Breaking News |  โครงการปฐมนิเทศนักเรียนนักศึกษาและเข้าค่ายคุณธรรมนำคนรุ่นใหม่ห่างไกลยาเสพติด ประจำปีการศึกษา 2561     
เมนูหลัก
หน้าหลัก
ประวัติวิทยาลัย
ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ
ข้อมูลบุคลากร
ข้อมูลนักเรียนนักศึกษา
ข้อมูลพื้นฐาน 9 ประการ
ปฏิทินกิจกรรม
ติดต่อวิทยาลัย
ฝ่ายวิจัย
สำหรับผู้ขอรับทุนวิจัย
ระบบจัดการข้อมูลวิจัย
ข้อมูลนักวิจัย
บทความวิจัย / วิชาการ / ตีพิมพ์
ดาวน์โหลดเอกสาร
รายงานประเมินตนเอง
รายงานประเมินตนเองปี 2559
รายงานประเมินตนเองปี 2558
รายงานประเมินตนเองปี 2557
แผนปฏิบัติราชการ
ปีงบประมาณ 2561
ปีงบประมาณ 2560
ปีงบประมาณ 2559
ปีงบประมาณ 2558
อศจ.สุโขทัย
วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
วิทยาลัยการพัดช่างสุโขทัย
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย
วิทยาลัยการอาชีพศรีสําโรง
เผยแพร่ผลงานวิชาการ
อาจารย์ปราศรัย ขุนเพ็ชร
รายชื่อนักศึกษา
รายชื่อนักศึกษา 2/2559
สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 3  
เข้าชมวันนี้ : 11  
เข้าชมเดือนนี้ : 655  
เข้าชมปีนี้ : 4,401  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 37,768  
 ข่าวภาพ / กิจกรรม  ค้นหาข่าว :
 จัดพิธีเชิญธงชาติไทยและร้องเพลงชาติไทย เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทยและครบรอบ 100 ปี ธงชาติไทย 
 เข้าร่วมโครงการพัฒนาคูคลอง ใน 
 จัดโครงการประชุมวิชาการ องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย(อวท.) ระดับจังหวัดจังหวัดสุโขทัย  
  กิจกรรมสวดมนต์ประจำวันศุกร์วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัยและกิจกรรมให้ความรู้เรื่อง ความปลอดภัยทางถนน  
 ต้อนรับคณะนิเทศติดตามและประเมินผลฯ พร้อมคณะ ศน.ลงพื้นที่ออกนิเทศการศึกษา 
 พิธีเปิดโครงการเพิ่มศักยภาพศูนย์เยาวชนระดับพื้นที่ จังหวัดสุโขทัย 
 ร่วมต้อนรับคณะศึกษานิเทศก์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย 
 กีฬาอาชีวเกมส์ระดับชาติ ครั้งที่ 12 จ.พิษณุโลก 
 ลงนามบันทึกข้อตกลงทางวิชาการ (MOU) กับ โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปภัมภ์ 
 โครงการประชุมผู้ปกครองนักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย 2560  
 ร่วมงานพิธีถวายพระพรแก่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 ณ ที่ว่าการอำเภอศรีสัชน 
 จัดอบรมเทคโนโลยีรถจักรยานยนต์ยามาฮ่า ประจำปีการศึกษา 2560 ณ วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย 
 โครงการแนะแนวการจัดการ อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี แก่นักศึกษาระดับชั้น ปวส.1 
 พิธีเปิดกิจกรรมวันแม่และเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ 
 วิทยาลัยฯ จัดกิจกรรม เพื่อให้นักเรียนนักศึกษาทุกแผนกวิชาทำความสะอาดสถานที่เรียน ในกิจกรรม Big Cleani 
 วิทยาลัยการอาชีพได้จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการทำเครื่องปั้นดินเผาสังคโลก ให้แก่ นักเรียน นักศ 
 วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัยได้จัดกิจกรรม ฝึกอบรมให้ความรู้การประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ให้แก่นักเรียนนักศึ 
 คณะลูกเสือจากโรงเรียนท่าชัยวิทยาและคณะลูกเสือชาวบ้านอำเภอศรีสัชนาลัยจัดพิธีสวนสนามเฉลิมพระเกียรติ 
 คณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ 
 โครงการทำบุญตักบาตรและลงนามถวายความจงรักภักดี  
มีข้อมูลทั้งหมด  199  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    4/10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10