Breaking News |  พิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อจัดการศึกษาด้านอาชีวศึกษา ณ ห้องริมบึง 1 สวนนงนุชพัทยา จ     
เมนูหลัก
หน้าหลัก
ประวัติวิทยาลัย
ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ
ข้อมูลบุคลากร
สาขาที่เปิดสอน
ข้อมูลนักเรียนนักศึกษา
ข้อมูลพื้นฐาน 9 ประการ
ปฏิทินกิจกรรม
ติดต่อวิทยาลัย
ฝ่ายวิจัย
สำหรับผู้ขอรับทุนวิจัย
ระบบจัดการข้อมูลวิจัย
ข้อมูลนักวิจัย
บทความวิจัย / วิชาการ / ตีพิมพ์
ดาวน์โหลดเอกสาร
รายงานประเมินตนเอง
รายงานประเมินตนเองปี 2559
รายงานประเมินตนเองปี 2558
รายงานประเมินตนเองปี 2557
แผนปฏิบัติราชการ
ปีงบประมาณ 2561
ปีงบประมาณ 2560
ปีงบประมาณ 2559
ปีงบประมาณ 2558
อศจ.สุโขทัย
วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
วิทยาลัยการพัดช่างสุโขทัย
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย
วิทยาลัยการอาชีพศรีสําโรง
เผยแพร่ผลงานวิชาการ
อาจารย์ปราศรัย ขุนเพ็ชร
รายชื่อนักศึกษา
รายชื่อนักศึกษา 2/2559
สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 1  
เข้าชมวันนี้ : 4  
เข้าชมเดือนนี้ : 577  
เข้าชมปีนี้ : 5,245  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 38,612  
 ข่าวภาพ / กิจกรรม  ค้นหาข่าว :
 พิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อจัดการศึกษาด้านอาชีวศึกษา ณ ห้องริมบึง 1 สวนนงนุชพัทยา จ   
 โครงการแนะแนวการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ประจำปี 2561    
 สถานีตำรวจภูธรบ้านแก่ง​เข้ามาให้ความรู้แก่นักเรียนนักศึกษาในการรณรงค์งดเล่นการพนันฟุตบอล 
 กระทรวงศึกษาธิการและคณะ ติดตามการใช้งานระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ณ วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย 
 พิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ณ วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย  
 โครงการ ประชาธิปไตยในสถานศึกษา ในการเลือกตั้งนายกองค์การนักวิชาชีพวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย 
 ร่วมต้อนรับ ประธานคณะกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
  ร่วมกันปลูกต้นไม้ในโครงการวันต้นไม้ประจำปีของชาติ ณ วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย 
 กิจกรรมเทเหล้าเผาบุหรี่และร่วมกันปฎิญาณตนไม่สูบบุหรี่และสิ่งเสพติด ในวันงดสูบบุหรี่โลก  
 โครงการวัยรุ่นรักดีไม่พร้อมไม่ท้อง ปี 2561 เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับปัญหาการท้องในวัยรุ่น 
 โครงการคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษา ตามแนวทางมูลนิธิยุวสถิรคุณ ในการบำเพ็ญประโยชน์ ณ วัดใหญ่ชัยมงคล 
 ต้อนรับคณะติดตามประเมินผลงานชมรม TO BE NUMBER ONE ณ วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย ประจำปีการศึกษา 2561 
  โครงการ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ปี 2561 ณ โรงเรียนบ้านแม่สาน 
 โครงการปฐมนิเทศนักเรียนนักศึกษาและเข้าค่ายคุณธรรมนำคนรุ่นใหม่ห่างไกลยาเสพติด ประจำปีการศึกษา 2561 
 โครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือ นักเรียนนักศึกษาด้วยสมุดสะสมความดี เก่ง มีความสุข  
 พิธีเปิดหน่วยอาชีวอาสา ณ หน่วยอาชีวะอาสาหน้าที่ทำการไปรษณีย์ตำบลหาดเสี้ยว  
 วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัยเข้าร่วมพิธี วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช 
 พิธีเปิดและลงนามข้อตงลงใน โครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน 
 พิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560  
 เข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือเนตรนารีวิสามัญอาชีวศึกษา ระดับภาค ภาคเหนือ ครั้งที่ ๘ 
มีข้อมูลทั้งหมด  212  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    1/11

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > | Last >>