Breaking News |  เข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือเนตรนารีวิสามัญอาชีวศึกษา ระดับภาค ภาคเหนือ ครั้งที่ ๘     
เมนูหลัก
หน้าหลัก
ประวัติวิทยาลัย
ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ
ข้อมูลบุคลากร
ข้อมูลนักเรียนนักศึกษา
ข้อมูลพื้นฐาน 9 ประการ
ปฏิทินกิจกรรม
ติดต่อวิทยาลัย
ฝ่ายวิจัย
สำหรับผู้ขอรับทุนวิจัย
ระบบจัดการข้อมูลวิจัย
ข้อมูลนักวิจัย
บทความวิจัย / วิชาการ / ตีพิมพ์
ดาวน์โหลดเอกสาร
รายงานประเมินตนเอง
รายงานประเมินตนเองปี 2559
รายงานประเมินตนเองปี 2558
รายงานประเมินตนเองปี 2557
แผนปฏิบัติราชการ
ปีงบประมาณ 2561
ปีงบประมาณ 2560
ปีงบประมาณ 2559
ปีงบประมาณ 2558
อศจ.สุโขทัย
วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
วิทยาลัยการพัดช่างสุโขทัย
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย
วิทยาลัยการอาชีพศรีสําโรง
เผยแพร่ผลงานวิชาการ
อาจารย์ปราศรัย ขุนเพ็ชร
รายชื่อนักศึกษา
รายชื่อนักศึกษา 2/2559
สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 1  
เข้าชมวันนี้ : 29  
เข้าชมเดือนนี้ : 758  
เข้าชมปีนี้ : 2,587  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 35,954  
 ข่าวภาพ / กิจกรรม  ค้นหาข่าว :
 เข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือเนตรนารีวิสามัญอาชีวศึกษา ระดับภาค ภาคเหนือ ครั้งที่ ๘   
 โครงการขยายโอกาสการศึกษาวิชาชีพและพัฒนาทักษะวิชาชีพเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงาน   
 วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัยเข้าร่วมงานวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุโขทั   
 ต้อนรับคณะกรรมการประเมินกองลูกเสือผู้บริหารครูผู้สอนลูกเสือเนตรนารีวิสามัญอาชีวศึกษาช่อสะอาดระดับภาค   
 ประกาศ รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาโครงการฝึกอบรมอาชีพและการศึกษาตลอดชีวิต (หลักสูตรระยะสั่น) 
 โครงการอาชีวะพัฒนาร่วมด้วยช่วยประชาชนซ่อมแซมที่อยู่อาศัยประชาชนที่ได้รับผลกระทบวาตภัยในเขตตำบลท่าชัย 
 จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการทำเครื่องปั้นดินเผาสังคโลกให้นักเรียนนักศึกษาประจำปีงบประมาณ 2560 
 จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนักเรียนนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 
 กองลูกเสือวิสามัญเข้ารับการประเมินกองลูกเสือจาก คณะกรรมการพัฒนากิจการลูกเสือวิสามัญอาชีวศึกษาจังหวัด 
 แผนกช่างยนต์และแผนกอาหาร จัดโครงการอาชีวะพัฒนาก่อสร้างผนังอาคารเรียน ณ โรงเรียนหนองอ้อบำเพ็ญ 
 วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย เป็นเจ้าภาพจัดโครงการจิบกาแฟแชร์ความคิด ครั้งที่ 28 
 โครงการรณรงค์ป้องกันโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ณ หอประชุมไอยรา  
 ตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการประจำปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 1 
 โครงการประชุมผู้ปกครองนักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย ประจำภาคเรียนที่ 2/2561 
 กิจกรรมจำหน่ายดอกป๊อปปี้เนื่องในโอกาสวันทหารผ่านศึกวันที่ 3 ก.พ. 61 ณ หอประชุมวิทยาลัยการอาชีพศรีสัช 
 วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัยร่วมกับโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ใน พิธีเปิดงานOPEN HOUSE  
 จัดกิจกรรมปฎิญาณตนและประกาศให้วิทยาลัยการอาชีพฯเป็นสถานศึกษาปลอดบุหรี่ 
 ประชุมโครงการ DLTV R Service ระยะที่ 2 เพิ่มการปรับปรุงระบบ DLTV และเพื่อจัดการเรียนรู้ให้กับสถานศึก 
 ต้อนรับคณะนิเทศติดตามผลการดำเนินงานของสถานศึกษาอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ณ หอประชุมไอยรา 
  คณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย เข้ารับเกียรติบัตรวันครูอาชีวศึกษาจังหวัดสุ 
มีข้อมูลทั้งหมด  193  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    1/10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10