Breaking News |  โครงการปฐมนิเทศนักเรียนนักศึกษาและเข้าค่ายคุณธรรมนำคนรุ่นใหม่ห่างไกลยาเสพติด ประจำปีการศึกษา 2561     
เมนูหลัก
หน้าหลัก
ประวัติวิทยาลัย
ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ
ข้อมูลบุคลากร
ข้อมูลนักเรียนนักศึกษา
ข้อมูลพื้นฐาน 9 ประการ
ปฏิทินกิจกรรม
ติดต่อวิทยาลัย
ฝ่ายวิจัย
สำหรับผู้ขอรับทุนวิจัย
ระบบจัดการข้อมูลวิจัย
ข้อมูลนักวิจัย
บทความวิจัย / วิชาการ / ตีพิมพ์
ดาวน์โหลดเอกสาร
รายงานประเมินตนเอง
รายงานประเมินตนเองปี 2559
รายงานประเมินตนเองปี 2558
รายงานประเมินตนเองปี 2557
แผนปฏิบัติราชการ
ปีงบประมาณ 2561
ปีงบประมาณ 2560
ปีงบประมาณ 2559
ปีงบประมาณ 2558
อศจ.สุโขทัย
วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
วิทยาลัยการพัดช่างสุโขทัย
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย
วิทยาลัยการอาชีพศรีสําโรง
เผยแพร่ผลงานวิชาการ
อาจารย์ปราศรัย ขุนเพ็ชร
รายชื่อนักศึกษา
รายชื่อนักศึกษา 2/2559
สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 3  
เข้าชมวันนี้ : 11  
เข้าชมเดือนนี้ : 655  
เข้าชมปีนี้ : 4,401  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 37,768  
 ข่าวภาพ / กิจกรรม  ค้นหาข่าว :
 การติดตามประเมินผลการดำเนินงาน ชมรม TO BE NUMBER ONE วิทยาลัยกาอาชีพศรีสัชนาลัย  
 ชมรม TO BE NUMBER ONE วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย ร่วมสร้างและขยายเครือข่าย 
 อาชีวะอาสา ช่วยผู้ประสบภัย วาตภัย ในเขตพื้นที่ อ.ศรีสัชนาลัย อ.ทุ่งเสลี่ยม  
 โครงการ อบรมศึกษา คุณธรรม วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย เพื่อเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
 พิธีมอบถุงพระราชทาน มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชนูปถัมภ์ ณ วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย 
 โครงการปฐมนิเทศนักเรียน-นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 
 พิธีเปิด อาชีวะอาสาสงกรานต์ปลอดภัย ส่งเสริมวัฒนธรรมไทย สร้างวินัยจราจร 
 ทีมงานส่งเสริมนวัตกรรม OTOP 
 พิธีเบิกเนตรและบวงสรวงองค์พระวิษณุกรรม ณ วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย 
 พิธีเปิดโครงการ ขยายบทบาทศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน ณ เทศบาลตำบลกลางดง  
 พิธีเปิดศูนย์การเรียนรู้ความปลอดภัยทางถนน ณ วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย 
 โครงการส่งเสริมวินัยจราจรและรณรงค์สวมหมวกกันน็อก100เปอร์เซ็นต์ 
 การดำเนินการจัดอาหารว่าง การแถลงข่าวงานเบิกฟ้ามหาประเพณี ศรีสัชนาลัยมรดกโลก ประจำปี 2559 
 วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย สำรวจ พื้นที่ ก่อสร้าง สนามฟุตซอล ณ โรงเรียนบ้านสันหีบ  
 พิธีเข้าประจำกองและอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือวิสามัญ ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราววิทยาลัยการอาชีศรีสัชนาลัย 
 งานอาคารปรับปรุงภูมิทัศน์ 
 จิตอาสา นักศึกษาวิชาทหาร ลอกคลองท่าแพ 
 เตรียมความพร้อมสร้างฐานผจญภัยสำหรับการเข้าค่ายลูกเสือ 
 แข่งขันหุ่นยนต์อาชีวศึกษา หุ่นยนต์กู้ภัย 
 ปาเจรา บูชาครู วันไหว้ครู 2559 
มีข้อมูลทั้งหมด  199  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    8/10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10