Breaking News |  แบบฟอร์มต่างๆงานหลักสูตร     
เมนูหลัก
หน้าหลัก
ประวัติวิทยาลัย
ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ
ข้อมูลบุคลากร
ข้อมูลนักเรียนนักศึกษา
ข้อมูลพื้นฐาน 9 ประการ
ปฏิทินกิจกรรม
ติดต่อวิทยาลัย
ฝ่ายวิจัย
สำหรับผู้ขอรับทุนวิจัย
ระบบจัดการข้อมูลวิจัย
ข้อมูลนักวิจัย
บทความวิจัย / วิชาการ / ตีพิมพ์
ดาวน์โหลดเอกสาร
รายงานประเมินตนเอง
รายงานประเมินตนเองปี 2559
รายงานประเมินตนเองปี 2558
รายงานประเมินตนเองปี 2557
แผนปฏิบัติการปีงบประมาณ
ปีงบประมาณ 2554
ปีงบประมาณ 2555
ปีงบประมาณ 2556
ปีงบประมาณ 2557
ปีงบประมาณ 2558
ปีงบประมาณ 2559
อศจ.สุโขทัย
วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
วิทยาลัยการพัดช่างสุโขทัย
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย
วิทยาลัยการอาชีพศรีสําโรง
เผยแพร่ผลงานวิชาการ
เอกสารประกอบการสอน
รายชื่อนักศึกษา
รายชื่อนักศึกษา 2/2559
สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 1  
เข้าชมวันนี้ : 5  
เข้าชมเดือนนี้ : 620  
เข้าชมปีนี้ : 6,851  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 30,024  

   ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการประชุมผู้ปกครองนักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย 2560 [อ่าน : 92 ครั้ง] ร่วมงานพิธีถวายพระพรแก่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 ณ ที่ว่าการอำเภอศรีสัชน [อ่าน : 60 ครั้ง]
จัดอบรมเทคโนโลยีรถจักรยานยนต์ยามาฮ่า ประจำปีการศึกษา 2560 ณ วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย [อ่าน : 54 ครั้ง] โครงการแนะแนวการจัดการ อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี แก่นักศึกษาระดับชั้น ปวส.1 [อ่าน : 58 ครั้ง]
พิธีเปิดกิจกรรมวันแม่และเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ [อ่าน : 70 ครั้ง] วิทยาลัยฯ จัดกิจกรรม เพื่อให้นักเรียนนักศึกษาทุกแผนกวิชาทำความสะอาดสถานที่เรียน ในกิจกรรม Big Cleani [อ่าน : 35 ครั้ง]

   งานพัสดุ
ขอความอนุเคราะห์ประกาศเชิญชวนเข้าร่วมเสนอรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๑ [อ่าน : 11 ครั้ง] ประกาศวิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา [อ่าน : 106 ครั้ง]
รายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับการพิจรณาสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ [อ่าน : 72 ครั้ง] ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน [อ่าน : 53 ครั้ง]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างปรับปรุงบ้านอาศัยข้าราชการ จำนวน ๑ รายการ [อ่าน : 63 ครั้ง] สอบราคาซื้อรถโดยสาร ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๑ ที่นั่ง (เบนซิน) จำนวน 1 คัน [อ่าน : 62 ครั้ง]

   งานพัฒนาหลักสูตรฯ
แบบฟอร์มต่างๆงานหลักสูตร  [อ่าน : 27 ครั้ง]
       แบบฟอร์มต่างๆงานหลักสูตร ..... (อ่านต่อ)
แบบฟอร์มค่าสอนเกินภาระงาน  [อ่าน : 58 ครั้ง]
       แบบฟอร์มค่าสอนเกินภาระงาน ..... (อ่านต่อ)
โหลดเอกสารรายงานสรุปการสอนของครูโดยนักเรียน นักศึกษา  [อ่าน : 401 ครั้ง]
       โหลดเอกสารรายงานสรุปการสอนของครูโดยนักเรียน นักศึกษา ..... (อ่านต่อ)

   งานทวิภาคี
โครงการยกระดับการศึกษา อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ประจำปีการศึกษา 2558  [อ่าน : 2,039 ครั้ง]
     โครงการยกระดับการศึกษา อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ประจำปีการศึกษา 2558 ..... (อ่านต่อ)

   กิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
ประมวลภาพกิจกรรม โครงการ งานชุมนุมวิชาการ สามัญ-สัมพันธ์สู่อาเซียน ครั้งที่ 3 [อ่าน : 2,200 ครั้ง] วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัยร่วมกิจกรรมงานวันเด็กเทศบาลหาดเสี้ยว ที่โรงเรียนอนุบาลหาดสูง [อ่าน : 1,266 ครั้ง]
วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัยร่วมกิจกรรมงานวันเด็กที่ อบต.ป่างิ้ว [อ่าน : 1,176 ครั้ง] ทำบุญวันปีใหม่ใส่บาตรข้าวสารอาหารแห้ง [อ่าน : 1,901 ครั้ง]
นักศึกษาไปนำเสนอผลงานนวัตกรรมวิจัยสิ่งประดิษฐ์ที่ได้รับรางวัล ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย [อ่าน : 927 ครั้ง]
  NewsPhoto
โครงการประชุมผู้ปกครองนักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย 2560
ร่วมงานพิธีถวายพระพรแก่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 ณ ที่ว่าการอำเภอศรีสัชน
จัดอบรมเทคโนโลยีรถจักรยานยนต์ยามาฮ่า ประจำปีการศึกษา 2560 ณ วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย
โครงการแนะแนวการจัดการ อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี แก่นักศึกษาระดับชั้น ปวส.1
ดูรายการทั้งหมด  
 
ศูนย์บ่มเพาะวิทยาลัยฯ
  โครงการศูนย์บ่มเพาะ
แบบเสนอโครงการวิจัย 2560
  แบบฟอร์มเสนอโครงการวิจัย 2560
การฝึกอบรม (R.B.T.C)
  รูปกิจกรรมลิงค์ที่ 1
  รูปกิจกรรมลิงค์ที่ 2