Breaking News |  โครงการปฐมนิเทศนักเรียนนักศึกษาและเข้าค่ายคุณธรรมนำคนรุ่นใหม่ห่างไกลยาเสพติด ประจำปีการศึกษา 2561     
เมนูหลัก
หน้าหลัก
ประวัติวิทยาลัย
ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ
ข้อมูลบุคลากร
ข้อมูลนักเรียนนักศึกษา
ข้อมูลพื้นฐาน 9 ประการ
ปฏิทินกิจกรรม
ติดต่อวิทยาลัย
ฝ่ายวิจัย
สำหรับผู้ขอรับทุนวิจัย
ระบบจัดการข้อมูลวิจัย
ข้อมูลนักวิจัย
บทความวิจัย / วิชาการ / ตีพิมพ์
ดาวน์โหลดเอกสาร
รายงานประเมินตนเอง
รายงานประเมินตนเองปี 2559
รายงานประเมินตนเองปี 2558
รายงานประเมินตนเองปี 2557
แผนปฏิบัติราชการ
ปีงบประมาณ 2561
ปีงบประมาณ 2560
ปีงบประมาณ 2559
ปีงบประมาณ 2558
อศจ.สุโขทัย
วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
วิทยาลัยการพัดช่างสุโขทัย
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย
วิทยาลัยการอาชีพศรีสําโรง
เผยแพร่ผลงานวิชาการ
อาจารย์ปราศรัย ขุนเพ็ชร
รายชื่อนักศึกษา
รายชื่อนักศึกษา 2/2559
สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 1  
เข้าชมวันนี้ : 11  
เข้าชมเดือนนี้ : 655  
เข้าชมปีนี้ : 4,401  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 37,768  
   วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย เข้าร่วมการแข่งขันการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน
  หมวด  ข่าวประชาสัมพันธ์   วันที่  15-11-2560

14 พ.ย. 60 นาง อนงค์นาถ เจริญศรี รองผู้อำนวยการ คณะครู นักเรียน นักศึกษาที่ได้รับคัดเลือกแข่งขันทักษะวิชาชีพ วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย เข้าร่วมการแข่งขันการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาสุโขทัย ประจำปีการศึกษา 2560 โดยมีนักเรียนนักศึกษาที่ได้รับคัดเลือกของวิทยาลัยฯ ได้เข้าแข่งขันทักษะวิชาชีพ การเขียนแผนธุรกิจ พิมพ์ดีดภาษาไทยและภาษาอังกฤษ การแข่งขันทักษะอาหารจานเดียว การประกวดเล่านิทานพื้นบ้าน การประกวดรักการอ่านภาษาไทยและการประกวดสุนทรพจน์ภาษาจีนกลางและภาษาอังกฤษ ณ วิทยาลัยสารพัดช่างสุโขทัย และ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย

สามารถดูภาพได้ที่นี่ครับ

 

  ภาพกิจกรรมประกอบข่าว