Breaking News |  วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย ออกอำเภอเคลื่อน ณ โรงเรียนโบราณหลวง      
เมนูหลัก
หน้าหลัก
ประวัติวิทยาลัย
ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ
ข้อมูลบุคลากร
สาขาที่เปิดสอน
ข้อมูลนักเรียนนักศึกษา
ข้อมูลพื้นฐาน 9 ประการ
ปฏิทินกิจกรรม
ติดต่อวิทยาลัย
ฝ่ายวิจัย
สำหรับผู้ขอรับทุนวิจัย
ระบบจัดการข้อมูลวิจัย
ข้อมูลนักวิจัย
บทความวิจัย / วิชาการ / ตีพิมพ์
ดาวน์โหลดเอกสาร
รายงานประเมินตนเอง
รายงานประเมินตนเองปี 2560
รายงานประเมินตนเองปี 2559
รายงานประเมินตนเองปี 2558
รายงานประเมินตนเองปี 2557
แผนปฏิบัติราชการ
ปีงบประมาณ 2562
ปีงบประมาณ 2561
ปีงบประมาณ 2560
ปีงบประมาณ 2559
ปีงบประมาณ 2558
อศจ.สุโขทัย
วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
วิทยาลัยการพัดช่างสุโขทัย
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย
วิทยาลัยการอาชีพศรีสําโรง
เผยแพร่ผลงานวิชาการ
นางอนงค์นาถ เจริญศรี
นายสมปอง พรมตรุษ
อาจารย์ปราศรัย ขุนเพ็ชร
รายชื่อนักศึกษา
รายชื่อนักศึกษา 2/2559
สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 1  
เข้าชมวันนี้ : 22  
เข้าชมเดือนนี้ : 784  
เข้าชมปีนี้ : 10,990  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 56,911  
  กิจกรรมเทเหล้าเผาบุหรี่ เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลกประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒
  หมวด  ข่าวประชาสัมพันธ์   วันที่  04-06-2562
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ได้จัดกิจกรรมเทเหล้าเผาบุหรี่ เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลกประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัยมีวัตถุประสงค์รณรงค์ให้คณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่และนักเรียน นักศึกษา
ได้ตระหนักถึงพิษภัยของบุหรี่และโรคที่เกิดจากการสูบบุหรี่ เกิดการตื่นตัวและให้ความสำคัญในการเลิกสูบบุหรี่
ณ บริเวณหน้าเสาธง วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย

สามารถดูภาพได้ที่นี่ครับ

  ภาพกิจกรรมประกอบข่าว