Breaking News |  พิธีเชิดชูเกียรติและลงนามความร่วมมือระหว่างสถานประกอบการกับอาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย     
เมนูหลัก
หน้าหลัก
ประวัติวิทยาลัย
ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ
ข้อมูลบุคลากร
สาขาที่เปิดสอน
ข้อมูลนักเรียนนักศึกษา
ข้อมูลพื้นฐาน 9 ประการ
ปฏิทินกิจกรรม
ติดต่อวิทยาลัย
ฝ่ายวิจัย
สำหรับผู้ขอรับทุนวิจัย
ระบบจัดการข้อมูลวิจัย
ข้อมูลนักวิจัย
บทความวิจัย / วิชาการ / ตีพิมพ์
ดาวน์โหลดเอกสาร
รายงานประเมินตนเอง
รายงานประเมินตนเองปี 2560
รายงานประเมินตนเองปี 2559
รายงานประเมินตนเองปี 2558
รายงานประเมินตนเองปี 2557
แผนปฏิบัติราชการ
ปีงบประมาณ 2562
ปีงบประมาณ 2561
ปีงบประมาณ 2560
ปีงบประมาณ 2559
ปีงบประมาณ 2558
อศจ.สุโขทัย
วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
วิทยาลัยการพัดช่างสุโขทัย
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย
วิทยาลัยการอาชีพศรีสําโรง
เผยแพร่ผลงานวิชาการ
นางอนงค์นาถ เจริญศรี
นายสมปอง พรมตรุษ
อาจารย์ปราศรัย ขุนเพ็ชร
รายชื่อนักศึกษา
รายชื่อนักศึกษา 2/2559
สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 2  
เข้าชมวันนี้ : 6  
เข้าชมเดือนนี้ : 692  
เข้าชมปีนี้ : 9,691  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 55,612  
  ร่วมเปิดพิธีการแข่งขันกีฬา อศจ สุโขทัยเกมส์ ประจำปี 2562
  หมวด  ข่าวประชาสัมพันธ์   วันที่  11-06-2562
วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัยได้ร่วมเปิดพิธีการแข่งขันกีฬา อศจ สุโขทัยเกมส์ ประจำปี 2562 ต้านภัยยาเสพติด ณ วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย วันเสาร์ที่ 8 มิถุนายน 2562

สามารถดูภาพได้ที่นี่ครับ

  ภาพกิจกรรมประกอบข่าว