วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย
  Breaking News |  ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9     
เมนูหลัก
หน้าหลัก
ประวัติวิทยาลัย
ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ
ข้อมูลบุคลากร
สาขาที่เปิดสอน
ข้อมูลนักเรียนนักศึกษา
ข้อมูลพื้นฐาน 9 ประการ
ปฏิทินกิจกรรม
ติดต่อวิทยาลัย
ฝ่ายวิจัย
สำหรับผู้ขอรับทุนวิจัย
ระบบจัดการข้อมูลวิจัย
ข้อมูลนักวิจัย
บทความวิจัย / วิชาการ / ตีพิมพ์
ดาวน์โหลดเอกสาร
รายงานประเมินตนเอง
รายงานประเมินตนเองปี 2559
รายงานประเมินตนเองปี 2558
รายงานประเมินตนเองปี 2557
แผนปฏิบัติราชการ
ปีงบประมาณ 2561
ปีงบประมาณ 2560
ปีงบประมาณ 2559
ปีงบประมาณ 2558
อศจ.สุโขทัย
วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
วิทยาลัยการพัดช่างสุโขทัย
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย
วิทยาลัยการอาชีพศรีสําโรง
เผยแพร่ผลงานวิชาการ
นายสมปอง พรมตรุษ
อาจารย์ปราศรัย ขุนเพ็ชร
รายชื่อนักศึกษา
รายชื่อนักศึกษา 2/2559
สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 1  
เข้าชมวันนี้ : 25  
เข้าชมเดือนนี้ : 732  
เข้าชมปีนี้ : 7,585  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 40,952  
  เข้าร่วมการแข่งขันและพิธีเปิดการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
  หมวด  ข่าวประชาสัมพันธ์   วันที่  14-11-2560
13 พ.ย. 60 โดย สมปอง พรมตรุษ รองผู้อำนวยการ คณะครู นักเรียน นักศึกษาที่ได้รับคัดเลือกแข่งขันทักษะวิชาชีพวิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย เข้าร่วมการแข่งขันและพิธีเปิดการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ระดับสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 โดยนักเรียน
นักศึกษาที่ได้รับคัดเลือกของวิทยาลัยฯ ได้เข้าร่วม การแข่งขันประเภท ช่างไฟฟ้า ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ช่างยนต์ และ การแข่งขันประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง เพลงไทยสากล และเพลงสากล ณ วิทยาลัยสารพัดช่างสุโขทัย และ วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย

สามารถดูภาพได้ที่นี่ครับ

  ภาพกิจกรรมประกอบข่าว