Breaking News |  โครงการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนภายใต้โครงการการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ      
เมนูหลัก
หน้าหลัก
ประวัติวิทยาลัย
ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ
ข้อมูลบุคลากร
สาขาที่เปิดสอน
ข้อมูลนักเรียนนักศึกษา
ข้อมูลพื้นฐาน 9 ประการ
ปฏิทินกิจกรรม
ติดต่อวิทยาลัย
ฝ่ายวิจัย
สำหรับผู้ขอรับทุนวิจัย
ระบบจัดการข้อมูลวิจัย
ข้อมูลนักวิจัย
บทความวิจัย / วิชาการ / ตีพิมพ์
ดาวน์โหลดเอกสาร
รายงานประเมินตนเอง
รายงานประเมินตนเองปี 2560
รายงานประเมินตนเองปี 2559
รายงานประเมินตนเองปี 2558
รายงานประเมินตนเองปี 2557
แผนปฏิบัติราชการ
ปีงบประมาณ 2562
ปีงบประมาณ 2561
ปีงบประมาณ 2560
ปีงบประมาณ 2559
ปีงบประมาณ 2558
อศจ.สุโขทัย
วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
วิทยาลัยการพัดช่างสุโขทัย
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย
วิทยาลัยการอาชีพศรีสําโรง
เผยแพร่ผลงานวิชาการ
นายสมปอง พรมตรุษ
อาจารย์ปราศรัย ขุนเพ็ชร
รายชื่อนักศึกษา
รายชื่อนักศึกษา 2/2559
สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 1  
เข้าชมวันนี้ : 11  
เข้าชมเดือนนี้ : 892  
เข้าชมปีนี้ : 7,527  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 53,448  
  เข้าร่วมในพิธีถวายพัดรองที่ระลึก ย่ามและสังฆทานพระราชทานแด่เจ้าอาวาสวัดพระศรีรัตนมหาธาตุราชวรวิหาร
  หมวด  ข่าวประชาสัมพันธ์   วันที่  14-05-2562
รองผู้อำนวยการ นายสยาม โต๊ะทอง วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัยได้เข้าร่วมในพิธีถวายพัดรองที่ระลึก ย่ามและสังฆทานพระราชทานแด่เจ้าอาวาสวัดพระศรีรัตนมหาธาตุราชวรวิหารและพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ วันจันทร์ที่ 13 พฤษภาคม 2562 ณ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุราชวรวิหาร ตำบลศรีสัชนาลัย อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย

สามารถดูภาพได้ที่นี่ครับ

  ภาพกิจกรรมประกอบข่าว