ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์   ค้นหา :
    แสดงข้อมูลหัวข้อข่าว :
  แจ้งเปลี่ยนแปลงวันปฐมนิเทศนักเรียนนักศึกษาฝึกงานระดับ ชั้น ปวช.3 
  โปรดทราบ!! แจ้งเปลี่ยนแปลงวันปฐมนิเทศนักเรียนนักศึกษาใหม่ 
  เลื่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 
  ประชุมคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย เพื่อพิจารณาหนังสือเรียนฟรี 
  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกประกอบการร้านค้าโรงอาหาร วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย ประจำปี 2564 
  เปลี่ยนแปลงกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2564 
  แจ้งนักเรียนนักศึกษาเรียนภาคฤดูร้อน 
  กิจกรรมงานสรงน้ำโอยทาน สงกรานต์ศรีสัชนาลัย ประจำปี 2564 
  กิจกรรมการสรงน้ำพระและพิธีรดน้ำดำหัว 
  วันจักรี ประจำปี 2564 
มีข้อมูลทั้งหมด  616  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    6/62

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > | Last >>