Breaking News |  พิธีเปิดโครงการอาชีวะอาสาเทศกาลสงกรานต์ 2562 ระหว่างวันที่ 12-17 เมษายน 2562     
เมนูหลัก
หน้าหลัก
ประวัติวิทยาลัย
ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ
ข้อมูลบุคลากร
สาขาที่เปิดสอน
ข้อมูลนักเรียนนักศึกษา
ข้อมูลพื้นฐาน 9 ประการ
ปฏิทินกิจกรรม
ติดต่อวิทยาลัย
ฝ่ายวิจัย
สำหรับผู้ขอรับทุนวิจัย
ระบบจัดการข้อมูลวิจัย
ข้อมูลนักวิจัย
บทความวิจัย / วิชาการ / ตีพิมพ์
ดาวน์โหลดเอกสาร
รายงานประเมินตนเอง
รายงานประเมินตนเองปี 2560
รายงานประเมินตนเองปี 2559
รายงานประเมินตนเองปี 2558
รายงานประเมินตนเองปี 2557
แผนปฏิบัติราชการ
ปีงบประมาณ 2562
ปีงบประมาณ 2561
ปีงบประมาณ 2560
ปีงบประมาณ 2559
ปีงบประมาณ 2558
อศจ.สุโขทัย
วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
วิทยาลัยการพัดช่างสุโขทัย
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย
วิทยาลัยการอาชีพศรีสําโรง
เผยแพร่ผลงานวิชาการ
นายสมปอง พรมตรุษ
อาจารย์ปราศรัย ขุนเพ็ชร
รายชื่อนักศึกษา
รายชื่อนักศึกษา 2/2559
สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 1  
เข้าชมวันนี้ : 16  
เข้าชมเดือนนี้ : 798  
เข้าชมปีนี้ : 4,088  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 50,009  
 
งานบัญชี
  รายละเอียดประกอบรายการบัญชี
  รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน เดือนกันยายน61
  รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน เดือนสิงหาคม61
  รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน เดือนกรกฏาคม61
  รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน เดือนมิถุนายน61
  รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนเดือนพฤษภาคม61
  รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน เดือนเมษายน61
  รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน เดือนมีนาคม61
  รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน เดือนกุมภาพันธ์
  รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน เดือนมกราคม61
  รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน เดือนธันวาคม
  รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน เดือนตุลาคม
งานประชาสัมพันธ์
  หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 2558
กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา (วก.ศล.)
  ขั้นตอนการกู้ยืมเงินกยศ
ศูนย์บ่มเพาะวิทยาลัยฯ
  โครงการศูนย์บ่มเพาะ
แบบเสนอโครงการวิจัย 2560
  แบบฟอร์มเสนอโครงการวิจัย 2560
การฝึกอบรม (R.B.T.C)
  รูปกิจกรรมลิงค์ที่ 1
  รูปกิจกรรมลิงค์ที่ 2