Breaking News |  คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ชุดสาธิตทดลองพื้นฐานระบบควบคุมรถยนต์ไฟฟ้าฯ     
เมนูหลัก
หน้าหลัก
ประวัติวิทยาลัย
ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ
ข้อมูลบุคลากร
ข้อมูลนักเรียนนักศึกษา
ข้อมูลพื้นฐาน 9 ประการ
ปฏิทินกิจกรรม
ติดต่อวิทยาลัย
ฝ่ายวิจัย
สำหรับผู้ขอรับทุนวิจัย
ระบบจัดการข้อมูลวิจัย
ข้อมูลนักวิจัย
บทความวิจัย / วิชาการ / ตีพิมพ์
ดาวน์โหลดเอกสาร
รายงานประเมินตนเอง
รายงานประเมินตนเองปี 2559
รายงานประเมินตนเองปี 2558
รายงานประเมินตนเองปี 2557
แผนปฏิบัติการปีงบประมาณ
ปีงบประมาณ 2554
ปีงบประมาณ 2555
ปีงบประมาณ 2556
ปีงบประมาณ 2557
ปีงบประมาณ 2558
ปีงบประมาณ 2559
อศจ.สุโขทัย
วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
วิทยาลัยการพัดช่างสุโขทัย
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย
วิทยาลัยการอาชีพศรีสําโรง
เผยแพร่ผลงานวิชาการ
อาจารย์ปราศรัย ขุนเพ็ชร
รายชื่อนักศึกษา
รายชื่อนักศึกษา 2/2559
สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 1  
เข้าชมวันนี้ : 20  
เข้าชมเดือนนี้ : 407  
เข้าชมปีนี้ : 9,564  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 32,737  

   ข่าวประชาสัมพันธ์
ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร [อ่าน : 35 ครั้ง] วิทยาลัยฯ เข้าร่วมกิจกรรมสืบสานงานศิลป์ยุว-เยาวชนศิลปินศรีสัชนาลัย ครั้งที่ 6 ณ วัดโคกสิงคาราม [อ่าน : 21 ครั้ง]
วิทยาลัยฯส่งสิ่งประดิษฐ์ 9 ประเภท 35 ผลงานประดิษฐ์ เข้าร่วมการประกวดนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม [อ่าน : 17 ครั้ง] โครงการทัศนศึกษาให้กับ คณะครู เจ้าหน้าที่ นักเรียน นักศึกษา เพื่อเข้าชมนิทรรศการ [อ่าน : 35 ครั้ง]
คณะครูเจ้าหน้าที่ และนักเรียนนักศึกษาลูกเสือวิสามัญ วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัยจัดพิธีลูกเสือเนื่องใ [อ่าน : 33 ครั้ง] ต้อนรับคณะประเมินหน่วยมาตรฐานดีเด่น องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย [อ่าน : 28 ครั้ง]

   งานพัสดุ
คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ชุดสาธิตทดลองพื้นฐานระบบควบคุมรถยนต์ไฟฟ้าฯ [อ่าน : 3 ครั้ง]    ร่างประกาศเรื่องประกวดราคาซื้อทดทดพื้นฐานระบบควบคุมรถยนต์ไฟฟ้า ห้องปฎิบัติการเรียนทันสมัยพร้อมเครือข [อ่าน : 6 ครั้ง]   
ร่างประกาศประกวดราคาซื้อชุดสาธิตทดลองพื้นฐานระบบควบคุมรถยนต์ไฟฟ้าและห้องปฎิบัติการพร้อมระบบเครือข่าย [อ่าน : 5 ครั้ง]    ยืนยันการใช้คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ [อ่าน : 11 ครั้ง]
ขอเชิญร่วมประชาพิจารณ์ (ร่าง) คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๑ [อ่าน : 31 ครั้ง] ประกาศ ผลสอบการสอบคัดเลือกการสรรหาเลือกสรร จ้างเหมาบริการรายเดือน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ [อ่าน : 16 ครั้ง]

   งานพัฒนาหลักสูตรฯ
แบบฟอร์มต่างๆงานหลักสูตร  [อ่าน : 136 ครั้ง]
       แบบฟอร์มต่างๆงานหลักสูตร ..... (อ่านต่อ)
แบบฟอร์มค่าสอนเกินภาระงาน  [อ่าน : 89 ครั้ง]
       แบบฟอร์มค่าสอนเกินภาระงาน ..... (อ่านต่อ)
โหลดเอกสารรายงานสรุปการสอนของครูโดยนักเรียน นักศึกษา  [อ่าน : 451 ครั้ง]
       โหลดเอกสารรายงานสรุปการสอนของครูโดยนักเรียน นักศึกษา ..... (อ่านต่อ)

   งานวัดผลและประเมินผล
กำหนดการประกาศผลการเรียนที่ 1/2560  [อ่าน : 89 ครั้ง]
       กำหนดการประกาศผลการเรียนที่ 1/2560 ..... (อ่านต่อ)
  NewsPhoto
ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร
วิทยาลัยฯ เข้าร่วมกิจกรรมสืบสานงานศิลป์ยุว-เยาวชนศิลปินศรีสัชนาลัย ครั้งที่ 6 ณ วัดโคกสิงคาราม
วิทยาลัยฯส่งสิ่งประดิษฐ์ 9 ประเภท 35 ผลงานประดิษฐ์ เข้าร่วมการประกวดนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม
โครงการทัศนศึกษาให้กับ คณะครู เจ้าหน้าที่ นักเรียน นักศึกษา เพื่อเข้าชมนิทรรศการ
ดูรายการทั้งหมด  
 
งานบัญชี
  ส่งรายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน เดือนกันยายน
  ส่งรายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน เดือนสิงหาคม
  ส่งรายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายราย เดือนพฤษภาคม
  ส่งรายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน เดือนมิถุนาย
  ส่งรายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน เดือนกรกฏาคม
  ส่งรายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน เดือนมีนาคม
  ส่งรายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน เดือนเมษายน
ศูนย์บ่มเพาะวิทยาลัยฯ
  โครงการศูนย์บ่มเพาะ
แบบเสนอโครงการวิจัย 2560
  แบบฟอร์มเสนอโครงการวิจัย 2560
การฝึกอบรม (R.B.T.C)
  รูปกิจกรรมลิงค์ที่ 1
  รูปกิจกรรมลิงค์ที่ 2