Breaking News |  มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญสิ่งของพระราชทาน มอบแก่ประชาชนผู้ประสบวาตภัย     
เมนูหลัก
หน้าหลัก
ประวัติวิทยาลัย
ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ
ข้อมูลบุคลากร
สาขาที่เปิดสอน
ข้อมูลนักเรียนนักศึกษา
ข้อมูลพื้นฐาน 9 ประการ
ปฏิทินกิจกรรม
ติดต่อวิทยาลัย
ฝ่ายวิจัย
สำหรับผู้ขอรับทุนวิจัย
ระบบจัดการข้อมูลวิจัย
ข้อมูลนักวิจัย
บทความวิจัย / วิชาการ / ตีพิมพ์
ดาวน์โหลดเอกสาร
รายงานประเมินตนเอง
รายงานประเมินตนเองปี 2560
รายงานประเมินตนเองปี 2559
รายงานประเมินตนเองปี 2558
รายงานประเมินตนเองปี 2557
แผนปฏิบัติราชการ
ปีงบประมาณ 2562
ปีงบประมาณ 2561
ปีงบประมาณ 2560
ปีงบประมาณ 2559
ปีงบประมาณ 2558
อศจ.สุโขทัย
วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
วิทยาลัยการพัดช่างสุโขทัย
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย
วิทยาลัยการอาชีพศรีสําโรง
เผยแพร่ผลงานวิชาการ
นายสมปอง พรมตรุษ
อาจารย์ปราศรัย ขุนเพ็ชร
รายชื่อนักศึกษา
รายชื่อนักศึกษา 2/2559
สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 1  
เข้าชมวันนี้ : 23  
เข้าชมเดือนนี้ : 680  
เข้าชมปีนี้ : 5,073  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 50,994  
  เปิดศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน fix it center thailand 4.0 ณ.วัดบ้านแก่ง อำเภอศรีสัชนาลัย
  หมวด  ข่าวประชาสัมพันธ์   วันที่  14-03-2562
วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย นำทีมโดยนายสุชาติ ชาติวรรณ ผู้อำนวยการวิทยาลัย คณะครู เจ้าหน้าที่ นักเรียนนักศึกษา เปิดศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน fix it center thailand 4.0 ณ.วัดบ้านแก่ง อำเภอศรีสัชนาลัย 
วัน เสาร์ ที่ 9 มีนาคม 2562 

สามารถดูภาพได้ที่นี่ครับ

  ภาพกิจกรรมประกอบข่าว