Breaking News |  โครงการปฐมนิเทศนักเรียนนักศึกษาและเข้าค่ายคุณธรรมนำคนรุ่นใหม่ห่างไกลยาเสพติด ประจำปีการศึกษา 2561     
เมนูหลัก
หน้าหลัก
ประวัติวิทยาลัย
ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ
ข้อมูลบุคลากร
ข้อมูลนักเรียนนักศึกษา
ข้อมูลพื้นฐาน 9 ประการ
ปฏิทินกิจกรรม
ติดต่อวิทยาลัย
ฝ่ายวิจัย
สำหรับผู้ขอรับทุนวิจัย
ระบบจัดการข้อมูลวิจัย
ข้อมูลนักวิจัย
บทความวิจัย / วิชาการ / ตีพิมพ์
ดาวน์โหลดเอกสาร
รายงานประเมินตนเอง
รายงานประเมินตนเองปี 2559
รายงานประเมินตนเองปี 2558
รายงานประเมินตนเองปี 2557
แผนปฏิบัติราชการ
ปีงบประมาณ 2561
ปีงบประมาณ 2560
ปีงบประมาณ 2559
ปีงบประมาณ 2558
อศจ.สุโขทัย
วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
วิทยาลัยการพัดช่างสุโขทัย
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย
วิทยาลัยการอาชีพศรีสําโรง
เผยแพร่ผลงานวิชาการ
อาจารย์ปราศรัย ขุนเพ็ชร
รายชื่อนักศึกษา
รายชื่อนักศึกษา 2/2559
สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 3  
เข้าชมวันนี้ : 11  
เข้าชมเดือนนี้ : 655  
เข้าชมปีนี้ : 4,401  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 37,768  
 ข่าวภาพ / กิจกรรม  ค้นหาข่าว :
 พิธีเข้าประจำกองและอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือวิสามัญ ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราววิทยาลัยการอาชีศรีสัชนาลัย 
 โครงการประชุมผู้ปกครอง ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559  
 Open House Siec 2017 เปิดบ้านอาชีวศึกษาเพื่อพัฒนาสู่อาชีพ ณ วิทยาลัยการอาชีศรีสัชนาลัย 
 การประเมินสถานศึกษาอาชีวศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ปีการศึกษา 2559 
 กิจกรรมใส่บาตรข้าวสารอาหารแห้ง ปีใหม่ 2560 
 พิธีเปิดโครงการอาชีวะอาสา เทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๐ ณ ที่ทำการไปรษณีศรีสัชนาลัย 
 คณะกรรมการเตรียมความพร้อมเพื่อรับการประเมินสถานศึกษาวิชาชีพ เพื่อรับรางวัลพระราชทาน 
 โครงการสืบการงานศิลป์ รำลึกเพื่อพ่อ ยุว-เยาวชนศิลปินศรีสัชนาลัย ครั้งที่ ๕  
 ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการ แปรอักษร เลขเก้าเพื่อแสดงความอาลัย แด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเด 
 พิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร (๕๐ วัน) ณ วัดสารจิตร 
 วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการแปลอักษร ณ วัดช้างล้อม ศรีสัชนาลัย  
 โครงการ " ๙๙๙,๙๙๙ คน ปฎิญาญตนเพื่อพ่อ อาชีวะสมานฉันท์ " ณ วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย 
 การแข่งขันทักษะวิชาชีพชมรมวิชาชีพ ช่างยนต์ ช่างไฟฟ้า และช่างอิเล็กทรอนิกส์ ณ วิทยาลัยเทคนิดสุโขทัย 
 ประชารัฐร่วมพัฒนาสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่  
 เข้าร่วม พิธีเดินขบวนและถวายพวงมาลา เนื่องในวันปิยมหาราช ณ ที่ว่าการอำเภอศรีสัชนาลัย 
 วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย แจกริบบิ้นสีดำเพื่อแสดงความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  
 วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย แจกริบบิ้นสีดำเพื่อแสดงความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
 วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย ได้จัดศูนย์ถ่ายทอดความรู้การย้อมผ้า และศูนย์ถ่ายทอดความรู้ทำริปบิ้นสีดำ 
 น้อมถวายอาลัยแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ 
 พิธีลงนาม ควาร่วมมือ บันทึกข้อตกลง ของวิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย ณ หอประชุมตึกอำนวยการ 
มีข้อมูลทั้งหมด  199  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    6/10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10