Breaking News |  ร่วมประชุมหารือเตรียมความพร้อมการดำเนินงานการลงพื้นที่สถานศึกษา ภายใต้โครงการ DLTV R Service     
เมนูหลัก
หน้าหลัก
ประวัติวิทยาลัย
ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ
ข้อมูลบุคลากร
สาขาที่เปิดสอน
ข้อมูลนักเรียนนักศึกษา
ข้อมูลพื้นฐาน 9 ประการ
ปฏิทินกิจกรรม
ติดต่อวิทยาลัย
ฝ่ายวิจัย
สำหรับผู้ขอรับทุนวิจัย
ระบบจัดการข้อมูลวิจัย
ข้อมูลนักวิจัย
บทความวิจัย / วิชาการ / ตีพิมพ์
ดาวน์โหลดเอกสาร
รายงานประเมินตนเอง
รายงานประเมินตนเองปี 2560
รายงานประเมินตนเองปี 2559
รายงานประเมินตนเองปี 2558
รายงานประเมินตนเองปี 2557
แผนปฏิบัติราชการ
ปีงบประมาณ 2562
ปีงบประมาณ 2561
ปีงบประมาณ 2560
ปีงบประมาณ 2559
ปีงบประมาณ 2558
อศจ.สุโขทัย
วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
วิทยาลัยการพัดช่างสุโขทัย
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย
วิทยาลัยการอาชีพศรีสําโรง
เผยแพร่ผลงานวิชาการ
นางอนงค์นาถ เจริญศรี
นายสมปอง พรมตรุษ
อาจารย์ปราศรัย ขุนเพ็ชร
รายชื่อนักศึกษา
รายชื่อนักศึกษา 2/2559
สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 1  
เข้าชมวันนี้ : 38  
เข้าชมเดือนนี้ : 618  
เข้าชมปีนี้ : 13,121  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 59,042  
 ข่าวภาพ / กิจกรรม  ค้นหาข่าว :
 ร่วมประชุมหารือเตรียมความพร้อมการดำเนินงานการลงพื้นที่สถานศึกษา ภายใต้โครงการ DLTV R Service   
 ร่วมมอบวัสดุ อุปกรณ์ นวัตกรรมจาก fix it center วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย   
 ผู้สื่อข่าวตัวแทนจากสำนักงาน workpoint เข้าสัมภาษณ์นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ถึงเรื่องรถไถไฟฟ้า 
 ร่วมเปิดงาน"ย้อนอดีตศรีสัชนาลัย นุ่งผ้าไทย ใส่เงิน ทองลายโบราณ" 
 ร่วมเปิดงานสืบสานงานศิลป์ ณ โบราณสถานวัดโคกสิงคาราม 
 วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 
 วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 
 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับ อศจ.สุโขทัย ณ หอประชุมใหญ่ วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย 
 ต้อนรับคณะกรรมการประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่นและสมาชิกดีเด่นโครงการภายใต้การนิเทศ ณ ห้องประชุมไอยรา 
 วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย ได้รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ระดับประเทศ ซึ่งสถิติประหยัดนำ้มัน 1 ลิตร 
 พิธีลงนาม MOU สานพลังสร้างมาตรการองค์กรเพื่อความปลอดภัยทางถนนจังหวัดสุโขทัย ณ ห้องประชุมไอยรา 
 เปิดการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 40 ชัวโมงสำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 
 โครงการ ATP นำนักศึกษาไปฝึึกประสบการณ์ที่ญี่ปุ่น ณ ห้องประชุมไอยรา 
 ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดับจังหวัด จังหวัดสุโขทัย ครั้งที่ 31 
 ร่วมเดินขบวนแห่งานประเพณีลอยกระทง เผาเทียน เล่นไฟ จังหวัดสุโขทัย 
 ต้อนรับคณะกรรมการประเมินโครงการชีววิถี ณ ห้องประชุมไอยรา วันที่ 2 พฤศจิกายน 2562  
 พิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสววรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 
 วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย ออกอำเภอเคลื่อน ณ โรงเรียนโบราณหลวง  
 ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาด โบราณสถาน ณ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุราชวรวิหาร  
 ร่วมพิธีน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต 13 ตุลาคม 2562 ณ หอประชุมอำเภอศรีสัชนาลัย  
มีข้อมูลทั้งหมด  375  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    1/19

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > | Last >>