วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย
  Breaking News |  ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9     
เมนูหลัก
หน้าหลัก
ประวัติวิทยาลัย
ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ
ข้อมูลบุคลากร
สาขาที่เปิดสอน
ข้อมูลนักเรียนนักศึกษา
ข้อมูลพื้นฐาน 9 ประการ
ปฏิทินกิจกรรม
ติดต่อวิทยาลัย
ฝ่ายวิจัย
สำหรับผู้ขอรับทุนวิจัย
ระบบจัดการข้อมูลวิจัย
ข้อมูลนักวิจัย
บทความวิจัย / วิชาการ / ตีพิมพ์
ดาวน์โหลดเอกสาร
รายงานประเมินตนเอง
รายงานประเมินตนเองปี 2559
รายงานประเมินตนเองปี 2558
รายงานประเมินตนเองปี 2557
แผนปฏิบัติราชการ
ปีงบประมาณ 2561
ปีงบประมาณ 2560
ปีงบประมาณ 2559
ปีงบประมาณ 2558
อศจ.สุโขทัย
วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
วิทยาลัยการพัดช่างสุโขทัย
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย
วิทยาลัยการอาชีพศรีสําโรง
เผยแพร่ผลงานวิชาการ
นายสมปอง พรมตรุษ
อาจารย์ปราศรัย ขุนเพ็ชร
รายชื่อนักศึกษา
รายชื่อนักศึกษา 2/2559
สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 1  
เข้าชมวันนี้ : 25  
เข้าชมเดือนนี้ : 732  
เข้าชมปีนี้ : 7,585  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 40,952  
 ข่าวภาพ / กิจกรรม  ค้นหาข่าว :
 พิธีเปิดการอบรมโครงการพิธีลงนาม MOU สถานศึกษาสีขาว ณ วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย 
 โครงการอบรมให้ความรู้ " DLTV R Service" ภายใต้โครงการ Fix it center Thailand 4.0 
 พิธีเปิดโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix It Center Thailand 4.0) ณ วัดต้นสนโพธิ์ธาราม ตำบลบ้านตึ 
 พิธีเปิดโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix It Center Thailand 4.0) ณ เทศบาลตำบลแม่สิน 
 แห่เทียนจำนำพรรษาและกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาศาสนสถาน ณ วัดสารจิตร 
 วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัยผสานความร่วมมือบรรยายความรู้เรื่อง ประวัติศาสตร์ชาติไทย 
 คณะกรรมการระดับภาค เข้าประเมินการจัดสถานที่เรียนรู้เทคโนโลยีเฉพาะทางอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559  
 ร่วมถวายปฎิญาณเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดและกิจกรรมวันสุนทรภู่  
 พิธีไหว้ครูวิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย ประจำปีการศึกษา 2560 
 ร่วมช่วยเหลือซ่อมแซมที่พักอาศัยตามโครงการ Fixit Center ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนไทยแลนด์ 4.0  
 ร่วมต้อนรับคณะกรรมการติดตามผลการดำเนินงานชมรม TO BE NUMBER ONE ณ หอประชุมวิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย 
 คณะกรรมการระดับภาค เข้าประเมินการจัดสถานที่เรียนรู้เทคโนโลยีเฉพาะทางอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559  
 โครงการฯ เข้าร่วมฟังการหาเสียง นโยบายของคณะผู้สมัครเข้ารับเลือกตั้ง 
 ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 
 โครงการฝึกอบรมบุคลากรทางลูกเสือ ผู้กำกับลูกเสือวิสามัญขั้นความรู้ทั่วไปและขั้นความรู้เบื้องต้น 
 พิธีเปิดโครงการ อาชีวะอาสาสงกรานต์ปลอดภัย 2560 
 โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ิ๒๕๖๐ 
 ซ้อมพิธีมอบใบประกาศนียบัตรประจำปีการศึกษา2559 
 การแข่งขันมหกรรมหุ่นยนต์อาชีวศึกษา ระดับชาติ ประจำปี 2560 
 ประมวลภาพกิจกรรม โครงการ งานชุมนุมวิชาการ สามัญ-สัมพันธ์สู่อาเซียน ครั้งที่ 3  
มีข้อมูลทั้งหมด  239  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    7/12

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > | Last >>