ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์   ค้นหา :
    แสดงข้อมูลหัวข้อข่าว :
  ประชุมผู้ปกครองติดตามผู้เรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 
  บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการซ่อมบำรุงอุปกรณ์การจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม(DLTV) 
  แนะแนวการศึกษาต่อโรงเรียนบ้านสุเม่น 
  อาชีพระยะสั้น โรงเรียนบ้านโซกม่วง 
  อบรมหลักสูตร “ผู้สัมผัสอาหาร” 
  มอบตัวนักเรียนโควตา รอบที่ 2 
  ทะเบียนมอบตัวของนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับ ปวช. รอบโควตา 64 
  ประกาศแจ้งรายละเอียดวันมอบตัวนักเรียน ระดับ ปวช. ทุกแผนกวิชา 
  มอบทุนการศึกษากิ่งกาชาดอำเภอศรีสัชนาลัย 2564 
  รับสมัครคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวประจำปีงบประมาณ 2564 
มีข้อมูลทั้งหมด  616  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    9/62

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > | Last >>