Breaking News |  ขอเชิญร่วมประชาพิจารณ์ (ร่าง) คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561     
เมนูหลัก
หน้าหลัก
ประวัติวิทยาลัย
ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ
ข้อมูลบุคลากร
ข้อมูลนักเรียนนักศึกษา
ข้อมูลพื้นฐาน 9 ประการ
ปฏิทินกิจกรรม
ติดต่อวิทยาลัย
ฝ่ายวิจัย
สำหรับผู้ขอรับทุนวิจัย
ระบบจัดการข้อมูลวิจัย
ข้อมูลนักวิจัย
บทความวิจัย / วิชาการ / ตีพิมพ์
ดาวน์โหลดเอกสาร
รายงานประเมินตนเอง
รายงานประเมินตนเองปี 2559
รายงานประเมินตนเองปี 2558
รายงานประเมินตนเองปี 2557
แผนปฏิบัติการปีงบประมาณ
ปีงบประมาณ 2554
ปีงบประมาณ 2555
ปีงบประมาณ 2556
ปีงบประมาณ 2557
ปีงบประมาณ 2558
ปีงบประมาณ 2559
อศจ.สุโขทัย
วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
วิทยาลัยการพัดช่างสุโขทัย
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย
วิทยาลัยการอาชีพศรีสําโรง
เผยแพร่ผลงานวิชาการ
อาจารย์ปราศรัย ขุนเพ็ชร
รายชื่อนักศึกษา
รายชื่อนักศึกษา 2/2559
สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 1  
เข้าชมวันนี้ : 10  
เข้าชมเดือนนี้ : 728  
เข้าชมปีนี้ : 7,927  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 31,100  

   ข่าวประชาสัมพันธ์
ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณวัดชัยสิทธาราม [อ่าน : 19 ครั้ง] โครงการเดินทางไกลอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือวิสามัญและพิธีประดับแถบสามสี ณ วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย [อ่าน : 17 ครั้ง]
ร่วมต้อนรับคณะกรรมการประเมินผลโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน พ.ศ.2560 [อ่าน : 46 ครั้ง] โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรเทคนิคการเขียนหนังสือราชการและการจดรายงานการประชุม [อ่าน : 38 ครั้ง]
จัดพิธีเชิญธงชาติไทยและร้องเพลงชาติไทย เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทยและครบรอบ 100 ปี ธงชาติไทย [อ่าน : 36 ครั้ง] เข้าร่วมโครงการพัฒนาคูคลอง ใน [อ่าน : 38 ครั้ง]

   งานพัสดุ
ขอเชิญร่วมประชาพิจารณ์ (ร่าง) คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 [อ่าน : 10 ครั้ง] ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สิ่งก่อสร้าง [อ่าน : 8 ครั้ง]
ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 [อ่าน : 6 ครั้ง] ขอความอนุเคราะห์ประกาศเชิญชวนเข้าร่วมเสนอรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๑ [อ่าน : 43 ครั้ง]
ประกาศวิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา [อ่าน : 122 ครั้ง] รายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับการพิจรณาสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ [อ่าน : 81 ครั้ง]

   งานพัฒนาหลักสูตรฯ
แบบฟอร์มต่างๆงานหลักสูตร  [อ่าน : 111 ครั้ง]
       แบบฟอร์มต่างๆงานหลักสูตร ..... (อ่านต่อ)
แบบฟอร์มค่าสอนเกินภาระงาน  [อ่าน : 74 ครั้ง]
       แบบฟอร์มค่าสอนเกินภาระงาน ..... (อ่านต่อ)
โหลดเอกสารรายงานสรุปการสอนของครูโดยนักเรียน นักศึกษา  [อ่าน : 442 ครั้ง]
       โหลดเอกสารรายงานสรุปการสอนของครูโดยนักเรียน นักศึกษา ..... (อ่านต่อ)

   งานวัดผลและประเมินผล
กำหนดการประกาศผลการเรียนที่ 1/2560  [อ่าน : 76 ครั้ง]
       กำหนดการประกาศผลการเรียนที่ 1/2560 ..... (อ่านต่อ)
  NewsPhoto
ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณวัดชัยสิทธาราม
โครงการเดินทางไกลอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือวิสามัญและพิธีประดับแถบสามสี ณ วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย
ร่วมต้อนรับคณะกรรมการประเมินผลโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน พ.ศ.2560
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรเทคนิคการเขียนหนังสือราชการและการจดรายงานการประชุม
ดูรายการทั้งหมด  
 
งานบัญชี
  ส่งรายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน เดือนกันยายน
  ส่งรายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนมิถุนายน
  ส่งรายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน เดือนกรกฏาคม
  ส่งรายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน เดือนสิงหาคม
  ส่งรายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน เดือนเมษายน
  ส่งรายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน เดือนพฤษภาคม
ศูนย์บ่มเพาะวิทยาลัยฯ
  โครงการศูนย์บ่มเพาะ
แบบเสนอโครงการวิจัย 2560
  แบบฟอร์มเสนอโครงการวิจัย 2560
การฝึกอบรม (R.B.T.C)
  รูปกิจกรรมลิงค์ที่ 1
  รูปกิจกรรมลิงค์ที่ 2