Breaking News |  การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับ อศจ.สุโขทัย ณ หอประชุมใหญ่ วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย     
เมนูหลัก
หน้าหลัก
ประวัติวิทยาลัย
ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ
ข้อมูลบุคลากร
สาขาที่เปิดสอน
ข้อมูลนักเรียนนักศึกษา
ข้อมูลพื้นฐาน 9 ประการ
ปฏิทินกิจกรรม
ติดต่อวิทยาลัย
ฝ่ายวิจัย
สำหรับผู้ขอรับทุนวิจัย
ระบบจัดการข้อมูลวิจัย
ข้อมูลนักวิจัย
บทความวิจัย / วิชาการ / ตีพิมพ์
ดาวน์โหลดเอกสาร
รายงานประเมินตนเอง
รายงานประเมินตนเองปี 2560
รายงานประเมินตนเองปี 2559
รายงานประเมินตนเองปี 2558
รายงานประเมินตนเองปี 2557
แผนปฏิบัติราชการ
ปีงบประมาณ 2562
ปีงบประมาณ 2561
ปีงบประมาณ 2560
ปีงบประมาณ 2559
ปีงบประมาณ 2558
อศจ.สุโขทัย
วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
วิทยาลัยการพัดช่างสุโขทัย
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย
วิทยาลัยการอาชีพศรีสําโรง
เผยแพร่ผลงานวิชาการ
นางอนงค์นาถ เจริญศรี
นายสมปอง พรมตรุษ
อาจารย์ปราศรัย ขุนเพ็ชร
รายชื่อนักศึกษา
รายชื่อนักศึกษา 2/2559
สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 1  
เข้าชมวันนี้ : 13  
เข้าชมเดือนนี้ : 805  
เข้าชมปีนี้ : 12,186  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 58,107  
  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเตรียมความพร้อมสำหรับการเป็นผู้ประกอบการและการเขียนแผนธุรกิจ
  หมวด  ข่าวประชาสัมพันธ์   วันที่  08-07-2562
วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัยได้ส่งกลุ่มนักเรียน นักศึกษา ทั้งสิน 7 กลุ่ม นำโดยนายสราวุธ นิมานะ ครูผู้ควบคุมดูแลเป็นที่ปรึกษา ในการเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเตรียมความพร้อมสำหรับการเป็นผู้ประกอบการและการเขียนแผนธุรกิจระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันศุกร์ที่ 5 กรกฎาคม 2562 ณ หอประชุม วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย

สามารถดูภาพได้ที่นี่ครับ

  ภาพกิจกรรมประกอบข่าว