Breaking News |  การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับ อศจ.สุโขทัย ณ หอประชุมใหญ่ วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย     
เมนูหลัก
หน้าหลัก
ประวัติวิทยาลัย
ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ
ข้อมูลบุคลากร
สาขาที่เปิดสอน
ข้อมูลนักเรียนนักศึกษา
ข้อมูลพื้นฐาน 9 ประการ
ปฏิทินกิจกรรม
ติดต่อวิทยาลัย
ฝ่ายวิจัย
สำหรับผู้ขอรับทุนวิจัย
ระบบจัดการข้อมูลวิจัย
ข้อมูลนักวิจัย
บทความวิจัย / วิชาการ / ตีพิมพ์
ดาวน์โหลดเอกสาร
รายงานประเมินตนเอง
รายงานประเมินตนเองปี 2560
รายงานประเมินตนเองปี 2559
รายงานประเมินตนเองปี 2558
รายงานประเมินตนเองปี 2557
แผนปฏิบัติราชการ
ปีงบประมาณ 2562
ปีงบประมาณ 2561
ปีงบประมาณ 2560
ปีงบประมาณ 2559
ปีงบประมาณ 2558
อศจ.สุโขทัย
วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
วิทยาลัยการพัดช่างสุโขทัย
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย
วิทยาลัยการอาชีพศรีสําโรง
เผยแพร่ผลงานวิชาการ
นางอนงค์นาถ เจริญศรี
นายสมปอง พรมตรุษ
อาจารย์ปราศรัย ขุนเพ็ชร
รายชื่อนักศึกษา
รายชื่อนักศึกษา 2/2559
สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 1  
เข้าชมวันนี้ : 17  
เข้าชมเดือนนี้ : 809  
เข้าชมปีนี้ : 12,190  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 58,111  
  พิธีเดินสวนสนามเนื่องในวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ วันที่ 1 กรกฏาคม 2562 ณ วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย
  หมวด  ข่าวประชาสัมพันธ์   วันที่  02-07-2562
นายกองโทพยุงศักดิ์ สุวรรณโณ นายอำเภอศรีสัชนาลัยพร้อมนายสุชาติ ชาติวรรณ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัยและคณะผู้บริหาร ครู อาจารย์ เจ้าหน้าที่ คณะลูกเสือจากโรงเรียนบ้านสารจิต ร่วมเปิดพิธีเนื่องในวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ ณ วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย บริเวณลานอเนกประสงค์ วันจันทร์ที่ 1 กรกฎาคม 2562 

สามารถดูภาพได้ที่นี่ครับ


  ภาพกิจกรรมประกอบข่าว