Breaking News |  แผนกช่างยนต์และแผนกอาหาร จัดโครงการอาชีวะพัฒนาก่อสร้างผนังอาคารเรียน ณ โรงเรียนหนองอ้อบำเพ็ญ     
เมนูหลัก
หน้าหลัก
ประวัติวิทยาลัย
ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ
ข้อมูลบุคลากร
ข้อมูลนักเรียนนักศึกษา
ข้อมูลพื้นฐาน 9 ประการ
ปฏิทินกิจกรรม
ติดต่อวิทยาลัย
ฝ่ายวิจัย
สำหรับผู้ขอรับทุนวิจัย
ระบบจัดการข้อมูลวิจัย
ข้อมูลนักวิจัย
บทความวิจัย / วิชาการ / ตีพิมพ์
ดาวน์โหลดเอกสาร
รายงานประเมินตนเอง
รายงานประเมินตนเองปี 2559
รายงานประเมินตนเองปี 2558
รายงานประเมินตนเองปี 2557
แผนปฏิบัติราชการ
ปีงบประมาณ 2561
ปีงบประมาณ 2560
ปีงบประมาณ 2559
ปีงบประมาณ 2558
อศจ.สุโขทัย
วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
วิทยาลัยการพัดช่างสุโขทัย
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย
วิทยาลัยการอาชีพศรีสําโรง
เผยแพร่ผลงานวิชาการ
อาจารย์ปราศรัย ขุนเพ็ชร
รายชื่อนักศึกษา
รายชื่อนักศึกษา 2/2559
สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 1  
เข้าชมวันนี้ : 11  
เข้าชมเดือนนี้ : 638  
เข้าชมปีนี้ : 1,580  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 34,947  

   ข่าวประชาสัมพันธ์
แผนกช่างยนต์และแผนกอาหาร จัดโครงการอาชีวะพัฒนาก่อสร้างผนังอาคารเรียน ณ โรงเรียนหนองอ้อบำเพ็ญ [อ่าน : 5 ครั้ง]    วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย เป็นเจ้าภาพจัดโครงการจิบกาแฟแชร์ความคิด ครั้งที่ 28 [อ่าน : 6 ครั้ง]   
โครงการรณรงค์ป้องกันโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ณ หอประชุมไอยรา [อ่าน : 1 ครั้ง]    ตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการประจำปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 1 [อ่าน : 22 ครั้ง]
โครงการประชุมผู้ปกครองนักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย ประจำภาคเรียนที่ 2/2561 [อ่าน : 27 ครั้ง] กิจกรรมจำหน่ายดอกป๊อปปี้เนื่องในโอกาสวันทหารผ่านศึกวันที่ 3 ก.พ. 61 ณ หอประชุมวิทยาลัยการอาชีพศรีสัช [อ่าน : 43 ครั้ง]

   งานพัสดุ
เรื่อง ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดสาธิตทดลองพื้นฐานระบบควบคุมรถยนต์ไฟฟ้าฯ [อ่าน : 25 ครั้ง] เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนาราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนและปฏิบัติการ พื้นที่ไม่ต่ำกว่า ๑,๙๒๐ [อ่าน : 19 ครั้ง]
เรื่อง ประกาศประกวดราคาชุดสาธิตทดลองพื้นฐานระบบควบคุมรถยนต์ไฟฟ้าฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ครั้งที [อ่าน : 26 ครั้ง] ร่างประกาศ ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อชุดสาธิตทดลองพื้นฐานระบบควบคุมรถยนต์ไฟฟ้าฯ [อ่าน : 33 ครั้ง]
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนและปฎิบัติการ พื้นที่ไม่ต่ำกว่า ๑,๙๒๐ ตารางเมตร [อ่าน : 29 ครั้ง] ประกวดราคาซื้อชุดสาธิตทดลองพื้นฐานระบบควบคุมไฟฟ้ารถยนต์และห้องปฎิบัติการเรียนนทันสมัยฯ จำนวน 1 ชุด [อ่าน : 26 ครั้ง]

   งานพัฒนาหลักสูตรฯ
แบบฟอร์มแผนการสอน  [อ่าน : 77 ครั้ง]
       แบบฟอร์มแผนการสอน ..... (อ่านต่อ)
แบบฟอร์มต่างๆงานหลักสูตร  [อ่าน : 208 ครั้ง]
       แบบฟอร์มต่างๆงานหลักสูตร ..... (อ่านต่อ)
แบบฟอร์มค่าสอนเกินภาระงาน  [อ่าน : 113 ครั้ง]
       แบบฟอร์มค่าสอนเกินภาระงาน ..... (อ่านต่อ)

   งานวัดผลและประเมินผล
กำหนดการประกาศผลการเรียนที่ 1/2560  [อ่าน : 113 ครั้ง]
       กำหนดการประกาศผลการเรียนที่ 1/2560 ..... (อ่านต่อ)
  NewsPhoto
แผนกช่างยนต์และแผนกอาหาร จัดโครงการอาชีวะพัฒนาก่อสร้างผนังอาคารเรียน ณ โรงเรียนหนองอ้อบำเพ็ญ
วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย เป็นเจ้าภาพจัดโครงการจิบกาแฟแชร์ความคิด ครั้งที่ 28
โครงการรณรงค์ป้องกันโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ณ หอประชุมไอยรา
ตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการประจำปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 1
ดูรายการทั้งหมด  
 
งานบัญชี
  ส่งรายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน เดือนกันยายน
  ส่งรายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน เดือนสิงหาคม
  ส่งรายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายราย เดือนพฤษภาคม
  ส่งรายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน เดือนมิถุนาย
  ส่งรายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน เดือนกรกฏาคม
  ส่งรายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน เดือนมีนาคม
  ส่งรายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน เดือนเมษายน
ศูนย์บ่มเพาะวิทยาลัยฯ
  โครงการศูนย์บ่มเพาะ
แบบเสนอโครงการวิจัย 2560
  แบบฟอร์มเสนอโครงการวิจัย 2560
การฝึกอบรม (R.B.T.C)
  รูปกิจกรรมลิงค์ที่ 1
  รูปกิจกรรมลิงค์ที่ 2