Breaking News |  เอกสารประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการครูนิเทศระบบทวิภาคีเรื่องการเขียนแผนการฝึกอาชีพ ประจำปีการศึกษา 266     
เมนูหลัก
หน้าหลัก
ประวัติวิทยาลัย
ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ
ข้อมูลบุคลากร
สาขาที่เปิดสอน
ข้อมูลนักเรียนนักศึกษา
ข้อมูลพื้นฐาน 9 ประการ
ปฏิทินกิจกรรม
ติดต่อวิทยาลัย
ฝ่ายวิจัย
สำหรับผู้ขอรับทุนวิจัย
ระบบจัดการข้อมูลวิจัย
ข้อมูลนักวิจัย
บทความวิจัย / วิชาการ / ตีพิมพ์
ดาวน์โหลดเอกสาร
รายงานประเมินตนเอง
รายงานประเมินตนเองปี 2559
รายงานประเมินตนเองปี 2558
รายงานประเมินตนเองปี 2557
แผนปฏิบัติราชการ
ปีงบประมาณ 2561
ปีงบประมาณ 2560
ปีงบประมาณ 2559
ปีงบประมาณ 2558
อศจ.สุโขทัย
วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
วิทยาลัยการพัดช่างสุโขทัย
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย
วิทยาลัยการอาชีพศรีสําโรง
เผยแพร่ผลงานวิชาการ
นายสมปอง พรมตรุษ
อาจารย์ปราศรัย ขุนเพ็ชร
รายชื่อนักศึกษา
รายชื่อนักศึกษา 2/2559
สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 1  
เข้าชมวันนี้ : 1  
เข้าชมเดือนนี้ : 842  
เข้าชมปีนี้ : 9,865  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 43,232  
 ข่าวภาพ / กิจกรรม  ค้นหาข่าว :
 โครงการ ปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษา .ก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2/2561 
 มอบบ้านจิตอาสาร่วมใจเทิดไท้ องค์ราชันให้กับ  
 โครงการเดินทางไกลอยู่ค่ายพักแรมและพิธีเข้าประจำกอง ประดับแถบ 3 สี ประจำปีการศึกษา 2561 
 พิธีลงนามความร่วมมือบันทึกข้อตกลงระหว่างวิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัยและสถานประกอบการ 
 ตรวจเยี่ยมพื้นที่โครงการชีววิถี วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย ณ แปลงเกษตรชีววิถี วิทยาลัยการอาชีพศรีสั 
 โครงการแต่งกายชิลล์ชิคบุคลิกเปลี่ยน การประกวดดาวเดือนในสถานศึกษา ตามแนวทางยุวสถิรคุณ 2561 
 โครงการอบรม ลูกเสือ-ศท.จราจร 2561 ร่วมกับ สภ.ศรีสัชนาลัย 
 พิธีเปิดองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) ระดับสถานศึกษา 
 ต้อนรับ คณะศึกษาดูงาน จากวิทยาลัยวิทยาลัยการอาชีพวิเชียรบุรี ณ วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย 
 โครงการอบรมส่งเสริมความปลอดภับในสถานศึกษา ร่วมกับ บริษัทโชคชัยมอเตอร์ จำกัด 
 ประเมินสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักของเศรษฐกิจพอเพียง 
 จิตอาสา พัฒนาลำคลองตามโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และคลองสวยน้ำใสเพื่อเมืองที่น่าอยู่ 
 ดร.พิธาน พื้นทอง ผู้ตรวจราชการจังหวัดสุโขทัยและคณะในการลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานของวิทยาลัยฯ 
 พิธีเปิดในกิจกรรมเวทีเสวนาเหลียวหลัง แลหน้า จะจัดการศึกษาอย่างไรให้มีความเชื่อมโยงกับการมีงานทำ ในยุ 
 ฮอนด้าออโต้โมบิล ประเทศไทย จำกัด จัดโครงการแนะแนวการจัดการศึกษาระบบทวิภาคีให้กับนักเรียนนักศึกษา 
 สำนักงานประกันสังคมร่วมกับจังหวัดสุโขทัยเข้ามาให้ความรู้เรื่องสิทธิของการมีประกันสังคมแก่ นักเรียน  
 ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 
 วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัยเข้าพัฒนาวัดสารจิตรในโครงการ รด.จิตอาสา ณ วัดสารจิตร 
  เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๖ พรรษา ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่  
 โครงการพัฒนาทักษะอาชีพให้กับผู้เรียนตามนโยบายลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ 
มีข้อมูลทั้งหมด  255  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    1/13

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > | Last >>