Breaking News |  โครงการปฐมนิเทศนักเรียนนักศึกษาและเข้าค่ายคุณธรรมนำคนรุ่นใหม่ห่างไกลยาเสพติด ประจำปีการศึกษา 2561     
เมนูหลัก
หน้าหลัก
ประวัติวิทยาลัย
ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ
ข้อมูลบุคลากร
ข้อมูลนักเรียนนักศึกษา
ข้อมูลพื้นฐาน 9 ประการ
ปฏิทินกิจกรรม
ติดต่อวิทยาลัย
ฝ่ายวิจัย
สำหรับผู้ขอรับทุนวิจัย
ระบบจัดการข้อมูลวิจัย
ข้อมูลนักวิจัย
บทความวิจัย / วิชาการ / ตีพิมพ์
ดาวน์โหลดเอกสาร
รายงานประเมินตนเอง
รายงานประเมินตนเองปี 2559
รายงานประเมินตนเองปี 2558
รายงานประเมินตนเองปี 2557
แผนปฏิบัติราชการ
ปีงบประมาณ 2561
ปีงบประมาณ 2560
ปีงบประมาณ 2559
ปีงบประมาณ 2558
อศจ.สุโขทัย
วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
วิทยาลัยการพัดช่างสุโขทัย
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย
วิทยาลัยการอาชีพศรีสําโรง
เผยแพร่ผลงานวิชาการ
อาจารย์ปราศรัย ขุนเพ็ชร
รายชื่อนักศึกษา
รายชื่อนักศึกษา 2/2559
สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 1  
เข้าชมวันนี้ : 11  
เข้าชมเดือนนี้ : 655  
เข้าชมปีนี้ : 4,401  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 37,768  
 ข่าวภาพ / กิจกรรม  ค้นหาข่าว :
 กิจจกรรมออกกำลังกาย 
 รับมอบตัวนักศึกษาโคต้าประจำปีการศึกษา 2559 
 โครงการ To Be Number One เพื่อเตรียมความพร้อมในการแข่งขันระดับ ภาคเหนือ ณ วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลั 
 วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัยเข้าร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2559 
 ใส่บาตรข้าวสารอาหารแห้ง ปีใหม่ 2559 
 นายวณิชย์ อ่วมศรี รองเลขาธิการคณะกรรมการ การอาชีวศึกษา ตรวจเยี่ยมศูนย์อาชีวะอาสา 
  ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ เลขาธิการคณะกรรมการ การอาชีวศึกษา ตรวจเยี่ยมวิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย 
 ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ เลขาธิการคณะกรรมการ การอาชีวศึกษา ตรวจเยี่ยมศูนย์อาชีวะอาสา  
 อาชีวะอาสา  
 โครงการ รณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน 
 วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย คณะกรรมการประเมินสถานศึกษาอาชีวะศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน  
 โครงการอาชีวะบริการซ่อมสร้างเพื่อชุมชนมาตราการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาล ประจำปีงบประมาณ 2559 
 พิธีบำเพ็ญกุศล พระศพสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก ณ วัดทะเลลอย 
 ร่วมกิจกรรม Bike for dad ณ เทศบาลตำบล หาดเสี้ยว 
 แข่งขันสิ่งประดิษฐ์ระดับ ภาคเหนือ  
 โครงการอบรมนักศึกษาวิชาทหารและลูกเสืออาสาจราจร ณ วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย 
 คณะกรรมการประชุมประเมินคุณภาพภายในการอาชีวศึกษาโดยหน่วยงานต้นสังกัด ณ วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย 
  เข้าร่วมถวายพระพรเนี่องในวันพ่อแห่งชาติ วันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ 2558 ณ.ที่ว่าการอำเภอศรีสัชนาลัย  
 พิธีเปิด สืบสารงานศิลป์ยุว-เยาวชนศิลปินศรีสัชนาลัย ครั้งที่ 4  
 กิจกรรม Big Cleaning Day วันที่ 4 ธันวาคม 2558 ณ วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย 
มีข้อมูลทั้งหมด  199  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    9/10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10