Breaking News |  ต้อนรับคณะกรรมการเข้ารับการประเมินองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2561     
เมนูหลัก
หน้าหลัก
ประวัติวิทยาลัย
ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ
ข้อมูลบุคลากร
สาขาที่เปิดสอน
ข้อมูลนักเรียนนักศึกษา
ข้อมูลพื้นฐาน 9 ประการ
ปฏิทินกิจกรรม
ติดต่อวิทยาลัย
ฝ่ายวิจัย
สำหรับผู้ขอรับทุนวิจัย
ระบบจัดการข้อมูลวิจัย
ข้อมูลนักวิจัย
บทความวิจัย / วิชาการ / ตีพิมพ์
ดาวน์โหลดเอกสาร
รายงานประเมินตนเอง
รายงานประเมินตนเองปี 2559
รายงานประเมินตนเองปี 2558
รายงานประเมินตนเองปี 2557
แผนปฏิบัติราชการ
ปีงบประมาณ 2561
ปีงบประมาณ 2560
ปีงบประมาณ 2559
ปีงบประมาณ 2558
อศจ.สุโขทัย
วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
วิทยาลัยการพัดช่างสุโขทัย
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย
วิทยาลัยการอาชีพศรีสําโรง
เผยแพร่ผลงานวิชาการ
นายสมปอง พรมตรุษ
อาจารย์ปราศรัย ขุนเพ็ชร
รายชื่อนักศึกษา
รายชื่อนักศึกษา 2/2559
สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 1  
เข้าชมวันนี้ : 18  
เข้าชมเดือนนี้ : 467  
เข้าชมปีนี้ : 10,647  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 44,014  
 ข่าวภาพ / กิจกรรม  ค้นหาข่าว :
 โครงการเดินทางไกลอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือวิสามัญและพิธีประดับแถบสามสี ณ วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย 
 ร่วมต้อนรับคณะกรรมการประเมินผลโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน พ.ศ.2560 
 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรเทคนิคการเขียนหนังสือราชการและการจดรายงานการประชุม 
 จัดพิธีเชิญธงชาติไทยและร้องเพลงชาติไทย เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทยและครบรอบ 100 ปี ธงชาติไทย 
 เข้าร่วมโครงการพัฒนาคูคลอง ใน 
 จัดโครงการประชุมวิชาการ องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย(อวท.) ระดับจังหวัดจังหวัดสุโขทัย  
  กิจกรรมสวดมนต์ประจำวันศุกร์วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัยและกิจกรรมให้ความรู้เรื่อง ความปลอดภัยทางถนน  
 ต้อนรับคณะนิเทศติดตามและประเมินผลฯ พร้อมคณะ ศน.ลงพื้นที่ออกนิเทศการศึกษา 
 พิธีเปิดโครงการเพิ่มศักยภาพศูนย์เยาวชนระดับพื้นที่ จังหวัดสุโขทัย 
 ร่วมต้อนรับคณะศึกษานิเทศก์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย 
 กีฬาอาชีวเกมส์ระดับชาติ ครั้งที่ 12 จ.พิษณุโลก 
 ลงนามบันทึกข้อตกลงทางวิชาการ (MOU) กับ โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปภัมภ์ 
 โครงการประชุมผู้ปกครองนักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย 2560  
 ร่วมงานพิธีถวายพระพรแก่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 ณ ที่ว่าการอำเภอศรีสัชน 
 จัดอบรมเทคโนโลยีรถจักรยานยนต์ยามาฮ่า ประจำปีการศึกษา 2560 ณ วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย 
 โครงการแนะแนวการจัดการ อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี แก่นักศึกษาระดับชั้น ปวส.1 
 พิธีเปิดกิจกรรมวันแม่และเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ 
 วิทยาลัยฯ จัดกิจกรรม เพื่อให้นักเรียนนักศึกษาทุกแผนกวิชาทำความสะอาดสถานที่เรียน ในกิจกรรม Big Cleani 
 วิทยาลัยการอาชีพได้จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการทำเครื่องปั้นดินเผาสังคโลก ให้แก่ นักเรียน นักศ 
 วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัยได้จัดกิจกรรม ฝึกอบรมให้ความรู้การประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ให้แก่นักเรียนนักศึ 
มีข้อมูลทั้งหมด  262  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    7/14

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > | Last >>