Breaking News |   คณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย เข้ารับเกียรติบัตรวันครูอาชีวศึกษาจังหวัดสุ     
เมนูหลัก
หน้าหลัก
ประวัติวิทยาลัย
ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ
ข้อมูลบุคลากร
ข้อมูลนักเรียนนักศึกษา
ข้อมูลพื้นฐาน 9 ประการ
ปฏิทินกิจกรรม
ติดต่อวิทยาลัย
ฝ่ายวิจัย
สำหรับผู้ขอรับทุนวิจัย
ระบบจัดการข้อมูลวิจัย
ข้อมูลนักวิจัย
บทความวิจัย / วิชาการ / ตีพิมพ์
ดาวน์โหลดเอกสาร
รายงานประเมินตนเอง
รายงานประเมินตนเองปี 2559
รายงานประเมินตนเองปี 2558
รายงานประเมินตนเองปี 2557
แผนปฏิบัติราชการ
ปีงบประมาณ 2561
ปีงบประมาณ 2560
ปีงบประมาณ 2559
ปีงบประมาณ 2558
อศจ.สุโขทัย
วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
วิทยาลัยการพัดช่างสุโขทัย
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย
วิทยาลัยการอาชีพศรีสําโรง
เผยแพร่ผลงานวิชาการ
อาจารย์ปราศรัย ขุนเพ็ชร
รายชื่อนักศึกษา
รายชื่อนักศึกษา 2/2559
สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 1  
เข้าชมวันนี้ : 0  
เข้าชมเดือนนี้ : 0  
เข้าชมปีนี้ : 0  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 0  

   ข่าวประชาสัมพันธ์
คณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย เข้ารับเกียรติบัตรวันครูอาชีวศึกษาจังหวัดสุ [อ่าน : 18 ครั้ง]    วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย แจกขนมในกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติปี 2561 [อ่าน : 9 ครั้ง]   
ประกาศ เปิดรับสมัครนักเรียน-นักศึกษาประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ [อ่าน : 24 ครั้ง] วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัยนำสิ่งประดิษฐ์ที่ผ่านการคัดเลือกการแข่งสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษาระดับภาค [อ่าน : 22 ครั้ง]
วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย จัดโครงการกิจกรรม กีฬาสี SIEC เกมส์ 2561 ครั้งที่ 17 [อ่าน : 17 ครั้ง] พิธีเปิดโครงการอาชีวะอาสา ในการให้บริการตรวจซ่อมรถจักรยานยนต์ให้กับประชาชน ประจำปี 2561 [อ่าน : 40 ครั้ง]

   งานพัสดุ
ร่างประกาศ ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อชุดสาธิตทดลองพื้นฐานระบบควบคุมรถยนต์ไฟฟ้าฯ [อ่าน : 10 ครั้ง]    เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนและปฎิบัติการ พื้นที่ไม่ต่ำกว่า ๑,๙๒๐ ตารางเมตร [อ่าน : 18 ครั้ง]
ประกวดราคาซื้อชุดสาธิตทดลองพื้นฐานระบบควบคุมไฟฟ้ารถยนต์และห้องปฎิบัติการเรียนนทันสมัยฯ จำนวน 1 ชุด [อ่าน : 20 ครั้ง] ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนและปฎิบัติการพื้นที่ไม่ต่ำกว่า ๑,๙๒๐ ตารางเมต [อ่าน : 15 ครั้ง]
การปรับปรุงร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อชุดสาธิตทดลองพื้นฐานระบบควบคุมรถยนต์ไฟฟ้าฯ [อ่าน : 19 ครั้ง] คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ชุดสาธิตทดลองพื้นฐานระบบควบคุมรถยนต์ไฟฟ้าฯ [อ่าน : 41 ครั้ง]

   งานพัฒนาหลักสูตรฯ
แบบฟอร์มแผนการสอน  [อ่าน : 43 ครั้ง]
       แบบฟอร์มแผนการสอน ..... (อ่านต่อ)
แบบฟอร์มต่างๆงานหลักสูตร  [อ่าน : 178 ครั้ง]
       แบบฟอร์มต่างๆงานหลักสูตร ..... (อ่านต่อ)
แบบฟอร์มค่าสอนเกินภาระงาน  [อ่าน : 104 ครั้ง]
       แบบฟอร์มค่าสอนเกินภาระงาน ..... (อ่านต่อ)

   งานวัดผลและประเมินผล
กำหนดการประกาศผลการเรียนที่ 1/2560  [อ่าน : 101 ครั้ง]
       กำหนดการประกาศผลการเรียนที่ 1/2560 ..... (อ่านต่อ)
  NewsPhoto
คณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย เข้ารับเกียรติบัตรวันครูอาชีวศึกษาจังหวัดสุ
วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย แจกขนมในกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติปี 2561
ประกาศ เปิดรับสมัครนักเรียน-นักศึกษาประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑
วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัยนำสิ่งประดิษฐ์ที่ผ่านการคัดเลือกการแข่งสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษาระดับภาค
ดูรายการทั้งหมด  
 
งานบัญชี
  ส่งรายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน เดือนกันยายน
  ส่งรายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน เดือนสิงหาคม
  ส่งรายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายราย เดือนพฤษภาคม
  ส่งรายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน เดือนมิถุนาย
  ส่งรายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน เดือนกรกฏาคม
  ส่งรายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน เดือนมีนาคม
  ส่งรายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน เดือนเมษายน
ศูนย์บ่มเพาะวิทยาลัยฯ
  โครงการศูนย์บ่มเพาะ
แบบเสนอโครงการวิจัย 2560
  แบบฟอร์มเสนอโครงการวิจัย 2560
การฝึกอบรม (R.B.T.C)
  รูปกิจกรรมลิงค์ที่ 1
  รูปกิจกรรมลิงค์ที่ 2