Breaking News |  ร่วมประชุมหารือเตรียมความพร้อมการดำเนินงานการลงพื้นที่สถานศึกษา ภายใต้โครงการ DLTV R Service     
เมนูหลัก
หน้าหลัก
ประวัติวิทยาลัย
ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ
ข้อมูลบุคลากร
สาขาที่เปิดสอน
ข้อมูลนักเรียนนักศึกษา
ข้อมูลพื้นฐาน 9 ประการ
ปฏิทินกิจกรรม
ติดต่อวิทยาลัย
ฝ่ายวิจัย
สำหรับผู้ขอรับทุนวิจัย
ระบบจัดการข้อมูลวิจัย
ข้อมูลนักวิจัย
บทความวิจัย / วิชาการ / ตีพิมพ์
ดาวน์โหลดเอกสาร
รายงานประเมินตนเอง
รายงานประเมินตนเองปี 2560
รายงานประเมินตนเองปี 2559
รายงานประเมินตนเองปี 2558
รายงานประเมินตนเองปี 2557
แผนปฏิบัติราชการ
ปีงบประมาณ 2562
ปีงบประมาณ 2561
ปีงบประมาณ 2560
ปีงบประมาณ 2559
ปีงบประมาณ 2558
อศจ.สุโขทัย
วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
วิทยาลัยการพัดช่างสุโขทัย
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย
วิทยาลัยการอาชีพศรีสําโรง
เผยแพร่ผลงานวิชาการ
นางอนงค์นาถ เจริญศรี
นายสมปอง พรมตรุษ
อาจารย์ปราศรัย ขุนเพ็ชร
รายชื่อนักศึกษา
รายชื่อนักศึกษา 2/2559
สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 1  
เข้าชมวันนี้ : 36  
เข้าชมเดือนนี้ : 616  
เข้าชมปีนี้ : 13,119  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 59,040  
  กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี ๓ มิถุนายน ๒๕๖๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒
  หมวด  ข่าวประชาสัมพันธ์   วันที่  04-06-2562
เมื่อวันศุกร์ที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัยได้ดำเนินงานตามโครงการวันสำคัญชาติศาสนาพระมหากษัตริย์กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี ๓ มิถุนายน ๒๕๖๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ เนื่องเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีจึงได้กำหนดจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี โดยนางอนงค์นาถ เจริญศรี รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัยเป็นประธานในพิธี ณ หอประชุมวิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย 

สามารถดูรูปได้ที่นี่ครับ

  ภาพกิจกรรมประกอบข่าว