Breaking News |  โครงการปฐมนิเทศนักเรียนนักศึกษาและเข้าค่ายคุณธรรมนำคนรุ่นใหม่ห่างไกลยาเสพติด ประจำปีการศึกษา 2561     
เมนูหลัก
หน้าหลัก
ประวัติวิทยาลัย
ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ
ข้อมูลบุคลากร
ข้อมูลนักเรียนนักศึกษา
ข้อมูลพื้นฐาน 9 ประการ
ปฏิทินกิจกรรม
ติดต่อวิทยาลัย
ฝ่ายวิจัย
สำหรับผู้ขอรับทุนวิจัย
ระบบจัดการข้อมูลวิจัย
ข้อมูลนักวิจัย
บทความวิจัย / วิชาการ / ตีพิมพ์
ดาวน์โหลดเอกสาร
รายงานประเมินตนเอง
รายงานประเมินตนเองปี 2559
รายงานประเมินตนเองปี 2558
รายงานประเมินตนเองปี 2557
แผนปฏิบัติราชการ
ปีงบประมาณ 2561
ปีงบประมาณ 2560
ปีงบประมาณ 2559
ปีงบประมาณ 2558
อศจ.สุโขทัย
วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
วิทยาลัยการพัดช่างสุโขทัย
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย
วิทยาลัยการอาชีพศรีสําโรง
เผยแพร่ผลงานวิชาการ
อาจารย์ปราศรัย ขุนเพ็ชร
รายชื่อนักศึกษา
รายชื่อนักศึกษา 2/2559
สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 1  
เข้าชมวันนี้ : 11  
เข้าชมเดือนนี้ : 655  
เข้าชมปีนี้ : 4,401  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 37,768  
 ข่าวภาพ / กิจกรรม  ค้นหาข่าว :
 กีฬาสีภายใน วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย ครั้งที่ 18 ประจำปีการศึกษา 2559 
 โครงการ อบรมใบขับขี่รถจักรยานยนต์ให้กับ นักเรียน-นักศึกษา  
 โครงการตรวจสุขภาพนักเรียนนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 
 พิธีเปิดการประกวดสิ่งประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559 
 โครงการ เตรียมความพร้อมให้คนหางานเพื่อป้องกัน การตกเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์ ด้านแรงงาน 
 กิจกรรมถวายพระพร วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  
 อบรมการวางนโยบายทวิศึกษา ขยายบทบาทระหว่างภาครัฐและเอกชน ณ วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย  
 การจัดประชุมผู้ปกครอง นักเรียนนักศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 
 ร่วมเดินขบวน ร่างรัฐธรรมนูญใหม่ สร้างประเทศให้พัฒนาสร้างคุณค่าให้คนไทย 
 การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การทำเครื่องปั้นดินเผาสังคโลกให้กับนักเรียนนักศึกษา 
 ประชุมเลือกคณะกรรมการ วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย 
 Accounting Sisatchanalai Cooperative Learning by Doing 
 ตั้งจุดบริการประชาชนขับขี่ปลอดภัย ที่เดินทางกลับมาภูมิลำเนาช่วงเทศกาลวันหยุด 
 กิจกรรมเวียนเทียนนักเรียน-นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 ณ วัดสารจิตร 
 ร่วมใจเทิดไท้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชและสมเด็จนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ 
 ตอนรับการตรวจเยี่ยมโครงการอาชีวพัฒนา ณ วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย 
 นักเรียน-นักศึกษา ศึกษาดูงานที่โรงน้ำตาลทิพย์ สุโขทัย 
 พิธีเปิด โครงการขยายบทบาทศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix it Canter 
 พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2559 ณ วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย 
 ต้อนรับคณะอนุกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฎิรูประบบการเรียนรู้ ในโอกาสเดินทางไปศึกษางานและเยือนสถานศึกษา 
มีข้อมูลทั้งหมด  199  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    7/10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10