Breaking News |  มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญสิ่งของพระราชทาน มอบแก่ประชาชนผู้ประสบวาตภัย     
เมนูหลัก
หน้าหลัก
ประวัติวิทยาลัย
ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ
ข้อมูลบุคลากร
สาขาที่เปิดสอน
ข้อมูลนักเรียนนักศึกษา
ข้อมูลพื้นฐาน 9 ประการ
ปฏิทินกิจกรรม
ติดต่อวิทยาลัย
ฝ่ายวิจัย
สำหรับผู้ขอรับทุนวิจัย
ระบบจัดการข้อมูลวิจัย
ข้อมูลนักวิจัย
บทความวิจัย / วิชาการ / ตีพิมพ์
ดาวน์โหลดเอกสาร
รายงานประเมินตนเอง
รายงานประเมินตนเองปี 2560
รายงานประเมินตนเองปี 2559
รายงานประเมินตนเองปี 2558
รายงานประเมินตนเองปี 2557
แผนปฏิบัติราชการ
ปีงบประมาณ 2562
ปีงบประมาณ 2561
ปีงบประมาณ 2560
ปีงบประมาณ 2559
ปีงบประมาณ 2558
อศจ.สุโขทัย
วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
วิทยาลัยการพัดช่างสุโขทัย
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย
วิทยาลัยการอาชีพศรีสําโรง
เผยแพร่ผลงานวิชาการ
นายสมปอง พรมตรุษ
อาจารย์ปราศรัย ขุนเพ็ชร
รายชื่อนักศึกษา
รายชื่อนักศึกษา 2/2559
สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 1  
เข้าชมวันนี้ : 25  
เข้าชมเดือนนี้ : 682  
เข้าชมปีนี้ : 5,075  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 50,996  
  ต้อนรับคณะศึกษานิเทศก์ จากสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ณ วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย
  หมวด  ข่าวประชาสัมพันธ์   วันที่  30-11-2561
เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 คณะศึกษานิเทศก์จากสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้เข้ามาทำการนิเทศ กำกับ ติดตาม เพื่อพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา โดยมี นายสุชาติ ชาติวรรณ ผู้อำนวยการ นายสมปอง พรมตรุษรองผู้อำนวยการ นางอนงค์นาถ เจริญศรี รองผู้อำนวยการ นายสยาม โต๊ะทอง รองผู้อำนวยการ คณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ นักเรียน นักศึกษา ณ วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย ร่วมต้อนรับในครั้งนี้

สามารถดูภาพได้ที่นี่ครับ


  ภาพกิจกรรมประกอบข่าว