Breaking News |   คณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย เข้ารับเกียรติบัตรวันครูอาชีวศึกษาจังหวัดสุ     
เมนูหลัก
หน้าหลัก
ประวัติวิทยาลัย
ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ
ข้อมูลบุคลากร
ข้อมูลนักเรียนนักศึกษา
ข้อมูลพื้นฐาน 9 ประการ
ปฏิทินกิจกรรม
ติดต่อวิทยาลัย
ฝ่ายวิจัย
สำหรับผู้ขอรับทุนวิจัย
ระบบจัดการข้อมูลวิจัย
ข้อมูลนักวิจัย
บทความวิจัย / วิชาการ / ตีพิมพ์
ดาวน์โหลดเอกสาร
รายงานประเมินตนเอง
รายงานประเมินตนเองปี 2559
รายงานประเมินตนเองปี 2558
รายงานประเมินตนเองปี 2557
แผนปฏิบัติราชการ
ปีงบประมาณ 2561
ปีงบประมาณ 2560
ปีงบประมาณ 2559
ปีงบประมาณ 2558
อศจ.สุโขทัย
วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
วิทยาลัยการพัดช่างสุโขทัย
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย
วิทยาลัยการอาชีพศรีสําโรง
เผยแพร่ผลงานวิชาการ
อาจารย์ปราศรัย ขุนเพ็ชร
รายชื่อนักศึกษา
รายชื่อนักศึกษา 2/2559
สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 1  
เข้าชมวันนี้ : 12  
เข้าชมเดือนนี้ : 636  
เข้าชมปีนี้ : 636  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 34,003  
 ข่าวภาพ / กิจกรรม  ค้นหาข่าว :
  คณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย เข้ารับเกียรติบัตรวันครูอาชีวศึกษาจังหวัดสุ   
 วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย แจกขนมในกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติปี 2561    
 ประกาศ เปิดรับสมัครนักเรียน-นักศึกษาประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑  
 วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัยนำสิ่งประดิษฐ์ที่ผ่านการคัดเลือกการแข่งสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษาระดับภาค 
 วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย จัดโครงการกิจกรรม กีฬาสี SIEC เกมส์ 2561 ครั้งที่ 17 
 พิธีเปิดโครงการอาชีวะอาสา ในการให้บริการตรวจซ่อมรถจักรยานยนต์ให้กับประชาชน ประจำปี 2561 
 นายกรัฐมนตรีได้ทดลองขับ รถตุ๊ก ๆ Thailand4.0 ผลงานนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ของวิทยาลัยการอาชีพศ 
 โครงการพัฒนาบุคลากรสายการสอนอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัยจัดการทดสอบ ทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) 
 จัดประชุมคณะกรรมการคุมสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) 
 เข้าร่วมวิ่งในกิจกรรม โครงการ“ก้าวคนละก้าว ของตูน บอดี้แสลม” เพื่อร่วมรับบริจาคเงินสมทบในโครงการ 
 ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร  
 วิทยาลัยฯ เข้าร่วมกิจกรรมสืบสานงานศิลป์ยุว-เยาวชนศิลปินศรีสัชนาลัย ครั้งที่ 6 ณ วัดโคกสิงคาราม 
 วิทยาลัยฯส่งสิ่งประดิษฐ์ 9 ประเภท 35 ผลงานประดิษฐ์ เข้าร่วมการประกวดนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม 
 โครงการทัศนศึกษาให้กับ คณะครู เจ้าหน้าที่ นักเรียน นักศึกษา เพื่อเข้าชมนิทรรศการ 
 คณะครูเจ้าหน้าที่ และนักเรียนนักศึกษาลูกเสือวิสามัญ วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัยจัดพิธีลูกเสือเนื่องใ 
 ต้อนรับคณะประเมินหน่วยมาตรฐานดีเด่น องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย 
  เปิดโครงการการประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 
  วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย เข้าร่วมการแข่งขันการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน  
 เข้าร่วมการแข่งขันและพิธีเปิดการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 
มีข้อมูลทั้งหมด  174  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    1/9

1 2 3 4 5 6 7 8 9