ประเภท : คำสั่งภายในวิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย   ค้นหา :
    แสดงข้อมูลหัวข้อข่าว :
  คำสั่งที่ 025/2561 เรื่อง มอบหมายหน้าที่ ปฏิบัติราชการเวน-ยาม ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 
  คำสั่งที่ 023/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ การประชุมและมอบนโยบายขับเคลื่อนโครงการ DLTV R 
  คำสั่งที่ 022/2561 เรื่อง แต่งตั้งและมอบหมายหน้าที่ราชการ (แก้ไข/เพิ่มเติม) 
  คำสั่งที่ 021/2561 เรื่อง แต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ให้ความรู้ แจ้งข่าวสารแก่นักเรียน นักศึกษา 
  คำสั่งที่ 019/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการต้อนรับคณะนิเทศติดตามสถานศึกษาที่เข้าร่วม 
  คำสั่งที่ 015/2561 เรื่อง แต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่รับ-ส่ง นักเรียน นักศึกษาหน้าวิทยาลัย ฯ ประจำภาค 
  คำสั่งที่ 013/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน Open House your mind to vocation 2018 " 
  คำสั่งที่ 789/2560 เรื่อง มอบหมายหน้าที่คณะกรรมการดำเนินงานการจัดตั้งศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปราม 
  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี ส่งท้ายปีเก่าวิถีไทย ต้อนรับปีใหม่วิถีพุทธ  
  คำสั่งที่ 782/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมพัฒนาส่งเสริมภาษาต่างประเทศ Merry Christ 
มีข้อมูลทั้งหมด  68  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    3/7

1 2 3 4 5 6 7