Breaking News |  แผนกช่างยนต์และแผนกอาหาร จัดโครงการอาชีวะพัฒนาก่อสร้างผนังอาคารเรียน ณ โรงเรียนหนองอ้อบำเพ็ญ     
เมนูหลัก
หน้าหลัก
ประวัติวิทยาลัย
ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ
ข้อมูลบุคลากร
ข้อมูลนักเรียนนักศึกษา
ข้อมูลพื้นฐาน 9 ประการ
ปฏิทินกิจกรรม
ติดต่อวิทยาลัย
ฝ่ายวิจัย
สำหรับผู้ขอรับทุนวิจัย
ระบบจัดการข้อมูลวิจัย
ข้อมูลนักวิจัย
บทความวิจัย / วิชาการ / ตีพิมพ์
ดาวน์โหลดเอกสาร
รายงานประเมินตนเอง
รายงานประเมินตนเองปี 2559
รายงานประเมินตนเองปี 2558
รายงานประเมินตนเองปี 2557
แผนปฏิบัติราชการ
ปีงบประมาณ 2561
ปีงบประมาณ 2560
ปีงบประมาณ 2559
ปีงบประมาณ 2558
อศจ.สุโขทัย
วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
วิทยาลัยการพัดช่างสุโขทัย
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย
วิทยาลัยการอาชีพศรีสําโรง
เผยแพร่ผลงานวิชาการ
อาจารย์ปราศรัย ขุนเพ็ชร
รายชื่อนักศึกษา
รายชื่อนักศึกษา 2/2559
สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 1  
เข้าชมวันนี้ : 11  
เข้าชมเดือนนี้ : 638  
เข้าชมปีนี้ : 1,580  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 34,947  
 ข่าวภาพ / กิจกรรม  ค้นหาข่าว :
 โครงการกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาศาสนสถานและวิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย  
 ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณวัดชัยสิทธาราม 
 โครงการเดินทางไกลอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือวิสามัญและพิธีประดับแถบสามสี ณ วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย 
 ร่วมต้อนรับคณะกรรมการประเมินผลโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน พ.ศ.2560 
 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรเทคนิคการเขียนหนังสือราชการและการจดรายงานการประชุม 
 จัดพิธีเชิญธงชาติไทยและร้องเพลงชาติไทย เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทยและครบรอบ 100 ปี ธงชาติไทย 
 เข้าร่วมโครงการพัฒนาคูคลอง ใน 
 จัดโครงการประชุมวิชาการ องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย(อวท.) ระดับจังหวัดจังหวัดสุโขทัย  
  กิจกรรมสวดมนต์ประจำวันศุกร์วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัยและกิจกรรมให้ความรู้เรื่อง ความปลอดภัยทางถนน  
 ต้อนรับคณะนิเทศติดตามและประเมินผลฯ พร้อมคณะ ศน.ลงพื้นที่ออกนิเทศการศึกษา 
 พิธีเปิดโครงการเพิ่มศักยภาพศูนย์เยาวชนระดับพื้นที่ จังหวัดสุโขทัย 
 ร่วมต้อนรับคณะศึกษานิเทศก์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย 
 กีฬาอาชีวเกมส์ระดับชาติ ครั้งที่ 12 จ.พิษณุโลก 
 ลงนามบันทึกข้อตกลงทางวิชาการ (MOU) กับ โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปภัมภ์ 
 โครงการประชุมผู้ปกครองนักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย 2560  
 ร่วมงานพิธีถวายพระพรแก่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 ณ ที่ว่าการอำเภอศรีสัชน 
 จัดอบรมเทคโนโลยีรถจักรยานยนต์ยามาฮ่า ประจำปีการศึกษา 2560 ณ วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย 
 โครงการแนะแนวการจัดการ อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี แก่นักศึกษาระดับชั้น ปวส.1 
 พิธีเปิดกิจกรรมวันแม่และเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ 
 วิทยาลัยฯ จัดกิจกรรม เพื่อให้นักเรียนนักศึกษาทุกแผนกวิชาทำความสะอาดสถานที่เรียน ในกิจกรรม Big Cleani 
มีข้อมูลทั้งหมด  184  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    3/10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10