Breaking News |  นิเทศติดตามการดำเนินงานโครงการปลูกจิตสำนึกรักษาทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม     
เมนูหลัก
หน้าหลัก
ประวัติวิทยาลัย
ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ
ข้อมูลบุคลากร
สาขาที่เปิดสอน
ข้อมูลนักเรียนนักศึกษา
ข้อมูลพื้นฐาน 9 ประการ
ปฏิทินกิจกรรม
ติดต่อวิทยาลัย
ฝ่ายวิจัย
แบบฟอร์มเสนอโครงการวิจัย
สำหรับผู้ขอรับทุนวิจัย
ระบบจัดการข้อมูลวิจัย
ข้อมูลนักวิจัย
บทความวิจัย / วิชาการ / ตีพิมพ์
ดาวน์โหลดเอกสาร
รายงานประเมินตนเอง
รายงานประเมินตนเองปี 2563
รายงานประเมินตนเองปี 2562
รายงานประเมินตนเองปี 2561
รายงานประเมินตนเองปี 2560
รายงานประเมินตนเองปี 2559
รายงานประเมินตนเองปี 2558
รายงานประเมินตนเองปี 2557
ศูนย์บ่มเพาะวิทยาลัยฯ
การดำเนินธุรกิจศูนย์บ่มเพาะฯ
มอบทุน โครงการฯศูนย์บ่มเพาะ ประจำปี 2563
โครงการอบรมศูนย์บ่มเพาะ 2563
ธุระกิจงานศูนย์บ่มเพาะ 2562
โครงการศูนย์บ่มเพาะ
แผนปฏิบัติราชการ
ปีงบประมาณ 2564
ปีงบประมาณ 2563
ปีงบประมาณ 2562
ปีงบประมาณ 2561
ปีงบประมาณ 2560
ปีงบประมาณ 2559
ปีงบประมาณ 2558
งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
รายงานผลการประเมินตนเองระดับสาขาวิชา SAR
รายงานการประเมินตนเองระดับบุคคล SAR
รายชื่อนักศึกษา
รายชื่อนักศึกษา 1/2563
รายชื่อนักศึกษา 2/2559
งานประชาสัมพันธ์
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 2558
สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 4  
เข้าชมวันนี้ : 4  
เข้าชมเดือนนี้ : 748  
เข้าชมปีนี้ : 11,773  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 87,124  
  กิจกรรมส่งเสริมธุระกิจงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา​ ณ บริเวณห้องประชุมไอยรา
  หมวด  ข่าวประชาสัมพันธ์   วันที่  28-08-2562
วันที่ 28 สิงหาคม 2562 เวลา 12.00 น. วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัยได้จัดตลาดอาหารและขนม เนื่องด้วยกิจกรรมส่งเสริมธุรกิจงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา​ เพื่อให้นักเรียนนักศึกษาหารายได้ระหว่างเรียน ณ บริเวณห้องประชุมไอยรา

สามารถดูภาพได้ที่นี่ครับ

  ภาพกิจกรรมประกอบข่าว