Breaking News |  ต้อนรับคณะกรรมการเข้ารับการประเมินองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2561     
เมนูหลัก
หน้าหลัก
ประวัติวิทยาลัย
ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ
ข้อมูลบุคลากร
สาขาที่เปิดสอน
ข้อมูลนักเรียนนักศึกษา
ข้อมูลพื้นฐาน 9 ประการ
ปฏิทินกิจกรรม
ติดต่อวิทยาลัย
ฝ่ายวิจัย
สำหรับผู้ขอรับทุนวิจัย
ระบบจัดการข้อมูลวิจัย
ข้อมูลนักวิจัย
บทความวิจัย / วิชาการ / ตีพิมพ์
ดาวน์โหลดเอกสาร
รายงานประเมินตนเอง
รายงานประเมินตนเองปี 2559
รายงานประเมินตนเองปี 2558
รายงานประเมินตนเองปี 2557
แผนปฏิบัติราชการ
ปีงบประมาณ 2561
ปีงบประมาณ 2560
ปีงบประมาณ 2559
ปีงบประมาณ 2558
อศจ.สุโขทัย
วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
วิทยาลัยการพัดช่างสุโขทัย
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย
วิทยาลัยการอาชีพศรีสําโรง
เผยแพร่ผลงานวิชาการ
นายสมปอง พรมตรุษ
อาจารย์ปราศรัย ขุนเพ็ชร
รายชื่อนักศึกษา
รายชื่อนักศึกษา 2/2559
สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 1  
เข้าชมวันนี้ : 18  
เข้าชมเดือนนี้ : 467  
เข้าชมปีนี้ : 10,647  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 44,014  
  โครงการพัฒนาบุคลากรสายการสอนอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
  หมวด  ข่าวประชาสัมพันธ์   วันที่  27-12-2560
เมื่อวันที่ 23-24 ธ.ค. 60 นายสุชาติ ชาติวรรณผู้อำนวยการ จัดโครงการพัฒนาบุคลากรสายการสอนอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตามนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ให้แก่ คณะครูวิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย โดยได้รับเกียรติจากนายประดิษฐ์ เจือจาน อดีตครูวิทยฐานะเชี่ยวชาญ วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย ณ หอประชุมไอยราวิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย

สามารถดูภาพได้ที่นี่ครับ

  ภาพกิจกรรมประกอบข่าว