ประเภท : คำสั่งภายในวิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย   ค้นหา :
    แสดงข้อมูลหัวข้อข่าว :
  คำสั่งเลขที่ 128/2561 
  คำสั่งที่ 008/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดกิจกรรวันเด็ก ประจำปีการศึกษา 2560 
  คำสั่งที่ 104/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานรับการประเมินกองลูกเสือวิสามัญระดับภาคเหนือ 
  คำสั่งที่ 103/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำนเินการกรอกคะแนนและกรด ตรวจสอบผลการเรียน ภาคเรียนที่ 2 
  คำสั่งที่ 100/2561 เรื่อง มอบหมายหน้าที่ ปฏิบัติราชการเวร-ยาม ประจำเดือน มีนาคม 2561 
  คำสั่งที่ 078/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำนเนินการสอบประเมินวิชาโครงการ ประจำปีการศึกษา 2560 
  คำสั่งที่ 077/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบชุดเบิกค่าสอนเกินภาระงาน ปีการศึกษา 2561 
  คำสั่งที่ 076/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดตารางการเรียนการสอน และตรวจสอบตารางการเรียนการสอน 
  คำสั่งที่ 070/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำนเนินโครงการปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2560 
  คำสั่งที่ 069/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการทำเครื่องปั้นดินเผาสังคโล 
มีข้อมูลทั้งหมด  68  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    1/7

1 2 3 4 5 6 7