วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย
  Breaking News |  ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9     
เมนูหลัก
หน้าหลัก
ประวัติวิทยาลัย
ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ
ข้อมูลบุคลากร
สาขาที่เปิดสอน
ข้อมูลนักเรียนนักศึกษา
ข้อมูลพื้นฐาน 9 ประการ
ปฏิทินกิจกรรม
ติดต่อวิทยาลัย
ฝ่ายวิจัย
สำหรับผู้ขอรับทุนวิจัย
ระบบจัดการข้อมูลวิจัย
ข้อมูลนักวิจัย
บทความวิจัย / วิชาการ / ตีพิมพ์
ดาวน์โหลดเอกสาร
รายงานประเมินตนเอง
รายงานประเมินตนเองปี 2559
รายงานประเมินตนเองปี 2558
รายงานประเมินตนเองปี 2557
แผนปฏิบัติราชการ
ปีงบประมาณ 2561
ปีงบประมาณ 2560
ปีงบประมาณ 2559
ปีงบประมาณ 2558
อศจ.สุโขทัย
วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
วิทยาลัยการพัดช่างสุโขทัย
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย
วิทยาลัยการอาชีพศรีสําโรง
เผยแพร่ผลงานวิชาการ
นายสมปอง พรมตรุษ
อาจารย์ปราศรัย ขุนเพ็ชร
รายชื่อนักศึกษา
รายชื่อนักศึกษา 2/2559
สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 1  
เข้าชมวันนี้ : 25  
เข้าชมเดือนนี้ : 732  
เข้าชมปีนี้ : 7,585  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 40,952  
 ข่าวภาพ / กิจกรรม  ค้นหาข่าว :
 กีฬาสีภายใน วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย ครั้งที่ 18 ประจำปีการศึกษา 2559 
 โครงการ อบรมใบขับขี่รถจักรยานยนต์ให้กับ นักเรียน-นักศึกษา  
 โครงการตรวจสุขภาพนักเรียนนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 
 พิธีเปิดการประกวดสิ่งประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559 
 โครงการ เตรียมความพร้อมให้คนหางานเพื่อป้องกัน การตกเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์ ด้านแรงงาน 
 กิจกรรมถวายพระพร วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  
 อบรมการวางนโยบายทวิศึกษา ขยายบทบาทระหว่างภาครัฐและเอกชน ณ วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย  
 การจัดประชุมผู้ปกครอง นักเรียนนักศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 
 ร่วมเดินขบวน ร่างรัฐธรรมนูญใหม่ สร้างประเทศให้พัฒนาสร้างคุณค่าให้คนไทย 
 การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การทำเครื่องปั้นดินเผาสังคโลกให้กับนักเรียนนักศึกษา 
 ประชุมเลือกคณะกรรมการ วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย 
 Accounting Sisatchanalai Cooperative Learning by Doing 
 ตั้งจุดบริการประชาชนขับขี่ปลอดภัย ที่เดินทางกลับมาภูมิลำเนาช่วงเทศกาลวันหยุด 
 กิจกรรมเวียนเทียนนักเรียน-นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 ณ วัดสารจิตร 
 ร่วมใจเทิดไท้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชและสมเด็จนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ 
 ตอนรับการตรวจเยี่ยมโครงการอาชีวพัฒนา ณ วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย 
 นักเรียน-นักศึกษา ศึกษาดูงานที่โรงน้ำตาลทิพย์ สุโขทัย 
 พิธีเปิด โครงการขยายบทบาทศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix it Canter 
 พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2559 ณ วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย 
 ต้อนรับคณะอนุกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฎิรูประบบการเรียนรู้ ในโอกาสเดินทางไปศึกษางานและเยือนสถานศึกษา 
มีข้อมูลทั้งหมด  239  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    9/12

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > | Last >>