ประเภท : คำสั่งภายในวิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย   ค้นหา :
    แสดงข้อมูลหัวข้อข่าว :
  คำสั่งที่ 775/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการโครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตทางถนนในสถานศ 
  คำสั่งที่ 774/2560 เรื่อง มอบหมายหน้าที่ ปฏิบัติราชการเวร-ยาม ประจำเดือน มกราคม 2561 
  คำสั่งที่ 772/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการโครงการอาชีวะอาสา "ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร 
  คำสั่งที่ 771/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมทำบุญตักบาตรขึ้นปีใหม่ 2561 
  คำสั่งที่ 770/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมการรองรับการลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานตามนโยบายขอ 
  คำสั่งที่ 768/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกีฬาสีภายในวิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย 
  คำสั่งที่ 760/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมความพร้อมให้แก่นักเรียน นักศึกษา และเข้าร่วมการจัด 
  คำสั่งที่ 753/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการผลิตและจำหน่ายเค้กปีใหม่ ปี 2561 
  คำสั่งที่ 752/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการพัฒนาบุคลากรสายการสอน 
  คำสั่งที่ 751/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการรักการอ่าน "อ่านเพลิน เชิญรับรางวัล" 
มีข้อมูลทั้งหมด  68  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    4/7

1 2 3 4 5 6 7