Breaking News |  พิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อจัดการศึกษาด้านอาชีวศึกษา ณ ห้องริมบึง 1 สวนนงนุชพัทยา จ     
เมนูหลัก
หน้าหลัก
ประวัติวิทยาลัย
ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ
ข้อมูลบุคลากร
สาขาที่เปิดสอน
ข้อมูลนักเรียนนักศึกษา
ข้อมูลพื้นฐาน 9 ประการ
ปฏิทินกิจกรรม
ติดต่อวิทยาลัย
ฝ่ายวิจัย
สำหรับผู้ขอรับทุนวิจัย
ระบบจัดการข้อมูลวิจัย
ข้อมูลนักวิจัย
บทความวิจัย / วิชาการ / ตีพิมพ์
ดาวน์โหลดเอกสาร
รายงานประเมินตนเอง
รายงานประเมินตนเองปี 2559
รายงานประเมินตนเองปี 2558
รายงานประเมินตนเองปี 2557
แผนปฏิบัติราชการ
ปีงบประมาณ 2561
ปีงบประมาณ 2560
ปีงบประมาณ 2559
ปีงบประมาณ 2558
อศจ.สุโขทัย
วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
วิทยาลัยการพัดช่างสุโขทัย
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย
วิทยาลัยการอาชีพศรีสําโรง
เผยแพร่ผลงานวิชาการ
อาจารย์ปราศรัย ขุนเพ็ชร
รายชื่อนักศึกษา
รายชื่อนักศึกษา 2/2559
สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 1  
เข้าชมวันนี้ : 4  
เข้าชมเดือนนี้ : 577  
เข้าชมปีนี้ : 5,245  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 38,612  
  วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัยนำสิ่งประดิษฐ์ที่ผ่านการคัดเลือกการแข่งสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษาระดับภาค
  หมวด  ข่าวประชาสัมพันธ์   วันที่  09-01-2561
วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัยนำสิ่งประดิษฐ์ที่ผ่านการคัดเลือกการแข่งสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษาระดับภาคเหนือเข้าร่วมประกวดจำนวน 7 ประเภท 7 ผลงาน และได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 "สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา"ระดับภาค ภาคเหนือ ประจำปีการศึกษา 2560 ณ วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี และได้เข้ารอบการประกวด ”สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” ระดับประเทศ ประจำปีการศึกษา2560-2561 ณ ศูนย์การค้าเซียร์รังสิต กรุงเทพมหานครฯ ในผลงาน TUK TUK THAILAND 4.0 จากสิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 11 สิ่งประดิษฐ์ประเภทกำหนดโจทย์ ด้านยานพาหนะไฟฟ้า โดยนักเรียน ปวช.1 แผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์ และ นายไพลรัตน์ สำลี ครูแผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์ นายสราวุธ นิมานะ ครูแผนกช่างไฟฟ้า เป็นที่ครูปรึกษา อำนวยการสร้างผลงานสิ่งประดิษฐ์ โดย นายสุชาติ ชาติวรรณผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย วันที่ 3 - 7 มกราคม 2560 ณ วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี

สามารถดูภาพได้ที่นี่ครับ

  ภาพกิจกรรมประกอบข่าว