Breaking News |  ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ด้วยพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ     
เมนูหลัก
หน้าหลัก
ประวัติวิทยาลัย
ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ
ข้อมูลบุคลากร
สาขาที่เปิดสอน
ข้อมูลนักเรียนนักศึกษา
ข้อมูลพื้นฐาน 9 ประการ
ปฏิทินกิจกรรม
ติดต่อวิทยาลัย
การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ
ข้อมูลพื้นฐาน
การประชาสัมพันธ์
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
การดำเนินงาน
การปฏิบัติงาน
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนป้องกันการทุจริต
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายใน
ฝ่ายวิจัย
สำหรับผู้ขอรับทุนวิจัย
ระบบจัดการข้อมูลวิจัย
ข้อมูลนักวิจัย
บทความวิจัย / วิชาการ / ตีพิมพ์
ดาวน์โหลดเอกสาร
รายงานประเมินตนเอง
รายงานประเมินตนเองปี 2562
รายงานประเมินตนเองปี 2561
รายงานประเมินตนเองปี 2560
รายงานประเมินตนเองปี 2559
รายงานประเมินตนเองปี 2558
รายงานประเมินตนเองปี 2557
แผนปฏิบัติราชการ
ปีงบประมาณ 2563
ปีงบประมาณ 2562
ปีงบประมาณ 2561
ปีงบประมาณ 2560
ปีงบประมาณ 2559
ปีงบประมาณ 2558
เผยแพร่ผลงานวิชาการ
วิจัย การศึกษาความพึงพอใจของบุคลากรในสถานศึกษา
นายสมปอง พรมตรุษ
อาจารย์ปราศรัย ขุนเพ็ชร
อศจ.สุโขทัย
วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
วิทยาลัยการพัดช่างสุโขทัย
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย
วิทยาลัยการอาชีพศรีสําโรง
งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
แบบฟอร์มsarรายแผนกวิชา
แบบฟอร์มsarรายบุคคล
รายชื่อนักศึกษา
รายชื่อนักศึกษา 2/2559
สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 2  
เข้าชมวันนี้ : 37  
เข้าชมเดือนนี้ : 919  
เข้าชมปีนี้ : 12,430  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 72,091  
 ข่าวภาพ / กิจกรรม  ค้นหาข่าว :
 ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ด้วยพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ   
 จัดกิจกรรมการประกวดดาว-เดือน SIEC 2020 วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย 
 วันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 
 โครงการแข่งขันเซปักตะกร้อภายใต้โครงการกีฬาต้านภัยยาเสพติดภายในสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2563 
 พิธีเปิดการประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ ระดับสถานศึกษา ประจำปี 2563 
 กิจกรรมวันพระราชทานธงชาติไทย (Thai National Flag Day) ณ วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย 
 โครงการอบรมต่อต้านยาเสพติดในสถานศึกษา ประจำปี 2563 
 โครงการจิตอาสา พัฒนาศาสนสถาน โดยงานคุณธรรมของสถานศึกษา ณ วัดใหญ่ ชัยมงคล อ.ทุ่งเสลี่ยม 
 โครงการกีฬาต้านภัยยาเสพติดภายในสถานศึกษาของชมรมวิชาชีพช่างยนต์ ประจำปีการศึกษา 1/2563 
 โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563  
 โครงการอบรมต่อต้านยาเสพติดในสถานศึกษา ประจำปี 2563 
  รับมอบป้ายประชาสัมพันธ์ภายใต้โครงการ โรงเรียนร่วมใจป้องกันโรคไขเลือดออก 
 โครงการปันน้ำใจจากพี่สู่น้อง นำนักเรียน นักศึกษาของชมรมวิชาชีพการบัญชี มอบของให้กับเด็กนักเรียนบ้านแ 
 โครงการเดินทางไกลอยู่ค่ายพักแรมและพิธีเข้าประจำกองลูกเสือวิสามัญ ประจำปีการศึกษา 2563 
 บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล ประเทศไทย จำกัด มีโครงการ ทำความร่วมมือรับนักศึกษาระบบทวิภาคีเข้าฝึกอาชีพฯ 
 โครงการอบรมส่งเสริมความปลอดภัยสร้างวินัยจราจรในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 
 กิจกรรมโครงการ Day camp ลูกเสือ-เนตรนารีวิสามัญและประดับแถบ 2 สี 
 บริการซ่อมแซมรถยนต์ รถจักรยานยนต์ ช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัย ณ ตำบลคลองยาง หมู่ที่ 10 
 ประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 5 ประจำปี การศึกษา 2563 และประชุมคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย 
 ออกพื้นที่บริการซ่อมแซมรถยนต์ รถจักรยานยนต์ ช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัย ณ หมู่บ้านหนองตะเข้ 
มีข้อมูลทั้งหมด  463  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    1/24

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > | Last >>