Breaking News |  การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับ อศจ.สุโขทัย ณ หอประชุมใหญ่ วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย     
เมนูหลัก
หน้าหลัก
ประวัติวิทยาลัย
ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ
ข้อมูลบุคลากร
สาขาที่เปิดสอน
ข้อมูลนักเรียนนักศึกษา
ข้อมูลพื้นฐาน 9 ประการ
ปฏิทินกิจกรรม
ติดต่อวิทยาลัย
ฝ่ายวิจัย
สำหรับผู้ขอรับทุนวิจัย
ระบบจัดการข้อมูลวิจัย
ข้อมูลนักวิจัย
บทความวิจัย / วิชาการ / ตีพิมพ์
ดาวน์โหลดเอกสาร
รายงานประเมินตนเอง
รายงานประเมินตนเองปี 2560
รายงานประเมินตนเองปี 2559
รายงานประเมินตนเองปี 2558
รายงานประเมินตนเองปี 2557
แผนปฏิบัติราชการ
ปีงบประมาณ 2562
ปีงบประมาณ 2561
ปีงบประมาณ 2560
ปีงบประมาณ 2559
ปีงบประมาณ 2558
อศจ.สุโขทัย
วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
วิทยาลัยการพัดช่างสุโขทัย
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย
วิทยาลัยการอาชีพศรีสําโรง
เผยแพร่ผลงานวิชาการ
นางอนงค์นาถ เจริญศรี
นายสมปอง พรมตรุษ
อาจารย์ปราศรัย ขุนเพ็ชร
รายชื่อนักศึกษา
รายชื่อนักศึกษา 2/2559
สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 1  
เข้าชมวันนี้ : 15  
เข้าชมเดือนนี้ : 807  
เข้าชมปีนี้ : 12,188  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 58,109  
  คณะผู้บริหาร ครูอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และบุคลากรทางการศึกษาได้ร่วมจัดพิธีทำบุญอาคารเรียนและปฏิบัติการ
  หมวด  ข่าวประชาสัมพันธ์   วันที่  08-07-2562
นายสุชาติ ชาติวรรณ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครูอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และบุคลากรทางการศึกษาได้ร่วมจัดพิธีทำบุญอาคารเรียนและปฏิบัติการโดยมีพระสงฆ์จำนวน ๕ รูป ในการทำพิธีเพื่อเป็นสิริมงคลอีกทั้งเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวทางจิตใจของบุคลากรนักเรียนนักศึกษา ในวันศุกร์ที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย

สามารถดูภาพได้ที่นี่ครับ

  ภาพกิจกรรมประกอบข่าว