Breaking News |  โครงการปฐมนิเทศนักเรียนนักศึกษาและเข้าค่ายคุณธรรมนำคนรุ่นใหม่ห่างไกลยาเสพติด ประจำปีการศึกษา 2561     
เมนูหลัก
หน้าหลัก
ประวัติวิทยาลัย
ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ
ข้อมูลบุคลากร
ข้อมูลนักเรียนนักศึกษา
ข้อมูลพื้นฐาน 9 ประการ
ปฏิทินกิจกรรม
ติดต่อวิทยาลัย
ฝ่ายวิจัย
สำหรับผู้ขอรับทุนวิจัย
ระบบจัดการข้อมูลวิจัย
ข้อมูลนักวิจัย
บทความวิจัย / วิชาการ / ตีพิมพ์
ดาวน์โหลดเอกสาร
รายงานประเมินตนเอง
รายงานประเมินตนเองปี 2559
รายงานประเมินตนเองปี 2558
รายงานประเมินตนเองปี 2557
แผนปฏิบัติราชการ
ปีงบประมาณ 2561
ปีงบประมาณ 2560
ปีงบประมาณ 2559
ปีงบประมาณ 2558
อศจ.สุโขทัย
วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
วิทยาลัยการพัดช่างสุโขทัย
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย
วิทยาลัยการอาชีพศรีสําโรง
เผยแพร่ผลงานวิชาการ
อาจารย์ปราศรัย ขุนเพ็ชร
รายชื่อนักศึกษา
รายชื่อนักศึกษา 2/2559
สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 1  
เข้าชมวันนี้ : 31  
เข้าชมเดือนนี้ : 643  
เข้าชมปีนี้ : 4,389  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 37,756  
 ข่าวภาพ / กิจกรรม  ค้นหาข่าว :
 คณะครูเจ้าหน้าที่ และนักเรียนนักศึกษาลูกเสือวิสามัญ วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัยจัดพิธีลูกเสือเนื่องใ 
 ต้อนรับคณะประเมินหน่วยมาตรฐานดีเด่น องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย 
  เปิดโครงการการประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 
  วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย เข้าร่วมการแข่งขันการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน  
 เข้าร่วมการแข่งขันและพิธีเปิดการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 
 จัดการประชุมว่าด้วยการเปิดหลักสูตรช่างทองหลวงกรุงสุโขทัย ณ วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย 
 โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพระดับสถานศึกษาเพื่อคัดเลือกนักเรียนนักศึกษาเข้าแข่งขันทักษะวิชาชีพอาชีวะศึ 
 โครงการตรวจสุขภาพนักเรียนนักศึกษา ประจำปี 2560 เพื่อตรวจสุขภาพ ณ หอประชุมวิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลั 
  พิธีพระราชทานความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ที่จังหวัดสุโขทัย ณ วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย 
 พิธีเปิดโครงการ "ชุมชนปลอดภัยใช้ไฟ" PEA ณ วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย 
 ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย มอบรางวัลเกียรติบัตรแก่วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย 
 โครงการปฐมนิเทศนักเรียน-นักศึกษา ก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2/2560 
  ร่วมมอบดอกไม้จันทน์เพื่อใช้ประกอบพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช 
 โครงการบรรพชาสามเณรและบวชชีพราหมณ์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
 ร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวัน วันคล้ายวันสวรรตคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 
 โครงการกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาศาสนสถานและวิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย  
 ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณวัดชัยสิทธาราม 
 โครงการเดินทางไกลอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือวิสามัญและพิธีประดับแถบสามสี ณ วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย 
 ร่วมต้อนรับคณะกรรมการประเมินผลโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน พ.ศ.2560 
 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรเทคนิคการเขียนหนังสือราชการและการจดรายงานการประชุม 
มีข้อมูลทั้งหมด  199  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    3/10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10