Breaking News |  มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญสิ่งของพระราชทาน มอบแก่ประชาชนผู้ประสบวาตภัย     
เมนูหลัก
หน้าหลัก
ประวัติวิทยาลัย
ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ
ข้อมูลบุคลากร
สาขาที่เปิดสอน
ข้อมูลนักเรียนนักศึกษา
ข้อมูลพื้นฐาน 9 ประการ
ปฏิทินกิจกรรม
ติดต่อวิทยาลัย
ฝ่ายวิจัย
สำหรับผู้ขอรับทุนวิจัย
ระบบจัดการข้อมูลวิจัย
ข้อมูลนักวิจัย
บทความวิจัย / วิชาการ / ตีพิมพ์
ดาวน์โหลดเอกสาร
รายงานประเมินตนเอง
รายงานประเมินตนเองปี 2560
รายงานประเมินตนเองปี 2559
รายงานประเมินตนเองปี 2558
รายงานประเมินตนเองปี 2557
แผนปฏิบัติราชการ
ปีงบประมาณ 2562
ปีงบประมาณ 2561
ปีงบประมาณ 2560
ปีงบประมาณ 2559
ปีงบประมาณ 2558
อศจ.สุโขทัย
วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
วิทยาลัยการพัดช่างสุโขทัย
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย
วิทยาลัยการอาชีพศรีสําโรง
เผยแพร่ผลงานวิชาการ
นายสมปอง พรมตรุษ
อาจารย์ปราศรัย ขุนเพ็ชร
รายชื่อนักศึกษา
รายชื่อนักศึกษา 2/2559
สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 1  
เข้าชมวันนี้ : 25  
เข้าชมเดือนนี้ : 682  
เข้าชมปีนี้ : 5,075  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 50,996  
 ข่าวภาพ / กิจกรรม  ค้นหาข่าว :
 มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญสิ่งของพระราชทาน มอบแก่ประชาชนผู้ประสบวาตภัย 
 เข้าร่วมในพิธีถวายพัดรองที่ระลึก ย่ามและสังฆทานพระราชทานแด่เจ้าอาวาสวัดพระศรีรัตนมหาธาตุราชวรวิหาร 
 พิธีนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ ที่ว่าอำเภอศรีสัชนาลัย  
 ปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษา และเข้าค่ายคุณธรรมนำคนรุ่นใหม่ห่างไกลยาเสพติดประจำปีการศึกษา 2562  
 โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒  
 พิธีเปิดโครงการอาชีวะอาสาเทศกาลสงกรานต์ 2562 ระหว่างวันที่ 12-17 เมษายน 2562 
 พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อการจัดการศึกษา  
 ร่วมพิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำอภิเษก ในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ 
 กิจกรรมโครงการจิตอาสา ทำความสะอาดบริเวณพื้นที่บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ ณ วัดเขาดินอำเภอศรีสัชนาลัยจังหวัดส 
 พิธีมอบใบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561  
 เปิดศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน fix it center thailand 4.0 ณ.วัดบ้านแก่ง อำเภอศรีสัชนาลัย 
 ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ระดับ ปวช.3 ปวส.2 ประจำปีการศึกษา 2561 
 โครงการประชุมผู้ปกครองนักเรียนนักศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 
 Open House Siec 2019 เปิดบ้านอาชีวศึกษาเพื่อพัฒนาสู่อาชีพ ณ วิทยาลัยการอาชีศรีสัชนาลัย 
 การนำเสนอโครงการวิจัย โครงการวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2561 
 โครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่  
 ศูนย์สอบ v NET ระดับชั้น ปวช.3 ปวส.2 ณ วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย  
 กิจกรรมวันครู วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย อศจ.สุโขทัย 
 เปิดโครงการ จัดการศึกษาเพื่อการเรียนร่วมอาชีพของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
 คณะผู้บริหารครู เจ้าหน้าที่ นักเรียนนักศึกษา ร่วมกันทำบุญ เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 62 
มีข้อมูลทั้งหมด  295  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    1/15

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > | Last >>