Breaking News |  โครงการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนภายใต้โครงการการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ      
เมนูหลัก
หน้าหลัก
ประวัติวิทยาลัย
ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ
ข้อมูลบุคลากร
สาขาที่เปิดสอน
ข้อมูลนักเรียนนักศึกษา
ข้อมูลพื้นฐาน 9 ประการ
ปฏิทินกิจกรรม
ติดต่อวิทยาลัย
ฝ่ายวิจัย
สำหรับผู้ขอรับทุนวิจัย
ระบบจัดการข้อมูลวิจัย
ข้อมูลนักวิจัย
บทความวิจัย / วิชาการ / ตีพิมพ์
ดาวน์โหลดเอกสาร
รายงานประเมินตนเอง
รายงานประเมินตนเองปี 2560
รายงานประเมินตนเองปี 2559
รายงานประเมินตนเองปี 2558
รายงานประเมินตนเองปี 2557
แผนปฏิบัติราชการ
ปีงบประมาณ 2562
ปีงบประมาณ 2561
ปีงบประมาณ 2560
ปีงบประมาณ 2559
ปีงบประมาณ 2558
อศจ.สุโขทัย
วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
วิทยาลัยการพัดช่างสุโขทัย
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย
วิทยาลัยการอาชีพศรีสําโรง
เผยแพร่ผลงานวิชาการ
นายสมปอง พรมตรุษ
อาจารย์ปราศรัย ขุนเพ็ชร
รายชื่อนักศึกษา
รายชื่อนักศึกษา 2/2559
สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 1  
เข้าชมวันนี้ : 13  
เข้าชมเดือนนี้ : 894  
เข้าชมปีนี้ : 7,529  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 53,450  
 ข่าวภาพ / กิจกรรม  ค้นหาข่าว :
 โครงการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนภายใต้โครงการการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ    
 ร่วมลงนามกับสถานประกอบการทั้ง 8 สถานประกอบการ ณ ห้องประชุมไอยรา วันที่ 20 กรกฎาคม 2562   
 พิธีเปิด Fix it center ศูนย์ซ่อม สร้าง เพื่อชุมชนณ ณ เทศบาลตำบลหาดเสี้ยว วันที่ 20 กรกฎาคม 2562   
 บริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค กันยงวัฒนา จำกัด ที่มาให้ความรู้นักศึกษาการวิชาชีพเพื่อฝึกประสบการณ์   
 บริษัทไทยฮอนด้าออโตโมบิลประเทศไทย จำกัด ที่มาให้ความรู้พร้อมสัมภาษณ์นักศึกษาการวิชาชีพเพื่อฝึกประสบก   
 โครงการพัฒนาครูฝึกในสถานประกอบการ เพื่อขับเคลื่อนโครงการขยายและยกระดับการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
 วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัยได้จัดกิจกรรรมแห่เทียนจำนำพรรษา พ.ศ.2562 ณ วัดสารจิตร 
 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเตรียมความพร้อมสำหรับการเป็นผู้ประกอบการและการเขียนแผนธุรกิจ  
 คณะผู้บริหาร ครูอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และบุคลากรทางการศึกษาได้ร่วมจัดพิธีทำบุญอาคารเรียนและปฏิบัติการ 
 ธนาคารออมสินสาขาศรีสัชนาลัยร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินคัดเลือกแผนธุรกิจ ณ ห้องประชุมไอยรา 
 พิธีเดินสวนสนามเนื่องในวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ วันที่ 1 กรกฏาคม 2562 ณ วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย  
 วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัยได้จัดกิจกรรมพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
 โครงการวันต่อต้านยาเสพติดโลก วันที่ ๒๖ มิถุนายน ประจําปี ๒๕๖๒ 
 กิจกรรมนักเรียน-นักศึกษา เนื่องในโอกาส วันสุนทรภู่ พร้อมกิจกรรมโต้วาทีและการแสดงละครพระอภัยมณี 
 โครงการอบรมส่งเสริมความปลอดภัยสร้างวินัยจราจรในสถานศึกษาประจำปี ๒๕๖๒ 
 โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษาเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบการ 
 โครงการประชาธิปไตยในสถานศึกษาอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข (เลือกตั้งคณะกรรมการองค์การ) พ.ศ.๒๕๖๒ 
 โครงการตรวจสุขภาพนักเรียนนักศึกษาประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
 ร่วมเปิดพิธีการแข่งขันกีฬา อศจ สุโขทัยเกมส์ ประจำปี 2562 
 เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พุทธศักราช 2562  
มีข้อมูลทั้งหมด  318  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    1/16

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > | Last >>