Breaking News |  มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญสิ่งของพระราชทาน มอบแก่ประชาชนผู้ประสบวาตภัย     
เมนูหลัก
หน้าหลัก
ประวัติวิทยาลัย
ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ
ข้อมูลบุคลากร
สาขาที่เปิดสอน
ข้อมูลนักเรียนนักศึกษา
ข้อมูลพื้นฐาน 9 ประการ
ปฏิทินกิจกรรม
ติดต่อวิทยาลัย
ฝ่ายวิจัย
สำหรับผู้ขอรับทุนวิจัย
ระบบจัดการข้อมูลวิจัย
ข้อมูลนักวิจัย
บทความวิจัย / วิชาการ / ตีพิมพ์
ดาวน์โหลดเอกสาร
รายงานประเมินตนเอง
รายงานประเมินตนเองปี 2560
รายงานประเมินตนเองปี 2559
รายงานประเมินตนเองปี 2558
รายงานประเมินตนเองปี 2557
แผนปฏิบัติราชการ
ปีงบประมาณ 2562
ปีงบประมาณ 2561
ปีงบประมาณ 2560
ปีงบประมาณ 2559
ปีงบประมาณ 2558
อศจ.สุโขทัย
วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
วิทยาลัยการพัดช่างสุโขทัย
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย
วิทยาลัยการอาชีพศรีสําโรง
เผยแพร่ผลงานวิชาการ
นายสมปอง พรมตรุษ
อาจารย์ปราศรัย ขุนเพ็ชร
รายชื่อนักศึกษา
รายชื่อนักศึกษา 2/2559
สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 1  
เข้าชมวันนี้ : 24  
เข้าชมเดือนนี้ : 681  
เข้าชมปีนี้ : 5,074  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 50,995  
  โครงการประชุมผู้ปกครองนักเรียนนักศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
  หมวด  ข่าวประชาสัมพันธ์   วันที่  01-03-2562
เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2562 นายสยาม โต๊ะทอง รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนและความร่วมมือ นางอนงค์นาถ เจริญศรี รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการพร้อม คณะครู เจ้าหน้าที่ วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัยจัดโครงการประชุมผู้ปกครองนักเรียนนักศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ณ หอประชุมวิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย 

สามารถดูภาพได้ที่นี่ครับ

  ภาพกิจกรรมประกอบข่าว