วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย
  Breaking News |  ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9     
เมนูหลัก
หน้าหลัก
ประวัติวิทยาลัย
ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ
ข้อมูลบุคลากร
สาขาที่เปิดสอน
ข้อมูลนักเรียนนักศึกษา
ข้อมูลพื้นฐาน 9 ประการ
ปฏิทินกิจกรรม
ติดต่อวิทยาลัย
ฝ่ายวิจัย
สำหรับผู้ขอรับทุนวิจัย
ระบบจัดการข้อมูลวิจัย
ข้อมูลนักวิจัย
บทความวิจัย / วิชาการ / ตีพิมพ์
ดาวน์โหลดเอกสาร
รายงานประเมินตนเอง
รายงานประเมินตนเองปี 2559
รายงานประเมินตนเองปี 2558
รายงานประเมินตนเองปี 2557
แผนปฏิบัติราชการ
ปีงบประมาณ 2561
ปีงบประมาณ 2560
ปีงบประมาณ 2559
ปีงบประมาณ 2558
อศจ.สุโขทัย
วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
วิทยาลัยการพัดช่างสุโขทัย
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย
วิทยาลัยการอาชีพศรีสําโรง
เผยแพร่ผลงานวิชาการ
นายสมปอง พรมตรุษ
อาจารย์ปราศรัย ขุนเพ็ชร
รายชื่อนักศึกษา
รายชื่อนักศึกษา 2/2559
สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 1  
เข้าชมวันนี้ : 25  
เข้าชมเดือนนี้ : 732  
เข้าชมปีนี้ : 7,585  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 40,952  
 ข่าวภาพ / กิจกรรม  ค้นหาข่าว :
 คณะครูเจ้าหน้าที่ และนักเรียนนักศึกษาลูกเสือวิสามัญ วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัยจัดพิธีลูกเสือเนื่องใ 
 ต้อนรับคณะประเมินหน่วยมาตรฐานดีเด่น องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย 
  เปิดโครงการการประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 
  วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย เข้าร่วมการแข่งขันการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน  
 เข้าร่วมการแข่งขันและพิธีเปิดการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 
 จัดการประชุมว่าด้วยการเปิดหลักสูตรช่างทองหลวงกรุงสุโขทัย ณ วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย 
 โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพระดับสถานศึกษาเพื่อคัดเลือกนักเรียนนักศึกษาเข้าแข่งขันทักษะวิชาชีพอาชีวะศึ 
 โครงการตรวจสุขภาพนักเรียนนักศึกษา ประจำปี 2560 เพื่อตรวจสุขภาพ ณ หอประชุมวิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลั 
  พิธีพระราชทานความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ที่จังหวัดสุโขทัย ณ วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย 
 พิธีเปิดโครงการ "ชุมชนปลอดภัยใช้ไฟ" PEA ณ วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย 
 ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย มอบรางวัลเกียรติบัตรแก่วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย 
 โครงการปฐมนิเทศนักเรียน-นักศึกษา ก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2/2560 
  ร่วมมอบดอกไม้จันทน์เพื่อใช้ประกอบพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช 
 โครงการบรรพชาสามเณรและบวชชีพราหมณ์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
 ร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวัน วันคล้ายวันสวรรตคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 
 โครงการกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาศาสนสถานและวิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย  
 ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณวัดชัยสิทธาราม 
 โครงการเดินทางไกลอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือวิสามัญและพิธีประดับแถบสามสี ณ วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย 
 ร่วมต้อนรับคณะกรรมการประเมินผลโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน พ.ศ.2560 
 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรเทคนิคการเขียนหนังสือราชการและการจดรายงานการประชุม 
มีข้อมูลทั้งหมด  239  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    5/12

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > | Last >>