Breaking News |  โครงการ ซ่อมจักรยาน กิจกรรม Bike อุ่นไอรักคลายความหนาว โดย วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย     
เมนูหลัก
หน้าหลัก
ประวัติวิทยาลัย
ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ
ข้อมูลบุคลากร
สาขาที่เปิดสอน
ข้อมูลนักเรียนนักศึกษา
ข้อมูลพื้นฐาน 9 ประการ
ปฏิทินกิจกรรม
ติดต่อวิทยาลัย
ฝ่ายวิจัย
สำหรับผู้ขอรับทุนวิจัย
ระบบจัดการข้อมูลวิจัย
ข้อมูลนักวิจัย
บทความวิจัย / วิชาการ / ตีพิมพ์
ดาวน์โหลดเอกสาร
รายงานประเมินตนเอง
รายงานประเมินตนเองปี 2559
รายงานประเมินตนเองปี 2558
รายงานประเมินตนเองปี 2557
แผนปฏิบัติราชการ
ปีงบประมาณ 2562
ปีงบประมาณ 2561
ปีงบประมาณ 2560
ปีงบประมาณ 2559
ปีงบประมาณ 2558
อศจ.สุโขทัย
วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
วิทยาลัยการพัดช่างสุโขทัย
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย
วิทยาลัยการอาชีพศรีสําโรง
เผยแพร่ผลงานวิชาการ
นายสมปอง พรมตรุษ
อาจารย์ปราศรัย ขุนเพ็ชร
รายชื่อนักศึกษา
รายชื่อนักศึกษา 2/2559
สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 1  
เข้าชมวันนี้ : 14  
เข้าชมเดือนนี้ : 598  
เข้าชมปีนี้ : 11,912  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 45,279  
  วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัยนำสิ่งประดิษฐ์ที่ผ่านการคัดเลือกการแข่งสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษาระดับภาค
  หมวด  ข่าวประชาสัมพันธ์   วันที่  09-01-2561
วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัยนำสิ่งประดิษฐ์ที่ผ่านการคัดเลือกการแข่งสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษาระดับภาคเหนือเข้าร่วมประกวดจำนวน 7 ประเภท 7 ผลงาน และได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 "สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา"ระดับภาค ภาคเหนือ ประจำปีการศึกษา 2560 ณ วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี และได้เข้ารอบการประกวด ”สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” ระดับประเทศ ประจำปีการศึกษา2560-2561 ณ ศูนย์การค้าเซียร์รังสิต กรุงเทพมหานครฯ ในผลงาน TUK TUK THAILAND 4.0 จากสิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 11 สิ่งประดิษฐ์ประเภทกำหนดโจทย์ ด้านยานพาหนะไฟฟ้า โดยนักเรียน ปวช.1 แผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์ และ นายไพลรัตน์ สำลี ครูแผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์ นายสราวุธ นิมานะ ครูแผนกช่างไฟฟ้า เป็นที่ครูปรึกษา อำนวยการสร้างผลงานสิ่งประดิษฐ์ โดย นายสุชาติ ชาติวรรณผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย วันที่ 3 - 7 มกราคม 2560 ณ วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี

สามารถดูภาพได้ที่นี่ครับ

  ภาพกิจกรรมประกอบข่าว