ประเภท : งานพัสดุ   ค้นหา :
    แสดงข้อมูลหัวข้อข่าว :
  ร่างประกาศเรื่องประกวดราคาซื้อทดทดพื้นฐานระบบควบคุมรถยนต์ไฟฟ้า ห้องปฎิบัติการเรียนทันสมัยพร้อมเครือข 
  ร่างประกาศประกวดราคาซื้อชุดสาธิตทดลองพื้นฐานระบบควบคุมรถยนต์ไฟฟ้าและห้องปฎิบัติการพร้อมระบบเครือข่าย 
  ยืนยันการใช้คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
  ขอเชิญร่วมประชาพิจารณ์ (ร่าง) คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๑ 
  ประกาศ ผลสอบการสอบคัดเลือกการสรรหาเลือกสรร จ้างเหมาบริการรายเดือน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ 
  ประกาศ วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก (สัมภาษณ์) 
  ประกาศเรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรร จ้างเหมาบริการรายเดือน  
  ขอเชิญร่วมประชาพิจารณ์ (ร่าง) คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
  ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สิ่งก่อสร้าง 
  ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
มีข้อมูลทั้งหมด  71  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    2/8

1 2 3 4 5 6 7 8