วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย
  Breaking News |  ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9     
เมนูหลัก
หน้าหลัก
ประวัติวิทยาลัย
ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ
ข้อมูลบุคลากร
สาขาที่เปิดสอน
ข้อมูลนักเรียนนักศึกษา
ข้อมูลพื้นฐาน 9 ประการ
ปฏิทินกิจกรรม
ติดต่อวิทยาลัย
ฝ่ายวิจัย
สำหรับผู้ขอรับทุนวิจัย
ระบบจัดการข้อมูลวิจัย
ข้อมูลนักวิจัย
บทความวิจัย / วิชาการ / ตีพิมพ์
ดาวน์โหลดเอกสาร
รายงานประเมินตนเอง
รายงานประเมินตนเองปี 2559
รายงานประเมินตนเองปี 2558
รายงานประเมินตนเองปี 2557
แผนปฏิบัติราชการ
ปีงบประมาณ 2561
ปีงบประมาณ 2560
ปีงบประมาณ 2559
ปีงบประมาณ 2558
อศจ.สุโขทัย
วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
วิทยาลัยการพัดช่างสุโขทัย
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย
วิทยาลัยการอาชีพศรีสําโรง
เผยแพร่ผลงานวิชาการ
นายสมปอง พรมตรุษ
อาจารย์ปราศรัย ขุนเพ็ชร
รายชื่อนักศึกษา
รายชื่อนักศึกษา 2/2559
สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 1  
เข้าชมวันนี้ : 25  
เข้าชมเดือนนี้ : 732  
เข้าชมปีนี้ : 7,585  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 40,952  

   ข่าวประชาสัมพันธ์
ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 [อ่าน : 24 ครั้ง] วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัยเข้าพัฒนาวัดสารจิตรในโครงการ รด.จิตอาสา ณ วัดสารจิตร [อ่าน : 21 ครั้ง]
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๖ พรรษา ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ [อ่าน : 21 ครั้ง] โครงการพัฒนาทักษะอาชีพให้กับผู้เรียนตามนโยบายลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ [อ่าน : 38 ครั้ง]
โครงการฝึกอบรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อก้าวสู่อาชีพให้กับนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาล [อ่าน : 27 ครั้ง] วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย เข้าร่วมแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ระดับภาค ภาคเหนือครั้งที่ 13 [อ่าน : 27 ครั้ง]

   งานพัสดุ
เรื่อง ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [อ่าน : 35 ครั้ง] เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประกาศเชิญชวนเข้าร่วมเสนอรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ [อ่าน : 33 ครั้ง]
ยืนยันการใช้คุณลักษณะเฉพาะเครื่องมือประจำตัวผู้เรียนเฉพาะอาชีพ ระดับ ปวช.1 [อ่าน : 486 ครั้ง] เรื่อง ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดสาธิตทดลองพื้นฐานระบบควบคุมรถยนต์ไฟฟ้าฯ [อ่าน : 135 ครั้ง]
เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนาราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนและปฏิบัติการ พื้นที่ไม่ต่ำกว่า ๑,๙๒๐ [อ่าน : 108 ครั้ง] เรื่อง ประกาศประกวดราคาชุดสาธิตทดลองพื้นฐานระบบควบคุมรถยนต์ไฟฟ้าฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ครั้งที [อ่าน : 113 ครั้ง]

   งานพัฒนาหลักสูตรฯ
ใบเบิกค่าสอนพิเศษและค่าสอนเกินภาระงาน  [อ่าน : 51 ครั้ง]
       ใบเบิกค่าสอนพิเศษและค่าสอนเกินภาระงาน ..... (อ่านต่อ)
แบบฟอร์มแผนการสอน  [อ่าน : 209 ครั้ง]
       แบบฟอร์มแผนการสอน ..... (อ่านต่อ)
แบบฟอร์มต่างๆงานหลักสูตร  [อ่าน : 352 ครั้ง]
       แบบฟอร์มต่างๆงานหลักสูตร ..... (อ่านต่อ)

   งานวัดผลและประเมินผล
แบบอนุมัติผลการเรียน  [อ่าน : 39 ครั้ง]
       แบบอนุมัติผลการเรียน ..... (อ่านต่อ)
แจ้งนักเรียน นักศึกษาเพื่อทราบ  [อ่าน : 126 ครั้ง]
       แจ้งนักเรียน นักศึกษาเพื่อทราบ ..... (อ่านต่อ)
กำหนดการประกาศผลการเรียนที่ 1/2560  [อ่าน : 207 ครั้ง]
       กำหนดการประกาศผลการเรียนที่ 1/2560 ..... (อ่านต่อ)

    คำสั่งภายในวิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย
คำสั่งที่ 008/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดกิจกรรวันเด็ก ประจำปีการศึกษา 2560  [อ่าน : 111 ครั้ง]
     คำสั่งที่ 008/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดกิจกรรวันเด็ก ประจำปีการศึกษา 2560 ..... (อ่านต่อ)
คำสั่งที่ 104/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานรับการประเมินกองลูกเสือวิสามัญระดับภาคเหนือ  [อ่าน : 101 ครั้ง]
     คำสั่งที่ 104/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานรับการประเมินกองลูกเสือวิสามัญระดับภาคเหนือ ..... (อ่านต่อ)
คำสั่งที่ 103/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำนเินการกรอกคะแนนและกรด ตรวจสอบผลการเรียน ภาคเรียนที่ 2  [อ่าน : 109 ครั้ง]
     คำสั่งที่ 103/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำนเินการกรอกคะแนนและกรด ตรวจสอบผลการเรียน ภาคเรียนที่ 2 ..... (อ่านต่อ)
คำสั่งที่ 100/2561 เรื่อง มอบหมายหน้าที่ ปฏิบัติราชการเวร-ยาม ประจำเดือน มีนาคม 2561  [อ่าน : 126 ครั้ง]
     คำสั่งที่ 100/2561 เรื่อง มอบหมายหน้าที่ ปฏิบัติราชการเวร-ยาม ประจำเดือน มีนาคม 2561 ..... (อ่านต่อ)
คำสั่งที่ 078/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำนเนินการสอบประเมินวิชาโครงการ ประจำปีการศึกษา 2560  [อ่าน : 130 ครั้ง]
     คำสั่งที่ 078/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำนเนินการสอบประเมินวิชาโครงการ ประจำปีการศึกษา 2560 ..... (อ่านต่อ)
  NewsPhoto
ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9
วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัยเข้าพัฒนาวัดสารจิตรในโครงการ รด.จิตอาสา ณ วัดสารจิตร
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๖ พรรษา ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่
โครงการพัฒนาทักษะอาชีพให้กับผู้เรียนตามนโยบายลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้
ดูรายการทั้งหมด  
 
กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา (วก.ศล.)
  ขั้นตอนการกู้ยืมเงินกยศ
งานบัญชี
  ส่งรายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน เดือนกันยายน
  ส่งรายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน เดือนสิงหาคม
  ส่งรายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายราย เดือนพฤษภาคม
  ส่งรายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน เดือนมิถุนาย
  ส่งรายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน เดือนกรกฏาคม
  ส่งรายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน เดือนมีนาคม
  ส่งรายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน เดือนเมษายน
ศูนย์บ่มเพาะวิทยาลัยฯ
  โครงการศูนย์บ่มเพาะ
แบบเสนอโครงการวิจัย 2560
  แบบฟอร์มเสนอโครงการวิจัย 2560
การฝึกอบรม (R.B.T.C)
  รูปกิจกรรมลิงค์ที่ 1
  รูปกิจกรรมลิงค์ที่ 2