Breaking News |  โครงการปฐมนิเทศนักเรียนนักศึกษาและเข้าค่ายคุณธรรมนำคนรุ่นใหม่ห่างไกลยาเสพติด ประจำปีการศึกษา 2561     
เมนูหลัก
หน้าหลัก
ประวัติวิทยาลัย
ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ
ข้อมูลบุคลากร
ข้อมูลนักเรียนนักศึกษา
ข้อมูลพื้นฐาน 9 ประการ
ปฏิทินกิจกรรม
ติดต่อวิทยาลัย
ฝ่ายวิจัย
สำหรับผู้ขอรับทุนวิจัย
ระบบจัดการข้อมูลวิจัย
ข้อมูลนักวิจัย
บทความวิจัย / วิชาการ / ตีพิมพ์
ดาวน์โหลดเอกสาร
รายงานประเมินตนเอง
รายงานประเมินตนเองปี 2559
รายงานประเมินตนเองปี 2558
รายงานประเมินตนเองปี 2557
แผนปฏิบัติราชการ
ปีงบประมาณ 2561
ปีงบประมาณ 2560
ปีงบประมาณ 2559
ปีงบประมาณ 2558
อศจ.สุโขทัย
วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
วิทยาลัยการพัดช่างสุโขทัย
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย
วิทยาลัยการอาชีพศรีสําโรง
เผยแพร่ผลงานวิชาการ
อาจารย์ปราศรัย ขุนเพ็ชร
รายชื่อนักศึกษา
รายชื่อนักศึกษา 2/2559
สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 1  
เข้าชมวันนี้ : 11  
เข้าชมเดือนนี้ : 655  
เข้าชมปีนี้ : 4,401  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 37,768  
 ข่าวภาพ / กิจกรรม  ค้นหาข่าว :
 พิธีเปิดการอบรมโครงการพิธีลงนาม MOU สถานศึกษาสีขาว ณ วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย 
 โครงการอบรมให้ความรู้ " DLTV R Service" ภายใต้โครงการ Fix it center Thailand 4.0 
 พิธีเปิดโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix It Center Thailand 4.0) ณ วัดต้นสนโพธิ์ธาราม ตำบลบ้านตึ 
 พิธีเปิดโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix It Center Thailand 4.0) ณ เทศบาลตำบลแม่สิน 
 แห่เทียนจำนำพรรษาและกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาศาสนสถาน ณ วัดสารจิตร 
 วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัยผสานความร่วมมือบรรยายความรู้เรื่อง ประวัติศาสตร์ชาติไทย 
 คณะกรรมการระดับภาค เข้าประเมินการจัดสถานที่เรียนรู้เทคโนโลยีเฉพาะทางอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559  
 ร่วมถวายปฎิญาณเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดและกิจกรรมวันสุนทรภู่  
 พิธีไหว้ครูวิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย ประจำปีการศึกษา 2560 
 ร่วมช่วยเหลือซ่อมแซมที่พักอาศัยตามโครงการ Fixit Center ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนไทยแลนด์ 4.0  
 ร่วมต้อนรับคณะกรรมการติดตามผลการดำเนินงานชมรม TO BE NUMBER ONE ณ หอประชุมวิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย 
 คณะกรรมการระดับภาค เข้าประเมินการจัดสถานที่เรียนรู้เทคโนโลยีเฉพาะทางอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559  
 โครงการฯ เข้าร่วมฟังการหาเสียง นโยบายของคณะผู้สมัครเข้ารับเลือกตั้ง 
 ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 
 โครงการฝึกอบรมบุคลากรทางลูกเสือ ผู้กำกับลูกเสือวิสามัญขั้นความรู้ทั่วไปและขั้นความรู้เบื้องต้น 
 พิธีเปิดโครงการ อาชีวะอาสาสงกรานต์ปลอดภัย 2560 
 โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ิ๒๕๖๐ 
 ซ้อมพิธีมอบใบประกาศนียบัตรประจำปีการศึกษา2559 
 การแข่งขันมหกรรมหุ่นยนต์อาชีวศึกษา ระดับชาติ ประจำปี 2560 
 ประมวลภาพกิจกรรม โครงการ งานชุมนุมวิชาการ สามัญ-สัมพันธ์สู่อาเซียน ครั้งที่ 3  
มีข้อมูลทั้งหมด  199  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    5/10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10