Breaking News |  ต้อนรับคณะกรรมการเข้ารับการประเมินองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2561     
เมนูหลัก
หน้าหลัก
ประวัติวิทยาลัย
ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ
ข้อมูลบุคลากร
สาขาที่เปิดสอน
ข้อมูลนักเรียนนักศึกษา
ข้อมูลพื้นฐาน 9 ประการ
ปฏิทินกิจกรรม
ติดต่อวิทยาลัย
ฝ่ายวิจัย
สำหรับผู้ขอรับทุนวิจัย
ระบบจัดการข้อมูลวิจัย
ข้อมูลนักวิจัย
บทความวิจัย / วิชาการ / ตีพิมพ์
ดาวน์โหลดเอกสาร
รายงานประเมินตนเอง
รายงานประเมินตนเองปี 2559
รายงานประเมินตนเองปี 2558
รายงานประเมินตนเองปี 2557
แผนปฏิบัติราชการ
ปีงบประมาณ 2561
ปีงบประมาณ 2560
ปีงบประมาณ 2559
ปีงบประมาณ 2558
อศจ.สุโขทัย
วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
วิทยาลัยการพัดช่างสุโขทัย
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย
วิทยาลัยการอาชีพศรีสําโรง
เผยแพร่ผลงานวิชาการ
นายสมปอง พรมตรุษ
อาจารย์ปราศรัย ขุนเพ็ชร
รายชื่อนักศึกษา
รายชื่อนักศึกษา 2/2559
สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 1  
เข้าชมวันนี้ : 20  
เข้าชมเดือนนี้ : 469  
เข้าชมปีนี้ : 10,649  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 44,016  
 ข่าวภาพ / กิจกรรม  ค้นหาข่าว :
 โครงการสร้างความรู้ความเข้าใจการดำเนินงานสถานศึกษาคุณธรรม ตามแนวทางมูลนิธิยุวสถิรคุณ 
 โครงการประชุมผู้ปกครองนักเรียนนักศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ณ หอประชุมวิทยาลัยการอาชีพ 
 วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย ทำการซ้อมแผนการปฏิบัติการจับกุมผู้ขับขี่มอเตอร์ไซค์ผิดกฎหมาย  
 พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ 1 กรกฎาคม ประจำปีการศึกษา 2561  
 วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย เข้าร่วมแข่งขันประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์  
 จัดอบรมให้ความรู้กับนักเรียนนักศึกษาในโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระ 
 ร่วมกันปฏิญาณตนไม่เสพยาเสพติดในโครงการ ไทยนิยม ยั่งยืน ร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติด  
 โครงการตรวจสุขภาพประจำปีการศึกษา 2561 
 พิธีเปิดการแข่งขันคัดเลือก กีฬา อศจ.สุโขทัยเกมส์ ครั้งที่ 13  
 ส่วนราชการในอำเภอศรีสัชนาลัยร่วมปลูกต้นไม้ในโครงการปลูกป่าผืนใหญ่ ณ บ้านลำโชค หมู่ 7 ตำบลบ้านแก่ง  
 พิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อจัดการศึกษาด้านอาชีวศึกษา ณ ห้องริมบึง 1 สวนนงนุชพัทยา  
 โครงการแนะแนวการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ประจำปี 2561  
 สถานีตำรวจภูธรบ้านแก่ง​เข้ามาให้ความรู้แก่นักเรียนนักศึกษาในการรณรงค์งดเล่นการพนันฟุตบอล 
 กระทรวงศึกษาธิการและคณะ ติดตามการใช้งานระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ณ วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย 
 พิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ณ วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย  
 โครงการ ประชาธิปไตยในสถานศึกษา ในการเลือกตั้งนายกองค์การนักวิชาชีพวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย 
 ร่วมต้อนรับ ประธานคณะกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
  ร่วมกันปลูกต้นไม้ในโครงการวันต้นไม้ประจำปีของชาติ ณ วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย 
 กิจกรรมเทเหล้าเผาบุหรี่และร่วมกันปฎิญาณตนไม่สูบบุหรี่และสิ่งเสพติด ในวันงดสูบบุหรี่โลก  
 โครงการวัยรุ่นรักดีไม่พร้อมไม่ท้อง ปี 2561 เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับปัญหาการท้องในวัยรุ่น 
มีข้อมูลทั้งหมด  262  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    3/14

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > | Last >>