Breaking News |  ต้อนรับคณะกรรมการเข้ารับการประเมินองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2561     
เมนูหลัก
หน้าหลัก
ประวัติวิทยาลัย
ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ
ข้อมูลบุคลากร
สาขาที่เปิดสอน
ข้อมูลนักเรียนนักศึกษา
ข้อมูลพื้นฐาน 9 ประการ
ปฏิทินกิจกรรม
ติดต่อวิทยาลัย
ฝ่ายวิจัย
สำหรับผู้ขอรับทุนวิจัย
ระบบจัดการข้อมูลวิจัย
ข้อมูลนักวิจัย
บทความวิจัย / วิชาการ / ตีพิมพ์
ดาวน์โหลดเอกสาร
รายงานประเมินตนเอง
รายงานประเมินตนเองปี 2559
รายงานประเมินตนเองปี 2558
รายงานประเมินตนเองปี 2557
แผนปฏิบัติราชการ
ปีงบประมาณ 2561
ปีงบประมาณ 2560
ปีงบประมาณ 2559
ปีงบประมาณ 2558
อศจ.สุโขทัย
วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
วิทยาลัยการพัดช่างสุโขทัย
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย
วิทยาลัยการอาชีพศรีสําโรง
เผยแพร่ผลงานวิชาการ
นายสมปอง พรมตรุษ
อาจารย์ปราศรัย ขุนเพ็ชร
รายชื่อนักศึกษา
รายชื่อนักศึกษา 2/2559
สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 1  
เข้าชมวันนี้ : 18  
เข้าชมเดือนนี้ : 467  
เข้าชมปีนี้ : 10,647  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 44,014  
 ข่าวภาพ / กิจกรรม  ค้นหาข่าว :
 คณะลูกเสือจากโรงเรียนท่าชัยวิทยาและคณะลูกเสือชาวบ้านอำเภอศรีสัชนาลัยจัดพิธีสวนสนามเฉลิมพระเกียรติ 
 คณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ 
 โครงการทำบุญตักบาตรและลงนามถวายความจงรักภักดี  
 พิธีเปิดการอบรมโครงการพิธีลงนาม MOU สถานศึกษาสีขาว ณ วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย 
 โครงการอบรมให้ความรู้ " DLTV R Service" ภายใต้โครงการ Fix it center Thailand 4.0 
 พิธีเปิดโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix It Center Thailand 4.0) ณ วัดต้นสนโพธิ์ธาราม ตำบลบ้านตึ 
 พิธีเปิดโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix It Center Thailand 4.0) ณ เทศบาลตำบลแม่สิน 
 แห่เทียนจำนำพรรษาและกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาศาสนสถาน ณ วัดสารจิตร 
 วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัยผสานความร่วมมือบรรยายความรู้เรื่อง ประวัติศาสตร์ชาติไทย 
 คณะกรรมการระดับภาค เข้าประเมินการจัดสถานที่เรียนรู้เทคโนโลยีเฉพาะทางอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559  
 ร่วมถวายปฎิญาณเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดและกิจกรรมวันสุนทรภู่  
 พิธีไหว้ครูวิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย ประจำปีการศึกษา 2560 
 ร่วมช่วยเหลือซ่อมแซมที่พักอาศัยตามโครงการ Fixit Center ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนไทยแลนด์ 4.0  
 ร่วมต้อนรับคณะกรรมการติดตามผลการดำเนินงานชมรม TO BE NUMBER ONE ณ หอประชุมวิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย 
 คณะกรรมการระดับภาค เข้าประเมินการจัดสถานที่เรียนรู้เทคโนโลยีเฉพาะทางอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559  
 โครงการฯ เข้าร่วมฟังการหาเสียง นโยบายของคณะผู้สมัครเข้ารับเลือกตั้ง 
 ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 
 โครงการฝึกอบรมบุคลากรทางลูกเสือ ผู้กำกับลูกเสือวิสามัญขั้นความรู้ทั่วไปและขั้นความรู้เบื้องต้น 
 พิธีเปิดโครงการ อาชีวะอาสาสงกรานต์ปลอดภัย 2560 
 โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ิ๒๕๖๐ 
มีข้อมูลทั้งหมด  262  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    8/14

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > | Last >>