Breaking News |  ต้อนรับคณะกรรมการเข้ารับการประเมินองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2561     
เมนูหลัก
หน้าหลัก
ประวัติวิทยาลัย
ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ
ข้อมูลบุคลากร
สาขาที่เปิดสอน
ข้อมูลนักเรียนนักศึกษา
ข้อมูลพื้นฐาน 9 ประการ
ปฏิทินกิจกรรม
ติดต่อวิทยาลัย
ฝ่ายวิจัย
สำหรับผู้ขอรับทุนวิจัย
ระบบจัดการข้อมูลวิจัย
ข้อมูลนักวิจัย
บทความวิจัย / วิชาการ / ตีพิมพ์
ดาวน์โหลดเอกสาร
รายงานประเมินตนเอง
รายงานประเมินตนเองปี 2559
รายงานประเมินตนเองปี 2558
รายงานประเมินตนเองปี 2557
แผนปฏิบัติราชการ
ปีงบประมาณ 2561
ปีงบประมาณ 2560
ปีงบประมาณ 2559
ปีงบประมาณ 2558
อศจ.สุโขทัย
วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
วิทยาลัยการพัดช่างสุโขทัย
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย
วิทยาลัยการอาชีพศรีสําโรง
เผยแพร่ผลงานวิชาการ
นายสมปอง พรมตรุษ
อาจารย์ปราศรัย ขุนเพ็ชร
รายชื่อนักศึกษา
รายชื่อนักศึกษา 2/2559
สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 1  
เข้าชมวันนี้ : 20  
เข้าชมเดือนนี้ : 469  
เข้าชมปีนี้ : 10,649  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 44,016  
   วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย เข้าร่วมการแข่งขันการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน
  หมวด  ข่าวประชาสัมพันธ์   วันที่  15-11-2560

14 พ.ย. 60 นาง อนงค์นาถ เจริญศรี รองผู้อำนวยการ คณะครู นักเรียน นักศึกษาที่ได้รับคัดเลือกแข่งขันทักษะวิชาชีพ วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย เข้าร่วมการแข่งขันการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาสุโขทัย ประจำปีการศึกษา 2560 โดยมีนักเรียนนักศึกษาที่ได้รับคัดเลือกของวิทยาลัยฯ ได้เข้าแข่งขันทักษะวิชาชีพ การเขียนแผนธุรกิจ พิมพ์ดีดภาษาไทยและภาษาอังกฤษ การแข่งขันทักษะอาหารจานเดียว การประกวดเล่านิทานพื้นบ้าน การประกวดรักการอ่านภาษาไทยและการประกวดสุนทรพจน์ภาษาจีนกลางและภาษาอังกฤษ ณ วิทยาลัยสารพัดช่างสุโขทัย และ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย

สามารถดูภาพได้ที่นี่ครับ

 

  ภาพกิจกรรมประกอบข่าว