Breaking News |  โครงการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนภายใต้โครงการการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ      
เมนูหลัก
หน้าหลัก
ประวัติวิทยาลัย
ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ
ข้อมูลบุคลากร
สาขาที่เปิดสอน
ข้อมูลนักเรียนนักศึกษา
ข้อมูลพื้นฐาน 9 ประการ
ปฏิทินกิจกรรม
ติดต่อวิทยาลัย
ฝ่ายวิจัย
สำหรับผู้ขอรับทุนวิจัย
ระบบจัดการข้อมูลวิจัย
ข้อมูลนักวิจัย
บทความวิจัย / วิชาการ / ตีพิมพ์
ดาวน์โหลดเอกสาร
รายงานประเมินตนเอง
รายงานประเมินตนเองปี 2560
รายงานประเมินตนเองปี 2559
รายงานประเมินตนเองปี 2558
รายงานประเมินตนเองปี 2557
แผนปฏิบัติราชการ
ปีงบประมาณ 2562
ปีงบประมาณ 2561
ปีงบประมาณ 2560
ปีงบประมาณ 2559
ปีงบประมาณ 2558
อศจ.สุโขทัย
วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
วิทยาลัยการพัดช่างสุโขทัย
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย
วิทยาลัยการอาชีพศรีสําโรง
เผยแพร่ผลงานวิชาการ
นายสมปอง พรมตรุษ
อาจารย์ปราศรัย ขุนเพ็ชร
รายชื่อนักศึกษา
รายชื่อนักศึกษา 2/2559
สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 1  
เข้าชมวันนี้ : 12  
เข้าชมเดือนนี้ : 893  
เข้าชมปีนี้ : 7,528  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 53,449  
  โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ครูนิเทศระบบทวิภาคี การเขียนแผนการฝึกอาชีพสำหรับผู้บริหาร
  หมวด  ข่าวประชาสัมพันธ์   วันที่  01-11-2561
เมื่อวันที่ 17-18 ตุลาคม 2561 นางอนงค์นาถ เจริญศรี รองผู้อำนวยการ นายสยาม โต๊ะทองรองผู้อำนวยการ คณะครู เจ้าหน้าที่วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ครูนิเทศระบบทวิภาคี การเขียนแผนการฝึกอาชีพสำหรับผู้บริหาร คณะครูและบุคลากร ณ หอประชุมไอยรา วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย

สามารถดูภาพได้ที่นี่ครับ

  ภาพกิจกรรมประกอบข่าว