ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์   ค้นหา :
    แสดงข้อมูลหัวข้อข่าว :
  มอบเครื่องมือและอุปกรณ์ให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลป่างิ้ว 
  ชี้แจงเพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับการฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้กับผู้ปกครอง นักเรียน นักศึกษา 
  มอบข้าวกล่องช่วยเหลือบุคลากรทางการแพทย์และประชาชน 
  มอบข้าวกล่องและน้ำดื่มช่วยเหลือบุคลากรทางการแพทย์ 
  นิเทศติดตามการดำเนินงานโครงการปลูกจิตสำนึกรักษาทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม 
  โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบโคกหนองนาโมเดล 
  ประกาศจากงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา 
  เปิดการเรียนการสอนตามปกติ (onsite)  
  ขยายระยะเวลาการเรียนการสอนออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 1-3 กันยายน 2564 
  การประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีวิทยฐานะ 
มีข้อมูลทั้งหมด  616  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    2/62

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > | Last >>