Breaking News |  โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ประจำปีการศึกษา 2563      
เมนูหลัก
หน้าหลัก
ประวัติวิทยาลัย
ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ
ข้อมูลบุคลากร
สาขาที่เปิดสอน
ข้อมูลนักเรียนนักศึกษา
ข้อมูลพื้นฐาน 9 ประการ
ปฏิทินกิจกรรม
ติดต่อวิทยาลัย
ฝ่ายวิจัย
สำหรับผู้ขอรับทุนวิจัย
ระบบจัดการข้อมูลวิจัย
ข้อมูลนักวิจัย
บทความวิจัย / วิชาการ / ตีพิมพ์
ดาวน์โหลดเอกสาร
รายงานประเมินตนเอง
รายงานประเมินตนเองปี 2561
รายงานประเมินตนเองปี 2560
รายงานประเมินตนเองปี 2559
รายงานประเมินตนเองปี 2558
รายงานประเมินตนเองปี 2557
แผนปฏิบัติราชการ
ปีงบประมาณ 2562
ปีงบประมาณ 2561
ปีงบประมาณ 2560
ปีงบประมาณ 2559
ปีงบประมาณ 2558
อศจ.สุโขทัย
วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
วิทยาลัยการพัดช่างสุโขทัย
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย
วิทยาลัยการอาชีพศรีสําโรง
เผยแพร่ผลงานวิชาการ
นางอนงค์นาถ เจริญศรี
นายสมปอง พรมตรุษ
อาจารย์ปราศรัย ขุนเพ็ชร
งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
แบบฟอร์มsarรายแผนกวิชา
แบบฟอร์มsarรายบุคคล
รายชื่อนักศึกษา
รายชื่อนักศึกษา 2/2559
สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 2  
เข้าชมวันนี้ : 32  
เข้าชมเดือนนี้ : 32  
เข้าชมปีนี้ : 5,977  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 65,638  
 ข่าวภาพ / กิจกรรม  ค้นหาข่าว :
 โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ประจำปีการศึกษา 2563  
 กิจกรรม SIEC. English Cmap 2020 สำหรับนักเรียนนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562  
 ร่วมพิธีถวายพานพุ่มดอดกไม้ ถวายราชสักการะรัชกาลที่ 9 ในฐานะทรงเป็นพระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย 
 การตรวจเยี่ยมโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา ณ โรงเรียนบ้านสันหีบ ตำบลแม่สำ อำเภอศรีสัชนาลัย 
 วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัยเปิดรับมอบตัวนักเรียน นักศึกษา (โควตา) ประจำปีการศึกษา 2563 รอบที่ 2 
 พิธีมอบทุนการศึกษา "กองทุนสวัสดิการ เด็กพิการ ยากจน ด้อยโอกาส เพื่อการศึกษา" ประจำปี 2563  
  ร่วมกิจกรรมเปิดบ้าน open house STVC วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย พร้อมการแสดง จัดนิทรรศการ 
 สอบนำเสนอรายวิชาโครงการ ระดับชั้น ปวช.3 ประจำปีการศึกษา 2562 
 โครงการปัจฉิมนิเทศแก่นักเรียนนักศึกษาระดับ ปวช.3 และ ปวส.2 ณ ห้องประชุมวิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย 
 ร่วมกันถ่ายภาพคณะผู้บริหารและบุคลากรพร้อมนักเรียนนักศึกษาทีจบการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563  
 การประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมของรถวีลแชร์ไฟฟ้าควบคุมด้วยศีรษะได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 
 การแข่งขันหุ่นยนต์กู้ภัย ประจำปี 2563  
 การประกวดผลงานระดับชาติ ใบเทคบางนา กรุงเทพมหานคร 
 คณะสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสุโขทัย ได้เข้าศึกษาดูงาน ณ ห้องนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์  
 แสดงความยินดีกับลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์ที่ได้รับเหรียญจากสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ 
 พิธีเปิดศูนย์รักล้อ มอบจักรยานจำนวน 10 คัน แก่โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ 
 ตรวจสุขภาพนักเรียนนักศึกษาหลังจากที่ไปฝึกประสบการณ์ ณ ห้องประชุมใหญ่ วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย 
 ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ระดับชั้น ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 3 ปีการศึกษา 2562 
 ยินดีต้อนรับ นายศรีชัย พรประชาธรรม ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการพร้อมคณะ ณ ห้องประชุมไอยรา 
 โครงการพัฒนาศักยภาพศูนย์ดำรงธรรมและอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ อำเภอศรีสัชนาลัย 
มีข้อมูลทั้งหมด  405  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    1/21

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > | Last >>