประเมินตนเองปี 2561
รายงานประเมินตนเองปี 2560
รายงานประเมินตนเองปี 2559
รายงานประเมินตนเองปี 2558
รายงานประเมินตนเองปี 2557
แผนปฏิบัติราชการ
ปีงบประมาณ 2562
ปีงบประมาณ 2561
ปีงบประมาณ 2560
ปีงบประมาณ 2559
ปีงบประมาณ 2558
อศจ.สุโขทัย
วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
วิทยาลัยการพัดช่างสุโขทัย
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย
วิทยาลัยการอาชีพศรีสําโรง
เผยแพร่ผลงานวิชาการ
นางอนงค์นาถ เจริญศรี
นายสมปอง พรมตรุษ
อาจารย์ปราศรัย ขุนเพ็ชร
รายชื่อนักศึกษา
รายชื่อนักศึกษา 2/2559
สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 1  
เข้าชมวันนี้ : 26  
เข้าชมเดือนนี้ : 866  
เข้าชมปีนี้ : 866  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 60,527  
  แข่งขันมวยสากลสมัคร เล่นการแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ ระดับชาติ ครั้งที่ 14 ณ วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี
  หมวด  ข่าวประชาสัมพันธ์   วันที่  06-09-2562
วันที่ 4 กันยายน 2562 นายสุชาติ ชาติวรรณ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัยได้ส่งนักเรียน นักศึกษา ลงแข่งขันมวยสากลสมัครเล่นการแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ ระดับชาติครั้งที่ 14 โดยมีนายธนโชค มหิมาเป็นครูที่ปรึกษา ระหว่างวันที่ 2-8 กันยายน 2562 ณ สนามกีฬาวิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 

สามารถดูภาพได้ที่นี่ครับ 

  ภาพกิจกรรมประกอบข่าว