ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์   ค้นหา :
    แสดงข้อมูลหัวข้อข่าว :
  โครงการอบรมต่อต้านยาเสพติดในสถานศึกษา ประจำปี 2563   
  โครงการจิตอาสา พัฒนาศาสนสถาน โดยงานคุณธรรมของสถานศึกษา ณ วัดใหญ่ ชัยมงคล อ.ทุ่งเสลี่ยม   
  โครงการกีฬาต้านภัยยาเสพติดภายในสถานศึกษาของชมรมวิชาชีพช่างยนต์ ประจำปีการศึกษา 1/2563   
  โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563    
  โครงการอบรมต่อต้านยาเสพติดในสถานศึกษา ประจำปี 2563 
   รับมอบป้ายประชาสัมพันธ์ภายใต้โครงการ โรงเรียนร่วมใจป้องกันโรคไขเลือดออก 
  โครงการปันน้ำใจจากพี่สู่น้อง นำนักเรียน นักศึกษาของชมรมวิชาชีพการบัญชี มอบของให้กับเด็กนักเรียนบ้านแ 
  โครงการเดินทางไกลอยู่ค่ายพักแรมและพิธีเข้าประจำกองลูกเสือวิสามัญ ประจำปีการศึกษา 2563 
  บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล ประเทศไทย จำกัด มีโครงการ ทำความร่วมมือรับนักศึกษาระบบทวิภาคีเข้าฝึกอาชีพฯ 
  โครงการอบรมส่งเสริมความปลอดภัยสร้างวินัยจราจรในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 
มีข้อมูลทั้งหมด  498  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    1/50

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > | Last >>