Breaking News |  ต้อนรับคณะกรรมการเข้ารับการประเมินองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2561     
เมนูหลัก
หน้าหลัก
ประวัติวิทยาลัย
ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ
ข้อมูลบุคลากร
สาขาที่เปิดสอน
ข้อมูลนักเรียนนักศึกษา
ข้อมูลพื้นฐาน 9 ประการ
ปฏิทินกิจกรรม
ติดต่อวิทยาลัย
ฝ่ายวิจัย
สำหรับผู้ขอรับทุนวิจัย
ระบบจัดการข้อมูลวิจัย
ข้อมูลนักวิจัย
บทความวิจัย / วิชาการ / ตีพิมพ์
ดาวน์โหลดเอกสาร
รายงานประเมินตนเอง
รายงานประเมินตนเองปี 2559
รายงานประเมินตนเองปี 2558
รายงานประเมินตนเองปี 2557
แผนปฏิบัติราชการ
ปีงบประมาณ 2561
ปีงบประมาณ 2560
ปีงบประมาณ 2559
ปีงบประมาณ 2558
อศจ.สุโขทัย
วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
วิทยาลัยการพัดช่างสุโขทัย
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย
วิทยาลัยการอาชีพศรีสําโรง
เผยแพร่ผลงานวิชาการ
นายสมปอง พรมตรุษ
อาจารย์ปราศรัย ขุนเพ็ชร
รายชื่อนักศึกษา
รายชื่อนักศึกษา 2/2559
สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 1  
เข้าชมวันนี้ : 20  
เข้าชมเดือนนี้ : 469  
เข้าชมปีนี้ : 10,649  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 44,016  
 ข่าวภาพ / กิจกรรม  ค้นหาข่าว :
 โครงการคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษา ตามแนวทางมูลนิธิยุวสถิรคุณ ในการบำเพ็ญประโยชน์ ณ วัดใหญ่ชัยมงคล 
 ต้อนรับคณะติดตามประเมินผลงานชมรม TO BE NUMBER ONE ณ วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย ประจำปีการศึกษา 2561 
  โครงการ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ปี 2561 ณ โรงเรียนบ้านแม่สาน 
 โครงการปฐมนิเทศนักเรียนนักศึกษาและเข้าค่ายคุณธรรมนำคนรุ่นใหม่ห่างไกลยาเสพติด ประจำปีการศึกษา 2561 
 โครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือ นักเรียนนักศึกษาด้วยสมุดสะสมความดี เก่ง มีความสุข  
 พิธีเปิดหน่วยอาชีวอาสา ณ หน่วยอาชีวะอาสาหน้าที่ทำการไปรษณีย์ตำบลหาดเสี้ยว  
 วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัยเข้าร่วมพิธี วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช 
 พิธีเปิดและลงนามข้อตงลงใน โครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน 
 พิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560  
 เข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือเนตรนารีวิสามัญอาชีวศึกษา ระดับภาค ภาคเหนือ ครั้งที่ ๘ 
 โครงการขยายโอกาสการศึกษาวิชาชีพและพัฒนาทักษะวิชาชีพเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงาน 
 วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัยเข้าร่วมงานวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุโขทั 
 ต้อนรับคณะกรรมการประเมินกองลูกเสือผู้บริหารครูผู้สอนลูกเสือเนตรนารีวิสามัญอาชีวศึกษาช่อสะอาดระดับภาค 
 ประกาศ รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาโครงการฝึกอบรมอาชีพและการศึกษาตลอดชีวิต (หลักสูตรระยะสั่น) 
 โครงการอาชีวะพัฒนาร่วมด้วยช่วยประชาชนซ่อมแซมที่อยู่อาศัยประชาชนที่ได้รับผลกระทบวาตภัยในเขตตำบลท่าชัย 
 จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการทำเครื่องปั้นดินเผาสังคโลกให้นักเรียนนักศึกษาประจำปีงบประมาณ 2560 
 จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนักเรียนนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 
 กองลูกเสือวิสามัญเข้ารับการประเมินกองลูกเสือจาก คณะกรรมการพัฒนากิจการลูกเสือวิสามัญอาชีวศึกษาจังหวัด 
 แผนกช่างยนต์และแผนกอาหาร จัดโครงการอาชีวะพัฒนาก่อสร้างผนังอาคารเรียน ณ โรงเรียนหนองอ้อบำเพ็ญ 
 วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย เป็นเจ้าภาพจัดโครงการจิบกาแฟแชร์ความคิด ครั้งที่ 28 
มีข้อมูลทั้งหมด  262  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    4/14

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > | Last >>